2e collecte, Collecte voor de wereld

Deze eerste zondag van Advent is de tweede collecte bestemd voor de RK Adventsactie. Het project in Burkina Faso is bestemd voor kwetsbare vrouwen en kinderen. Bestrijding en preventie van ondervoeding bij moeders met hiv en hun kinderen in Malawi. Duurzame opleidingen voor alleenstaande moeders in Congo, zodat zij in het onderhoud van zichzelf en hun kinderen kunnen voorzien. In Rwanda krijgen straatkinderen weer een thuis. Op de Westbank worden huizen weer bewoonbaar gemaakt, zodat kinderen in een gezonde omgeving kunnen opgroeien. Allemaal projecten om mensen kans te geven op een menswaardig bestaan.