Nieuwsbrief Het Brandpunt
10oktober 2019

Hemelvaart_

Vieringen in Het Brandpun

Zaterdag 12 oktober 19.00 uur
Viering Taizé stijl.

Zondag 13 oktober 10.45 uur
Jongerenviering met dr. Geurt Roffel
De liturgie vindt u hier.

Zondag 20 oktober 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus

Zondag 27 oktober 10.45 uur
Viering met Gerard van Eck

Zaterdag 2 november 20.00 uur
Allerzielen met de pastores Geurt Roffel en Josephine van Pampus


Collectes

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer het tienerwerk betaald.

Collecte voor de wereld
De collecte is voor de stichting Live Your Story. Live Your Story komt op scholen en in maatschappelijke organisaties met theatervoorstellingen gespeeld door jongeren die hun eigen verhaal delen.
Via de toegankelijke, grappige en confronterende voorstellingen en workshops leren de toeschouwers zichzelf, maar ook hun vrienden, docenten of collega’s beter begrijpen. Zo dragen ze bij aan een veilige leer- en werkomgeving waar je mag zijn en ontdekken wie je bent.
https://www.liveyourstory.nl

Viering voorbereid door jongeren

5jongeren
Vijf jongeren bereidden samen de viering van komende zondag voor. Zij gingen intensief in gesprek over de vraag wat voor hen de waarde is van het geloof. Dat gesprek ging al snel over vertrouwen, acceptatie en positiviteit. Serieuze onderwerpen. De jongeren kozen daarbij eigen liederen, die goed verwoorden wat hun eigen beleving is, onder meer Taizéliederen, maar ook videoclips. Ze stelden een eigen band samen, kozen zelf de schriftlezingen uit en besloten in plaats van de overweging tot een ‘DWDD-achtig’ gesprek onder leiding van de dominee, Geurt Roffel. Het thema van de viering is ontleend aan wat vanaf het begin de rode draad in de gesprekken was: ‘Acceptatie en vertrouwen. “Ons doel is om iedereen te laten zien wat vertrouwen en acceptatie inhoudt en wat het voor ons als jongeren betekent,” aldus de jongeren zelf. Na de viering gaan ze graag met bezoekers in gesprek over vragen en opmerkingen: “We zouden het super leuk vinden als jullie naar onze viering komen, dus trommel al je familie en vrienden op om te komen .”
De kinderen krijgen in de viering zelf de keuze of ze bij het centrale interview met de jongeren willen zijn, of dat ze liever ondertussen in de kinderwoorddienst aan de slag gaan met spelletjes rond het thema ‘vertrouwen’.

Viering in stijl van Taizé

Viering in stijl van Taizé
Zaterdagavond 12 oktober om 19.00 uur is er in Het Brandpunt weer een viering in stijl van Taizé. Dit is een meditatieve gebedsviering waarin veel gezongen wordt. Tussen de liederen door lezen we een Bijbeltekst en een meditatieve tekst. In de viering van de maand oktober sluiten we aan bij op de thema-week over eenzaamheid (1 t/m 8 oktober). Het ..... Meer lezen

Ik ga op tijd van huis…..

ik ga op tijd van huis…..
Ik ga op tijd van huis en neem mee…..
Zoals wellicht bekend vindt van 8 tot 14 oktober in Amersfoort de Duurzame Week plaats.. Er zijn tal van activiteiten in die week, waar u in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen. Dit is een oproep om (ook) op zondag 13 oktober iets tastbaars te doen tegen de vervuiling. Komend uit …Meer lezen

Waar trek jij de grens?

Waar trek jij de grens?
Waar trek jij de grens? Nog een hap…?!
Wie kent niet het verhaal van Adam en Eva in het paradijs? Ze mochten van alles genieten wat God geschapen had, maar van die ene boom niet. Bij al deze weelde zou dat toch moeten kunnen: een grens accepteren. Nee dus, de verleiding was te groot. Het netwerk 033GroeneKerken deelt tijdens de …Meer lezen

Rouw

Lotte_Keizer
De afgelopen week was er een met een zwarte rand. Afgelopen zondag werd het overlijden van Lotte Keizer (22) afgekondigd in Het Brandpunt.
De stiltekapel was van zondag tot en met woensdag zowel in de avond als de morgen geopend voor wie wilde. Op donderdag werd onder grote belangstelling afscheid genomen van Lotte, waarna zij begraven is op Coelhorst.
Berichten over Lotte lezen en achterlaten kan via https://www.memori.nl/gedenkplaats/lotte-keizer/
.... Meer lezen
Vanwege het zo verdrietige overlijden van Lotte Keizer gaat het geplande ‘levensloopconcert’ dat georganiseerd werd door Enchanté Vocaal Ensemble niet door op 27 oktober. Mieke, de moeder van Lotte, vormt samen met Hannie Slingerland en Ineke Opstal het ensemble en was ook de stuwende kracht achter dit concert. Op een latere datum hoopt het Ensemble het concert toch een keer uit te kunnen voeren maar op dit moment staat de tijd stil. En hebben zovelen eigenlijk ook geen woorden om wat is.

