Nieuwsbrief Het Brandpunt
24 oktober 2019

Hemelvaart_

Vieringen in Het Brandpunt

Zondag 27 oktober 10.45 uur
Viering met Gerard van Eck
De liturgie vindt u hier.

Zaterdag 2 november 20.00 uur
Allerzielen met de pastores Geurt Roffel en Josephine van Pampus. Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Esther Ocheng-Grünbauer.

Zondag 3 november 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus.
Er is Brandhoutcafé.

Zondag 10 november 10.45 uur
Viering met dr. Geurt Roffel.

Viering in De Herberg

Zondag 3 november 11.00 uur
Viering met ds. Anna Walsma

Collectes

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte worden onder meer de liturgische kosten betaald.

Collecte voor de wereld
Ghana Vice Versa. Het gemeenschapsproject “Ghana Vice Versa”. Met de collecte ondersteunen we financieel twee projecten. Het PAS-boerinnenproject In Noord-Ghana. De vrouwen verzamelen kariténoten en verwerken deze tot shea butter, een verzorgingsproduct. En het AMO programme. Zij maken kleurrijke en educatieve leermaterialen voor basisscholen. Daardoor kunnen jonge kinderen zich basisvaardigheden beter eigen maken.

Viering 27 oktober 2019

Het oecumenisch leesrooster bepaalt voor deze zondag de aandacht bij het/ons zondaar-zijn. Nu is het spreken over zonde, schuld, oordeel en straf behoorlijk in onbruik geraakt, ook in de zondagse liturgie. Vermoedelijk omdat hiervoor in het verleden juist veel aandacht was. Zoveel zelfs dat wij het onderwerp liefst uit de weg gaan. Van een strenge, straffende God willen we niet of nauwelijks meer weten. God staat vooral voor liefde en barmhartigheid.
Maar schieten we hierin niet door? Is er in onze wereld niet zoveel onrecht dat wij onszelf tekort doen door het woord ‘zonde’ niet meer in de mond te nemen? Kan het besef zondaar te zijn soms toch niet zinvol zijn? Wij laten ons bij het zoeken naar een antwoorden uitdagen door de lezingen uit het Eerste en Tweede Testament (Jeremia 14 en Lucas 18:9-14). Het thema van de viering luidt: Keer je om!
Tijdens de viering zal ook ruim aandacht zijn voor het gemeenschapsproject Ghana Vice Versa. Wellicht werpt onze relatie met Ghana een bijzonder licht op het/ons zondaar-zijn.
Voorganger is Gerard van Eck, theoloog en lid van onze geloofsgemeenschap.

Omkeercollecte

Omkeercollecte
Ghana Vice Versa daagt je zondag 27 oktober uit met een omkeercollecte. Sinds oktober 2018 zijn we het gemeenschapsproject Ghana Vice Versa van start gegaan. Als gemeenschap willen wij vanuit dit project een heen en weer beweging op gang brengen tussen een land als Ghana en Nederland. Voor de een is dat duurzaamheid hier en daar, wat betekent dat voor …
Meer lezen

Allerzielenviering 2 november: voor iedereen

Allerzielenviering 2 november: voor iedereen
Allerzielen: het is echt een viering voor iedereen. Want het is troostrijk om te weten dat je niet alleen staat, en om anderen te laten weten dat wij rondom hen staan. Wie heeft in zijn leven niet met verlies en afscheid te maken gehad? Voor de één is het verdriet nog zo scherp, ook al is het al van jaren …
Meer lezen

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Voor wie steek jij een kaarsje aan?
Als je afscheid hebt moeten nemen van een dierbare, als je zomaar even een rustig moment zoekt om stil te staan bij je herinneringen...als je een lichtje wilt aansteken, voor een ander of voor jezelf... Weet je welkom, op zaterdag 2 november in De Herberg in Nieuwland. De deur staat open voor iedereen.

