Nieuwsbrief Het Brandpunt
26 september 2019

Hemelvaart_

Vieringen in Het Brandpunt

Zondag 29 september 10.45 uur
Doopviering met Frank Sieraal en Geurt Roffel. Met medewerking van de Gospelkidz. Er is Brandhoutcafé.
De liturgie vindt u hier.

Zondag 6 oktober 10.45 uur
Startzondag, viering met Josephine van Pampus en Geurt Roffel. Met muzikale medewerking van de Cantorij.

Zaterdag 12 oktober 19.00 uur
Viering Taizé stijl.

Zondag 13 oktober 10.45 uur
Jongerenviering met Geurt Roffel.

Viering in De Herberg

Zondag 6 oktober 11.00 uur
Startzondag, viering met Anna Walsma.

Collectes zondag 29 september

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer het wijkpastorraat betaald

Collecte voor de wereld
KiA Internationae Ouderendag. In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn veelal naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen.

Bij de viering

dopen
Op 29 september komt Gospelkidz naar Het Brandpunt voor een feestelijke viering. In de viering zullen Frank Sieraal en Geurt Roffel de doop bedienen aan Yske Deinum, Maud Oudshoorn en Zoë de Wolff. Ze doen dit met water, zalf, zout en het aansteken van een doopkaars. Daarin is de diepe oecumenische verbinding tussen de protestantse kerk en de rooms-katholieke kerk in de doop zichtbaar. We zingen onder meer liederen die speciaal gekozen zijn door de doopouders en volgen in de Bijbel het spoor verder van David. We volgen zondag hoe hij vlucht voor Saul (1 Sam 21:2-10). Het brengt hem in een tempel. David en de mensen met wie hij samen vlucht, vergaan inmiddels van de honger. Maar het enige brood dat er is, is brood dat gewijd is aan God. De regels van de tempel zijn dat dat alleen gegeten mag worden door gewijde mensen. Hoe vind je ruimte in die regels, als je werkelijk verlangt naar voeding? Hoe geef je toegewijd vorm aan dat verlangen?
Ook de kinderen gaan in gesprek, in de kinderwoorddienst, over hoe je samen het geloof vormgeeft, met zowel ruimte als regels. Esther Ocheng-Grünbauer, dirigente van Gospelkidz, zit achter de vleugel.

De kerk van mijn toekomst

De kerk van mijn toekomst
Zondag 29 september a.s. beginnen we weer met een nieuw seizoen van het Brandhout Café. Tijdens deze eerste bijeenkomst zullen we op een creatieve manier gaan nadenken over de vraag: hoe ziet de kerk van mijn toekomst er uit? Natuurlijk zullen we ook dit jaar niet breken met onze traditie om het eerste Café samen af te sluiten rond de vuurkorf. De 4 overstappers die wij welkom heten bij het Brandhout Café hebben tijdens de overstapviering een stuk hout ontvangen. Graag gebruiken we dit hout om er een gezellig feestje van te maken!We beginnen om 10.45 uur in zaal 3 van het Brandpunt.Tot zondag! Roland | Johan

Parochiedag 2019, de tiende !

Parochiedag 2019, de tiende !
September 2010: met de fusieviering in de H Kruiskerk werd een toen nog onbekende trend ingezet. Vanaf die tijd is er elk jaar zo’n gezamenlijke viering met ontmoetingen en activiteiten georganiseerd. Thema’s als diaconie, spiritualiteit en catechese zijn voorbij gekomen, activiteiten die varieerden van het lopen van een labyrint tot het vormen van een rozenkrans, springkussens en pingpongtafels voor wat …
Meer lezen

Meedoen en helpen ...

Meedoen en helpen ...
met parochiedag 29 september
Het nieuwe jaarthema “dit is mijn lichaam” krijgt deze dag op bijzondere wijze aandacht: er is van alles te doen omtrent lijf en ziel: actief, passief, bezinnend of zomaar genieten. Om deze dag te doen slagen heeft Josephine nog enkele mensen nodig: Zijn er mensen die willen meehelpen om zondagochtend vóór de viering om 08.30 uur …
Meer lezen

Kerk-op-schootviering

Kerk-op-schootviering
Viering voor de allerkleinsten Op 29 september is er weer een kerk-op-schootviering. Deze keer begint de viering om 10.00 uur. in de Martinuskerk, in verband met de parochiedag. Kerk-op-schoot, dat is vieren, knutselen, bidden en zingen met de allerkleinsten (gemiddeld 0-6 jaar) rond het licht van de Paaskaars. De viering duurt een uur en bevat onder meer een kort Bijbelverhaal, toepasselijke … Meer lezen

Gemeenschapsavond 2 oktober

Duurzaam
Eerder maakten we u al attent op een bijeenkomst voor de hele gemeenschap rond ‘groen symboliseren’. U wordt gevraagd een symbool mee te nemen dat uitdrukking geeft aan uw verbondenheid met de Aarde. De avond op 2 oktober a.s. begint om 19.45 uur in Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.

