Brandpunt_gebouw_small

Nieuwsbrief Het Brandpunt
21 februari 2019

Komende vieringen
Het Brandpunt

Zondag 24 februari
10.45 uur: Viering met dr. Geurt Roffel.
Klik hier voor de liturgie

Zondag 3 maart
10.45 uur: Viering met pastor Ellen Hogema aansluitend aan de viering spiegelgesprek.


Woensdag 6 maart
20.00 uur: Aswoensdag. Viering met pastor Josephine van Pampus en ds. Anna Walsma, onder muzikale begeleiding van de cantorij.

Zaterdag 9 maart
19.00 uur: Viering in Taizéstijl

Zondag 10 maart
10.45 uur: Viering met dr. Geurt Roffel met muzikale medewerking van de Bamboefluitgroep.
Er is deze ochtend Brandhoutcafé.


Collectes Het Brandpunt

Komende zondag
Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer de bloemengroet betaald

Collecte voor de wereld
Eénmalige of tijdelijke financiële steun door Diaconie of Caritas. Ook in onze wijken is stille armoede en komen mensen in financiële problemen.Volgende viering in De Herberg

Zondag 3 maart
11.00 uur: Viering met ds. Anna Walsma

Bij de viering

Bij de viering
Mieke Keizer (dwarsfluit) en Marijke van Leerzem (vleugel) werken mee aan een viering waarin we het slot van het verhaal van Esther lezen (verzen uit de hoofdstukken 8 en 9).
Haman is inmiddels overleden, maar het kwaad dat hij uitvaardigde, woekert nog. Aan Mordechai de taak om het verzet te organiseren – want de koning zelf weet het ook niet meer. Maar hoe verzet je je, als een menigte zich tegen je keert? Waar zoek je je hulp en hoe zorg je dat het stopt?
Diezelfde vragen staan centraal in de evangelielezing van de zondag (Lucas 6: 27-38), waarin een man geteisterd wordt door een menigte demonen. In verdere teksten en liederen klinkt het zoeken naar ‘safe havens’, naar veilige plekken om tot rust te kunnen komen. Er klinkt ook iets van hoop: dat onze kerk zo’n plek zou kunnen zijn. De koffie staat klaar vanaf kwart over tien.

Seniorenochtend 4 maart

Seniorenochtend 4 maart
Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is …
Wie kent dit spreekwoord niet ?

Maar er zijn veel soorten vogels, en met name in onze directe woon
omgeving. Tijdens de seniorenochtend op maandag 4 maart 2019 komt René de Waal, van de Vogelwacht in Utrecht, hierover vertellen. Daarbij heeft hij prachtige dia’s.
Ook al bent u nog niet eerder op de seniorenochtend geweest, u bent maandag 4 maart van 10.00 tot 12.00 uur hartelijk welkom in Het Brandpunt.
Het is altijd erg interessant en gezellig!
Foto: Guus Timmerman

Media in de vieringen

Afgelopen zondag is er na de viering een koffiebijeenkomst geweest over het gebruik van de beamer en andere media in de vieringen. Dit was geïnitieerd vanuit de commissie vieringen en mede georganiseerd door de OWR en het beamerteam. Bert van den Akker vertelde namens het beamerteam wat de resultaten zijn van de proef die gedaan is. Zoals eerder ook al …Meer lezen

40dagentijd activiteiten

40dagentijd activiteiten
40dagentijd 2019, activiteiten georganiseerd door de ZWO/MOV Hoogland/Hooglanderveen en Amersfoort Noord.
De 40dagentijd is de periode voor Pasen, we noemen het ook wel de vastentijd. Een tijd van inkeer, bezinning en gebed.
Aan de hand de thema’s: ‘Water verandert alles!’ (Vastenactie) en ’Een nieuw begin’ (Kerk in Actie) willen de MOV/ZWO groepen de ’40dagentijd’ zichtbaar maken voor de …Meer lezen

Klimaatmars 10 maart

Klimaatmars 10 maart
Dankzij de installatie van de 67 zonnepanelen eind mei 2018 is de elektriciteit-rekening voor Het Brandpunt in 2018 fors gedaald. In 2017 verbruikte Het Brandpunt nog 15.368 kWh, voor 2018 wordt 7.753 kWh in rekening gebracht. Onze verwachting is dat in 2019 Het Brandpunt geheel zelfvoorzienend zal zijn voor het elektriciteit-verbruik. Mede dankzij … Meer lezen

Pianisten gezocht!

Pianisten gezocht!
In Het Brandpunt maakt de muziek een belangrijk deel uit van de liturgie zoals we die met elkaar vieren. We zingen veel en graag en maken daarbij gebruik van veel verschillende liedbundels, waaronder ook liederen van Huijbers en Oomen. We zijn dan ook heel blij met de muzikaliteit van de huidige pianisten die ons als gemeente begeleiden! Maar momenteel bestaat … Meer lezen
roostermaker

Roostermakers gezocht!

Waarom? De zondagse viering in Het Brandpunt is een fantastisch en fascinerend netwerk van vrijwilligers en professionals die er samen iets moois van maken. Voorgangers, musici en welkomheters zie je natuurlijk direct; collectanten kom je halverwege tegen, en als je je omdraait zitten de mensen van beeld en geluid in de hoek. Achter de schermen ... Meer lezen
de dag dat God tien jaar werd

‘De dag dat God 10 jaar werd’

Op 15 maart komt Kees van der Zwaard naar De Bron (Vogelplein 1) met zijn nieuwe voorstelling. Kees, van huis uit theoloog, werkt sinds 1998 als freelance schrijver en theatermaker en speelde tot nu toe 10 zelfgeschreven solo-voorstellingen, variërend van een toneelmonoloog tot kleinkunst. Zijn laatste solo-voorstellingen gingen over Maarten Luther en Alzheimer. Meer lezen

Bakkie Kroost

Bakkie Kroost
Kom eens een kijkje nemen met je kids bij Bakkie Kroost, iedere woensdag tussen 8:30 tot 10:15 uur. Je kunt hier samen spelen met je kid(s), koffie drinken, ervaringen delen en tips uitwisselen. Speelgoed is aanwezig en koffie en thee staan klaar, gratis en vrijblijvend. Leuk als je komt binnenlopen! Activiteiten 27 februari tussen 10.00-12.00 (voorjaarsvakantie) is het mogelijk om …
Meer lezen
MailPoet