Nieuwsbrief Het Brandpunt
17 oktober 2019

Hemelvaart_

Vieringen in Het Brandpunt

Zondag 20 oktober 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus
De liturgie vindt u hier.

Zondag 27 oktober 10.45 uur
Viering met Gerard van Eck

Zaterdag 2 november 20.00 uur
Allerzielen met de pastores Geurt Roffel en Josephine van Pampus. Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Esther Ocheng-Grünbauer.

Zondag 3 november 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus.
Er is Brandhoutcafé.Collectes

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer de bloemengroet betaald.

Collecte voor de wereld
RK Missiezondag. Venezuela is momenteel volop in de actualiteit door de economische, sociale en politieke crisis. De zwaksten in de samenleving hebben het hard te verduren. U kunt bijdragen aan steun aan de straatkinderen van Caracas, die op de vlucht zijn voor honger, huiselijk geweld of verwaarlozing.

Omkeercollecte

Omkeercollecte
Ghana Vice Versa daagt je zondag 27 oktober uit met een omkeercollecte. Sinds oktober 2018 zijn we het gemeenschapsproject Ghana Vice Versa van start gegaan. Als gemeenschap willen wij vanuit dit project een heen en weer beweging op gang brengen tussen een land als Ghana en Nederland. Voor de een is dat duurzaamheid hier en daar, wat betekent dat voor …
Meer lezen

Heiligen Uitgelicht:

Heiligen Uitgelicht:
Lezing over DE HEILIGE ANSFRIDUS op 31 oktober 2019 Omringd door zijn medebroeders blies een bejaarde, blinde monnik op 3 mei 1010 zijn laatste adem uit. Dat geschiedde in een klooster dat hijzelf opgebouwd had tussen het huidige Amersfoort en Leusden. Het klooster op de Heiligenberg gebruikte hij om zich terug te trekken van de vermoeiende beslommeringen als bisschop van …
Meer lezen

Concert Enchanté gaat niet door

Concert Enchanté gaat niet door
Concert Enchanté 27 oktober gaat niet door Vanwege het zo verdrietige overlijden van Lotte Keizer gaat het geplande ‘levensloopconcert’ dat georganiseerd werd door Enchanté Vocaal Ensemble niet door op 27 oktober. Mieke, de moeder van Lotte, vormt samen met Hannie Slingerland en Ineke Opstal het ensemble en was ook de stuwende kracht achter dit concert.
Op een latere datum hoopt het Ensemble het concert toch een keer uit te kunnen voeren maar op dit moment staat de tijd stil. En hebben, als zovelen, eigenlijk ook geen woorden om wat is.

Allerzielen

Allerzielen
Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar op zaterdag 2 november 2019, Allerzielen, een R.K. Gedachtenisviering worden gehouden in Aula 1 van de Amersfoortse begraafplaats “ Rusthof ” Dodeweg 31 te Leusden. Aanvang: 15.00 uur. In deze viering zal worden voorgegaan door pastoraal werker Josephine van Pampus. Na afloop zal er een kopje koffie of thee worden aangeboden in …Meer lezen

Tafel van de armen...

Tafel van de armen...
... tafel van de Heer
Ons laten inspireren door moraaltheoloog en zorgethicus Guus Timmerman in het Jaar van de Eucharistie.“Dit is mijn lichaam; het wordt jullie gegeven. Blijf dit doen om mij te gedenken,” zegt Jezus bij het Laatste Avondmaal. In de Eucharistie breken en delen wij Zijn lichaam. We zijn en zien dan alle mensen die in gebrokenheid leven. Én …
Meer lezen

Serie: Mijn plek

Serie: Mijn plek
Tijdens de startzondag stond het jaarthema 'dit is mijn lichaam' centraal. In de vieringen in het Brandpunt en de Herberg waren grote getekende lichamen. We hebben stickers geplakt op de getekende lichamen, waar ieder symbolisch zijn/haar plek in de gemeenschap nam. Als het goed is, heeft iedereen een plek kunnen vinden. Maar waarom heeft iemand die plek gekozen? In de serie ‘mijn plek’ in de nieuwsbrief schrijft om de beurt iemand welke plek diegene koos en waarom.
Mocht je ook graag aan deze serie meedoen, dan kun je een e-mail sturen aan majannewolters@gmail.com. Zij maakt een roostertje voor de komende tijd, wie wanneer aan de beurt is om wat te schrijven. (Het gaat dus niet in estafettevorm.)
Een aantal mensen deelt hun verhaal op de pagina 'Mijn plek'

Geen Sint Maartenviering

Geen Sint Maartenviering
De deadline voor opgave als kartrekker van de St Maarten viering is verstreken, er heeft zich niemand gemeld. Dit betekent dat we dit jaar geen Sint Maartenactiviteit kunnen organiseren in Het Brandpunt. Er gebeurt heel veel wél in Het Brandpunt en daar zijn we erg blij mee, ook voor de St Maartenvieringen van voorgaande jaren! Wilt u met uw kind …Meer lezen
MailPoet