Gemaakt van sterrenstof

Gemaakt van sterrenstof
Lezing ‘We zijn gemaakt van sterrenstof’
Op woensdag 16 oktober geeft Hennie Sohl de lezing ‘We zijn gemaakt van sterrenstof’. Hennie vertelt over de plaats van de aarde in ons melkwegstelsel, het ontstaan en weer vergaan van sterren, sterrenstelsels en planeten. Ook komt aan de orde hoe het heelal ontstaan en hoe het heelal nog steeds groter wordt. Hoe krijgt …Meer lezen

Samen Geloven met uw kind

13 oktober: Samen Geloven met uw kind
Samen met uw kind van 4 tot 6 jaar bezig zijn met een bijbelverhaal. Dat doen we in de Samen Geloven groep. Acht keer per jaar komen we op zondagmorgen een uurtje bij elkaar rond een verhaal. We zingen samen, steken een kaarsje aan, doen een spelletje en maken een werkblad in het kleurrijke werkboek. Zo maken de kinderen op … Meer lezen

Mijn plek

Mijn plek
Afgelopen zondag was de startzondag. Het jaarthema 'dit is mijn lichaam' stond daarbij centraal. In de vieringen in het Brandpunt en de Herberg waren grote getekende lichamen. Naar aanleiding van verschillende lichaamsdelen dachten we na en spraken we met elkaar over vragen als ‘Wat is jouw plek in de gemeenschap die we samen vormen? Zit je dicht bij de longen, omdat …Meer lezen

Geen Sint Maartenviering

Geen Sint Maartenviering
De deadline voor opgave als kartrekker van de St Maarten viering is verstreken, er heeft zich niemand gemeld. Dit betekent dat we dit jaar geen Sint Maartenactiviteit kunnen organiseren in Het Brandpunt. Er gebeurt heel veel wél in Het Brandpunt en daar zijn we erg blij mee, ook voor de St Maartenvieringen van voorgaande jaren! Wilt u met uw kind …Meer lezen

Vacature beheerder begraafplaats Coelhorst

Vacature beheerder begraafplaats Coelhorst
De Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord (bestaande uit de wijkgemeenten Hoogland, Kattenbroek, Nieuwland en Vathorst), is op zoek naar een (meewerkend) beheerder (m/v) voor haar begraafplaats in Coelhorst. Deze begraafplaats is gelegen in de prachtige natuur van Hoogland West rondom een historische kapel. De werkzaamheden op de begraafplaats worden mede uitgevoerd door een aantal vrijwilligers en aangestuurd door de beheerder van de …
Meer lezen

Cursus uitvaartvoorgangers

Cursus uitvaartvoorgangers
In de parochie maken we veelvuldig gebruik van de diensten van onze uitvaartvoorgangers. Zij assisteren de teamleden door, volgens rooster, voor te gaan in uitvaarten in alle kerken van onze parochie. Onlangs werden twee nieuwe leden in de groep opgenomen. Binnenkort start er weer een cursus voor uitvaartvoorgangers. In acht bijeenkomsten en een stageperiode in de parochie verdiepen de toekomstige …Meer lezen

Allerzielen

Allerzielen
Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar op zaterdag 2 november 2019, Allerzielen, een R.K. Gedachtenisviering worden gehouden in Aula 1 van de Amersfoortse begraafplaats “ Rusthof ” Dodeweg 31 te Leusden. Aanvang: 15.00 uur. In deze viering zal worden voorgegaan door pastoraal werker Josephine van Pampus. Na afloop zal er een kopje koffie of thee worden aangeboden in …Meer lezen

Breng jij duurzaam Amersfoort dichterbij?

Breng jij duurzaam Amersfoort dichterbij?
Van 8 tot 14 oktober staat Amersfoort in het teken van duurzaamheid. De Duurzame Week is een initiatief van een breed samenwerkingsverband van duurzame groepen en organisaties. Ook de Amersfoortse groene kerken, waaronder Het Brandpunt, doen mee. Met deze week willen ze laten zien hoe lekker biologisch eten smaakt, hoeveel geld en comfort energiezuinig wonen en werken oplevert, wat je …
Meer lezen
MailPoet