Nieuwsbrief Het Brandpunt
3 oktober 2019

Hemelvaart_

Vieringen in Het Brandpunt

Zondag 6 oktober 10.45 uur
Startzondag, viering met de pastores Josephine van Pampus en Geurt Roffel.
Met muzikale medewerking van de Cantorij.
De liturgie vindt u hier.

Zaterdag 12 oktober 19.00 uur
Viering Taizé stijl.

Zondag 13 oktober 10.45 uur
Jongerenviering met dr. Geurt Roffel

Zondag 20 oktober 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus

Zondag 27 oktober 10.45 uur
Viering met Gerard van Eck

Zaterdag 2 november 20.00 uur
Allerzielen met de pastores Geurt Roffel en Josephine van Pampus

Viering in De Herberg

Zondag 6 oktober 11.00 uur
Startzondag, viering met pastor Anna Walsma.

Collectes zondag 6 oktober

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer de muzikale medewerking aan de vieringen betaald.

Collecte voor de wereld
Is bestemd voor de interkerkelijke gemeenschap Oase in Amersfoort. Het is een interculturele kerk. Ze bestaan veelal uit mensen die geboren zijn in andere landen en in sommige gevallen hun plek nog moeten leren vinden. Het christelijk geloof is voor hen een steun, van daaruit werken ze aan integratie, ondersteuning en verbondenheid. Eens per maand, op woensdagavond bieden zij een maaltijd aan waar iedereen welkom is. De sfeer is er veelkleurig: mensen met en zonder hoofddoek, van allerlei leeftijden en herkomst, eten verbonden samen. De maaltijd kost bezoekers niets, en dat is voor sommigen de reden dat ze kunnen komen. Met de collecte van vandaag dragen we, vanuit onze oecumene, bij aan deze veelkleurige gastvrijheid rond de maaltijd.

Startzondag

Startzondag
Zondag is het ein-de-lijk Startzondag in Het Brandpunt. En dat gaan we vieren, uiteraard tot in Nieuwland! Zo onderstrepen we dat we één oecumenische geloofsgemeenschap zijn, of je nu in De Herberg of in Het Brandpunt samenkomt. Het thema is in beide vieringen ontleend aan het jaarthema ‘Dit is mijn lichaam’. In de vieringen hangen grote getekende lichamen. … Meer lezen

Collecteopbrengst september 2019

Datum Kerkenwerk Brandpunt Collecte voor de wereld

01-09 10:45 uur € 119,58 € 163,92 Straatpastoraat
08-09 10:45 uur € 259,00 € 286,00 Stichting Present
15-09 10:45 uur € 156,50 € 188,51 Ind.Noodhulp
22-09 10:45 uur € 146,47 € 217,72 KIA Vredesweek
29-09 10:45 uur € 197,69 € 270,66 KIA Moldavië

Hartelijk dank voor uw gaven voor het kerkenwerk én voor de wereld. De kinderen en jongeren van de kinderwoorddienst en Brandhout café hebben deze maand € 40,- gespaard voor het AMO-project van Stichting ABaCus in Ghana.

Wijdekerkdag 2019

Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-mens (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. Wijdekerk vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. Sinds vorig jaar staat Het Brandpunt op de kaart van Wijdekerk om onze traditie van openheid en gastvrijheid te tonen. Openheid en gastvrijheid, ongeacht je herkomst, religieuze … Meer lezen

5 oktober: Wijkpicknick in Kattenbroek

5 oktober: Wijkpicknick in Kattenbroek
Als voorlopertje op het wijkfestival zal er op zaterdag 5 oktober van 11.30 - 14.00 uur een wijkpicknick worden georganiseerd bij het Hof der Gedachten. Tijdens de picknick zullen er ook een aantal activiteiten voor kinderen worden georganiseerd en is er een verhalententoonstelling van tien Kattenbroekers met een mooi verhaal waarvan het afgelopen jaar een portret is gemaakt. Mensen kunnen hun eigen … Meer lezen

6 oktober: Wake Detentiecentrum Kamp van Zeist

Zondag 6 oktober: Wake Detentiecentrum Kamp van Zeist
Geen kind in de cel. Helaas is dit oude motto nog actueel. Bijvoorbeeld om het feit dat gezinnen, voor uitzetting, voor dag en dauw met veel misbaar van politie worden opgepakt en meegenomen. Kinderen krijgen een trauma , bovenop alles wat al in hun leven is gebeurd. Daarom waken wij. Komt u ook met bloemen? Vertrek vanaf het Brandpunt om … Meer lezen

7 oktober: Seniorenochtend ‘Rembrandt’s meditaties’

Rembrandt
Komende maandag is Geurt Roffel te gast op de Seniorenochtend. 2019 is het Rembrandtjaar, het is 350 jaar geleden dat Rembrandt overleed. Een aantal van Rembrandts etsen en schilderijen zijn te zien als meditaties op Bijbelteksten. We bekijken enkele weergaven van werken van Rembrandt. Nu we tijdens de zondagse vieringen verhalen over David en Saul lezen, … Meer lezen

Breng jij duurzaam Amersfoort dichterbij?