Actie Zonnestraal

Actie Zonnestraal
Nu de zomer weer voorbij is, kunnen we terugkijken op onze actie zonnestraal. Er is positief gereageerd op deze actie en deze zomer is deze bon maar liefst 33 keer door bezoekers van Het Brandpunt gebruikt. Er kwamen leuke reacties van gemeenteleden, die verrast werden, door een ander gemeentelid, die hem of haar zomaar meevroeg voor een gezellig terrasje. En …
Meer lezen

Klussen met Stichting Present

Klussen met Stichting Present
Afgelopen zondag zijn er in Het Brandpunt formulieren uitgedeeld met de vraag of u mee wil doen met het klusweekend in samenwerking met Stichting Present op vrijdag 1 of zaterdag 2 november. Vorig jaar hebben we  deze actie ook gehouden. Er hebben ongeveer 40 personen uit de Inham, Veenkerk en Het Brandpunt meegedaan. Er is toen geruimd, gesopt, er zijn …
Meer lezen

Dierenzegen!

Dierenzegen!
Er is inmiddels een traditie: op Dierendag 4 oktober is er een Dierenzegen bij de St Josephkerk in Hooglanderveen. Kleine en grote huisdieren worden dan in het zonnetje gezet en mét hun baasjes gezegend. Natuurlijk zorg je elke dag goed voor de dieren in en rondom je huis, maar op dierendag krijgen veel beesten nog een klein beetje extra aandacht …
Meer lezen

Inloophuis en Rabo ClubSupport

Inloophuis en Rabo ClubSupport
De Ontmoeting doet mee aan Rabo ClubSupport Inloophuis De Ontmoeting in de Amersfoortse wijk Kattenbroek/Zielhorst doet dit jaar mee aan Rabo ClubSupport. Daarmee steunt de Rabobank clubs, stichtingen en verenigingen uit de regio. Ze wil mensen samenbrengen, talenten benutten, een sociaal netwerk opbouwen en elkaar verder helpen. Daarom geven de Rabobanken ieder jaar een deel van hun winst aan dit …
Meer lezen

Ondertussen in de wijken…

Ondertussen in de wijken…
Er gebeurt veel in de wijken die Het Brandpunt omringen. Zo is onder meer op www.wijzijnnieuwland.nl/ te lezen wat er allemaal in Nieuwland gebeurt. In Kattenbroek praten scholen, wijkteam, buurtbestuur, GGD en vele anderen elkaar bij in het ‘Breed Overleg Kattenbroek’ (BOK). Namens Het Brandpunt zit Geurt in het BOK, hij leende er onder meer de gymnastiek-bok die we vorig …
Meer lezen

Brandpunt Kerst pop-up koor

Brandpunt Kerst pop-up koor
Dit jaar zal er in december geen Lessons & Carols viering zijn in Het Brandpunt. De commissie vieringen heeft ervoor gekozen om een nieuw initiatief een kans te geven en uit te proberen. Op zondag 22 december -4e zondag van Advent- willen we graag met een intern pop-up koor, samengesteld uit de eigen Brandpunt geloofsgemeenschap, bijdragen aan de viering door enkele …
Meer lezen

Zangers en zangeressen gevraagd

Zangers en zangeressen gevraagd
voor Oecumenisch Kerstconcert met Samenzang Op zondag 15 december 2019 vindt weer het Oecumenische Kerstconcert met Samenzang plaats in de Sint Martinuskerk in Hoogland. De deelnemers zijn Muziekvereniging Sint Caecilia en een Kerst-Projectkoor. Als u graag zingt, nodigen wij u uit om mee te zingen met het koor. Om het oecumenisch karakter nog meer tot uiting te laten komen, vragen …
Meer lezen

Wie trekt de kar?

Wie trekt de kar?
Gezocht een organisator/ kartrekker voor Sint Maarten viering Net als voorgaande jaren willen we als Brandpunt op 11 november graag weer een Sint Maartenoptocht organiseren voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen uit Zielhorst en Kattenbroek trekken dan met hun lampion in optocht naar Het Brandpunt, waar de legende van Sint Maarten verteld zal worden. De laatste jaren compleet met … Meer lezen

Buurten bij De Lichtkring

Buurten bij De Lichtkring
Als goede buur werken we steeds vaker samen met GKV De Lichtkring bij de vijver. Dus hierbij een uitnodiging voor hun Ontmoetingsdag op zaterdag 5 oktober.
Meer lezen

Zin in Leven

Zin in Leven
Over existentiële eenzaamheid en hoe hier als professional/vrijwilliger mee om te gaan. In de week van de ontmoeting organiseert de taakgroep Kerk en Samenleving van de Amersfoortse Raad van Kerken, een programma over existentiële eenzaamheid. Over eenzaam als gemis aan zingeving dat niet zomaar verdwijnt door mensen mee te laten doen aan iets gezelligs. In een presentatie eggen we uit … Meer lezen

Tafel van de armen...

Tafel van de armen...
... tafel van de Heer
Ons laten inspireren door moraaltheoloog en zorgethicus Guus Timmerman in het Jaar van de Eucharistie.“Dit is mijn lichaam; het wordt jullie gegeven. Blijf dit doen om mij te gedenken,” zegt Jezus bij het Laatste Avondmaal. In de Eucharistie breken en delen wij Zijn lichaam. We zijn en zien dan alle mensen die in gebrokenheid leven. Én we …Meer lezen
MailPoet