ZoveelKleuren

Nieuwsbrief Het Brandpunt
7 februari 2019


Komende vieringen
Het Brandpunt

Zondag 10 februari
10.45.uur: V
iering Avondmaal met dr. Geurt Roffel en medewerking van de Cantorij o.l.v. Esther Ocheng. Kijk hier voor de liturgie.

Zondag 17 februari
10.45 uur: Viering met pastor Josephine van Pampus


Zondag 24 februari
10.45 uur: Viering met dr. Geurt Roffel


Zondag 3 maart
Viering met pastor Ellen Hogema. Godly Play en spiegelgesprek.


De Herberg

Zondag 3 maart
11.00 uur: Viering met ds. Anna Walsma


Collectes Het Brandpunt

Zondag 10 februari
Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer de kosten voor muzikale medewerking aan de vieringen betaald

Collecte voor de wereld
Het gemeenschapsproject “Ghana Vice Versa”. Met de collecte ondersteunen we financieel twee projecten. Het PAS-boerinnenproject in Noord-Ghana. De vrouwen verzamelen kariténoten en verwerken deze tot shea butter, een verzorgingsproduct. En het AMO programme. Zij maken kleurrijke en educatieve leermaterialen voor basisscholen. Daardoor kunnen jonge kinderen zich basisvaardigheden beter eigen maken. Lees hier over de ervaring van een van de vrijwilligers van het AMO programme.


Viering zondag 10 februari

Viering zondag 10 februari
In de Brandpuntvieringen lezen we deze weken, samen met de kinderen van de Kinderwoorddienst, het verhaal van Esther. Zondag lezen we Esther 5 en 6. Terwijl het joodse volk te maken krijgt met een ‘wet van meden en perzen’ die zich langzaam rond hun nek sluit, zoeken de joodse Esther en haar oom naar ruimte in die wet. Esther probeert die te vinden in het hart van de koning. Ze organiseert een maaltijd om het hart van de koning te openen.

De cantorij zingt en we vieren in de viering de maaltijd des Heren. De kinderen gaan met het verhaal aan de slag door in te zoomen op Esther 6. Zij organiseren en houden een wedstrijd in de Kinderwoorddienst. Wie is er het snelst bij het doel?

Ook is er in de viering, met name rond de collecte, aandacht voor het project ‘Ghana vice versa’ (zie ook:hetbrandpunt.net/ghana-vice-versa/) waarin we een heen-en-weerbeweging met Ghana op gang willen brengen, vanuit onze gelovige inspiratie. Na het kindergesprek zingen we het bekende projectlied ‘Sharing’ dat door de dirigente van de cantorij Esther Ocheng-Grünbauer is gecomponeerd.

Voorganger is Geurt Roffel, Dick van der Niet bespeelt de vleugel. De viering begint om 10.45 uur en de koffie staat klaar vanaf 10.15 uur.

Ghana Vice Versa

GHANED-logo
Komende zondag zal tijdens de viering weer aandacht worden besteed aan het gemeenschapsproject Ghana Vice Versa. Zoals hierboven al aangegeven worden het projectlied We believe in sharing gezongen. Rondom de collectes zult u vanaf nu steeds kennismaken met één van de mensen die betrokken zijn bij de Ghanese ontwikkelingsprojecten. Dit keer is dat Christien Mollink, leerkracht en vrijwilliger voor het AMO Programme (zie presentatie). Na afloop van de viering kunt u weer sleutelhangers en armbandjes kopen.
Voor meer informatie: hetbrandpunt.net/ghana-vice-versa

Viering in stijl van Taizé

Viering in stijl van Taizé
Zaterdagavond 9 februari a.s. om 19.00 uur is er weer een viering in stijl van Taizé in Het Brandpunt. Deze viering heeft het thema ‘Vertrouw op het Licht’. De viering met woord en gebed is een meditatieve gebedsviering waarin veel gezongen wordt. Tussen de liederen door lezen we een Bijbeltekst (Johannes 1, vers 1- 12 en 14) en een meditatieve …Meer lezen

Pianisten gezocht!

Pianisten gezocht!
In Het Brandpunt maakt de muziek een belangrijk deel uit van de liturgie zoals we die met elkaar vieren. We zingen veel en graag en maken daarbij gebruik van veel verschillende liedbundels, waaronder ook liederen van Huijbers en Oomen. We zijn dan ook heel blij met de muzikaliteit van de huidige pianisten die ons als gemeente begeleiden! Maar momenteel bestaat … Meer lezen

Jong Katholiek Amersfoort

Jong Katholiek Amersfoort
2019-02-09-LifeTeen-jkamersfoort (1)
Hier onder de onderwerpen uit de nieuwsbrief van februari
1) Sfeervol WJD@Home;
2) reizen en kampen;
3) de agenda;
4) video: Not Luckyvan
Kijk voor alle activiteiten voor jongeren hier.

Taizé viering Oud-Kath. kerk

Taizé viering Oud-Kath. kerk
Op vrijdag 15 februari is er weer een Taizéviering voor jongeren tot (ongeveer) 35 jaar. Het thema is 'Liefde is...’. Om 19.30 uur is er koffie en thee, om 20 uur is de viering.
We komen bij elkaar in de Oud-Katholieke kerk (zij-ingang Boldersestraat 2).
Van harte welkom!
Meer info via facebook.com/taizeamersfoort of taizeamersfoort@gmail.com
Namens Taizé Amersfoot, Anne-Fokje de Jong

Activiteiten De Ontmoeting

FinalAttempt-nieuw2
Final Attempt komt gluren in De Ontmoeting
Op 10 februari a.s. is het zo ver. In het kader van de actie ‘Gluren bij de buren’ is de programmering nu helemaal rond en heeft Inloophuis De Ontmoeting een artiest toegewezen gekregen.
Het is de Amersfoort coverband Final Atempt die dan acte de presence geeft. Zij verzorgt die dag om 12:00, 12:30 en 15:00 uur een spetterend optreden.
Lees
hier meer over deze activiteit.... Meer activiteiten

40-dagentijdkalender

Leef toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Bestel onze gratis veertigdagentijdkalender.
In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen.
De veertigdagentijdkalender 2019 daagt u uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen. ´Een nieuw begin´ is de rode draad door alle dagen.
De kalender biedt tevens nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, bijvoorbeeld door te vasten van snoep, sociale media of vlees.
Gratis te bestellen via deze link: https://www.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender
MailPoet