Breng jij duurzaam Amersfoort dichterbij?
Van 8 tot 14 oktober staat Amersfoort in het teken van duurzaamheid. De Duurzame Week is een initiatief van een breed samenwerkingsverband van duurzame groepen en organisaties. Ook de Amersfoortse groene kerken, waaronder Het Brandpunt, doen mee. Met deze week willen ze laten zien hoe lekker biologisch eten smaakt, hoeveel geld en comfort energiezuinig wonen en werken oplevert, wat je …
Meer lezen

11 of 18 oktober: ‘Labyrint wandelen‘

11 of 18 oktober a.s.: ‘Labyrint wandelen‘
Vanuit het gezamenlijke wandelgroepje van de kerken van Hoogland/Amersfoort-Noord is het idee ontstaan om met elkaar het labyrint van Chartres in Vathorst, op het terrein van de Eemstadtuinderij te lopen. We doen dit onder begeleiding van Frederique Hagedoorn. Het Chartres labyrint ligt in de kathedraal van Chartres op de vloer. Het labyrint in Vathorst is aangelegd met … Meer lezen

13 oktober: Roze Viering

13 oktober: Roze Viering
Tijdens het Coming-Outweekend in Amersfoort willen wij samenkomen om Gods liefde te vieren tijdens de Roze Viering Amersfoort 2019. Stadsdominee Diederiek van Loo zal ons meenemen rond de woorden geloof, hoop en liefde. De viering zal muzikaal begeleidt worden door Koos van Noppen. We komen 13 oktober samen in de Lutherse kerk “de Amersfoortse Zwaan” aan de Langestraat 61, in … Meer lezen

Jongeren bereiden viering voor

Jongeren bereiden viering voor
Zondag 13 oktober schijnt een wel heel bijzondere zondag te gaan worden. Vijf jongeren (Chantal, Daphne, Eliathe, Ferdi en Tarja) hebben die viering gezamenlijk voorbereid. Dat gebeurde onder begeleiding van Marja Zwiggelaar, Henrike Elzen en Geurt Roffel. De viering is bedoeld voor jong en oud. Het staat in het teken van vertrouwen en acceptatie. … Meer lezen

13 oktober: Samen Geloven met uw kind

13 oktober: Samen Geloven met uw kind
Samen met uw kind van 4 tot 6 jaar bezig zijn met een bijbelverhaal. Dat doen we in de Samen Geloven groep. Acht keer per jaar komen we op zondagmorgen een uurtje bij elkaar rond een verhaal. We zingen samen, steken een kaarsje aan, doen een spelletje en maken een werkblad in het kleurrijke werkboek. Zo maken de kinderen op … Meer lezen

16 oktober: 2e aandeelhoudersbijeenkomst
Groen Brandpunt

2e aandeelhouders-bijeenkomst Groen Brandpunt
Op woensdag 16 oktober bent u van harte welkom op de tweede aandeelhoudersbijeenkomst van het Groene Brandpunt. We informeren u over de opbrengst van de zonnepanelen en plannen voor verdere verduurzaming van Het Brandpunt. De avond wordt gehouden in zaal 1 en 2 van Het Brandpunt.
Het programma voor de avond is als volgt: … Meer lezen

Tafel van de armen ... ... tafel van de Heer

Tafel van de armen...
Ons laten inspireren door moraaltheoloog en zorgethicus Guus Timmerman in het Jaar van de Eucharistie.“Dit is mijn lichaam; het wordt jullie gegeven. Blijf dit doen om mij te gedenken,” zegt Jezus bij het Laatste Avondmaal. In de Eucharistie breken en delen wij Zijn lichaam. We zijn en zien dan alle mensen die in gebrokenheid leven. Meer lezen

Wie trekt de kar?

Wie trekt de kar?
Gezocht een organisator/ kartrekker voor Sint Maarten viering Net als voorgaande jaren willen we als Brandpunt op 11 november graag weer een Sint Maartenoptocht organiseren voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen uit Zielhorst en Kattenbroek trekken dan met hun lampion in optocht naar Het Brandpunt, waar de legende van Sint Maarten verteld zal worden. De laatste jaren compleet met … Meer lezen

Kerst pop-up koor gecanceld

Kerst pop-up koor gecanceld
Helaas heeft de commissie vieringen moeten besluiten dat een Brandpunt Kerst pop-up koor voor dit jaar niet haalbaar is. We vinden het heel erg jammer, want we zijn met veel enthousiasme aan het project begonnen en er waren ook al enkele aanmeldingen. Maar het blijkt dat we meer tijd nodig hebben om e.e.a. te organiseren. Dit jaar slaan we dus … Meer lezen

Steun het Inloophuis met Rabo ClubSupport

Inloophuis en Rabo ClubSupport
De Ontmoeting doet mee aan Rabo ClubSupport Inloophuis De Ontmoeting in de Amersfoortse wijk Kattenbroek/Zielhorst doet dit jaar mee aan Rabo ClubSupport. Daarmee steunt de Rabobank clubs, stichtingen en verenigingen uit de regio. Ze wil mensen samenbrengen, talenten benutten, een sociaal netwerk opbouwen en elkaar verder helpen. Daarom geven de Rabobanken ieder jaar een deel van hun winst aan dit … Meer lezen

Toelichting op opstelling groene symbolen

Toelichting op opstelling groene symbolen
Afgelopen woensdag hebben leden van onze geloofsgemeenschap met elkaar gesproken over hun verbondenheid bij en inzet voor de Aarde en al wat daarop leeft. Ze hebben dit gedaan aan de hand van door hen zelf meegebrachte symbolen. Symboliseren bleek een intiem en kwetsbaar proces. Je vertaalt iets wat voor jezelf belangrijk is in beelden en laat die aan anderen zien. … Meer lezen
MailPoet