Allerzielen

Allerzielen
Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar op zaterdag 2 november 2019, Allerzielen, een R.K. Gedachtenisviering worden gehouden in Aula 1 van de Amersfoortse begraafplaats “ Rusthof ” Dodeweg 31 te Leusden. Aanvang: 15.00 uur. In deze viering zal worden voorgegaan door pastoraal werker Josephine van Pampus. Na afloop zal er een kopje koffie of thee worden aangeboden in …Meer lezen

Serie: Mijn plek

Serie: Mijn plek
Tijdens de startzondag stond het jaarthema 'dit is mijn lichaam' centraal. In de vieringen in het Brandpunt en de Herberg waren grote getekende lichamen. We hebben stickers geplakt op de getekende lichamen, waar ieder symbolisch zijn/haar plek in de gemeenschap nam. Als het goed is, heeft iedereen een plek kunnen vinden. Maar waarom heeft iemand die plek gekozen? In de serie ‘mijn plek’ in de nieuwsbrief schrijft om de beurt iemand welke plek diegene koos en waarom.
Mocht je ook graag aan deze serie meedoen, dan kun je een e-mail sturen aan majannewolters@gmail.com. Zij maakt een roostertje voor de komende tijd, wie wanneer aan de beurt is om wat te schrijven. (Het gaat dus niet in estafettevorm.)
Een aantal mensen deelt hun verhaal op de 'Mijn plek'

Gespreksgroep Leven met verlies

Gespreksgroep Leven met verlies
Een dierbaar iemand verliezen verandert je leven. In grote en kleine dingen word je geconfronteerd met het gemis van degene die er niet meer is. Leven met verlies kan veel van je vragen, soms jaren later nog. Deelnemers aan deze gespreksgroep weten wat dat is. In deze groep kun je je verhaal en je ervaringen delen en met anderen verkennen hoe je verder komt.
Aanmelding (tot 13 november) en begeleiding: ds. Anna Walsma, 06-23973284, a.walsma@protestantsekerk.nl
Data: woensdag 27 november, 11 december, 8 januari, 22 januari, 5 februari en 19 februari
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Het Brandpunt

Nieuw gezicht op Centraal secretariaat OLVvA

Nieuw gezicht op Centraal secretariaat OLVvA
Anita Petten, nieuwe gezicht op het centraal secretariaat per 1 november
Twee weken geleden hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van Hanneke Verhoeven. Hanneke was als vrijwilligster de afgelopen jaren onze steun en toeverlaat op het secretariaat. Wij hebben Hanneke inmiddels op gepaste wijze uitgezwaaid. Wij wensen haar veel plezier en succes met haar nieuwe baan bij de RUD te …
Meer lezen

Concert Enchanté gaat niet door

Concert Enchanté gaat niet door
Concert Enchanté 27 oktober gaat niet door Vanwege het zo verdrietige overlijden van Lotte Keizer gaat het geplande ‘levensloopconcert’ dat georganiseerd werd door Enchanté Vocaal Ensemble niet door op 27 oktober. Mieke, de moeder van Lotte, vormt samen met Hannie Slingerland en Ineke Opstal het ensemble en was ook de stuwende kracht achter dit concert.
Op een latere datum hoopt het Ensemble het concert toch een keer uit te kunnen voeren maar op dit moment staat de tijd stil. En hebben, als zovelen, eigenlijk ook geen woorden om wat is.

Tafel van de armen...

Tafel van de armen...
... tafel van de Heer
Ons laten inspireren door moraaltheoloog en zorgethicus Guus Timmerman in het Jaar van de Eucharistie.“Dit is mijn lichaam; het wordt jullie gegeven. Blijf dit doen om mij te gedenken,” zegt Jezus bij het Laatste Avondmaal. In de Eucharistie breken en delen wij Zijn lichaam. We zijn en zien dan alle mensen die in gebrokenheid leven. Én …
Meer lezen

Heiligen Uitgelicht:

Heiligen Uitgelicht:
Lezing over DE HEILIGE ANSFRIDUS op 31 oktober 2019 Omringd door zijn medebroeders blies een bejaarde, blinde monnik op 3 mei 1010 zijn laatste adem uit. Dat geschiedde in een klooster dat hijzelf opgebouwd had tussen het huidige Amersfoort en Leusden. Het klooster op de Heiligenberg gebruikte hij om zich terug te trekken van de vermoeiende beslommeringen als bisschop van …
Meer lezen
MailPoet