Nieuwsbrief Het Brandpunt
31 oktober 2019

Hemelvaart_

Vieringen in Het Brandpunt

Zaterdag 2 november 20.00 uur
Allerzielen met de pastores Geurt Roffel en Josephine van Pampus. Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Esther Ocheng-Grünbauer. Voor liturgie klik hier

Zondag 3 november 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus.
Er is Brandhoutcafé. Voor de liturgie klik hier

Zondag 10 november 10.45 uu
Viering met dr. Geurt Roffel.

Viering in De Herberg

Zondag 3 november 11.00 uur
Viering met ds. Anna Walsma

Collectes

Zondag 3 november 10.45 uur
Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer de kinderwoorddienst betaald

Collecte voor de wereld
KIA Najaarszending Zambia
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.

Wake Kamp van Zeist

Wake Detentiecentrum Kamp van Zeist
De wake bij het Detentiecentrum Kamp van Zeist op zondag 3 november staat stil bij alle mensen, die tijdens hun vlucht gestorven zijn. Maar ook denken we aan de gezinnen en vrouwen, die niets verkeerds gedaan hebben, maar toch zijn opgesloten in het Detentiecentrum. Hun toekomst is uiterst onzeker. Met hen gedenken wij allen die gestorven zijn. Om nooit te …Meer lezen

Allerzielenviering 2 november: voor iedereen

Allerzielenviering 2 november: voor iedereen
Allerzielen: het is echt een viering voor iedereen. Want het is troostrijk om te weten dat je niet alleen staat, en om anderen te laten weten dat wij rondom hen staan. Wie heeft in zijn leven niet met verlies en afscheid te maken gehad? Voor de één is het verdriet nog zo scherp, ook al is het al van jaren …Meer lezen

Voor wie steek jij een kaarsje aan?

Voor wie steek jij een kaarsje aan?
Als je afscheid hebt moeten nemen van een dierbare, als je zomaar even een rustig moment zoekt om stil te staan bij je herinneringen...als je een lichtje wilt aansteken, voor een ander of voor jezelf... Weet je welkom, op zaterdag 2 november in De Herberg in Nieuwland. De deur staat open voor iedereen.

Seniorenochtend Rituelen

Seniorenochtend Rituelen
Op maandag 4 november 2019 gaat de volgende seniorenochtend over Rituelen bij afscheid. Een titel die direct al vragen oproept. Gaat het om iemand die vertrekt, op reis gaat? Ja en nee. Het gaat om afscheid bij het levenseinde. Daar kunnen rituelen bij gebruikt worden, maar ook woorden, geuren, muziek… Wat zijn de mogelijkheden? Waar denkt u zich bij thuis …Meer lezen

Symposium Ouderen

Symposium Ouderen
Op 11 november wordt in de Bergkerk in Amersfoort een Symposium gehouden met als titel 'Ouderen: van kwetsbaarheid naar weerbaarheid' (10.45 - 16.00 uur, inloop 10.00 uur) Sprekers: Frits de Lange: Kunst van goed oud worden: van zelfverwerkelijking naar zelfverlies. Christa Anbeek: Ouder worden met contrast ervaringen: ontregelend en openbrekend. Govert Buijs: maatschappelijke weerbaarheid van ouderen in een tijd van …Meer lezen

Begroting 2020

Begroting 2020
De begroting voor het jaar 2020 van het College van Kerkrentmeesters van PKN Hoogland/Amersfoort-Noord ligt tot eind november ter inzage op het Kerkelijk Bureau. De openingstijden van het Kerkelijk Bureau zijn: Maandag en dinsdag van 9.00 tot 14.00 uur Donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Heeft u vragen over deze begroting, dan kunt u deze per mail stellen aan : …Meer lezen

Brandhoutcafé

Brandhoutcafé
Wanneer je naam ‘puur & onschuldig’ betekent, hoe kan het je dan toch gebeuren dat je jezelf zo klem leeft? Dat je in een situatie komt, waarin bijna iedereen je haat? En.. hoe kom je daar in Godsnaam ooit uit? Aanstaande zondag kruipen we in het Brandhout Café in de huid van Zacheüs. En in die van de anderen die …Meer lezen

Samen eten

Samen eten
Samen eten op zaterdag 16 november
Velen van jullie zien we regelmatig in het Brandpunt, maar het komt er niet altijd van om nader kennis te maken en elkaar te spreken. Daarom wellicht leuk om een keer samen te eten. Wij zorgen voor het hoofdgerecht, voor- en nagerecht wordt door een van jullie verzorgd. Welkom, fijn als de tafel wordt gevuld! Je kunt reageren via wienabakker@planet.nl
Wie weet tot gauw, Gerard van Eck en Wiena Bakker

Gratis uitje voor mantelzorgers

Gratis uitje voor mantelzorgers
Ben je mantelzorger? En zou je op zaterdag 9 november weleens een dagje er lekker tussenuit willen? Dan kan je die dag gratis naar het Dierenpark Amersfoort. Neem ook gratis een introducé mee als je dat leuk vindt. Zelfs gratis lunchen voor beiden zit in het aanbod! Waar komt dit vandaan? De Dag van de Mantelzorg komt er aan. De …Meer lezen

Kerkbalans 2020

Kerkbalans 2020
In januari gaat Actie Kerkbalans 2020 van start. Het thema is ‘Geef voor je kerk’. Vanaf dit jaar is het ook mogelijk om uw toezegging digitaal te doen. We leggen graag uit hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. Zoals ieder jaar ontvang u in januari een brief met het verzoek om bij te dragen aan de Kerkbalans. U kunt dan …Meer lezen

Serie ‘Mijn plek’

Serie ‘Mijn plek’
Tijdens de startzondag stond het jaarthema 'Dit is mijn lichaam' centraal. In de vieringen in het Brandpunt en de Herberg stonden grote getekende lichamen. We hebben stickers geplakt op de getekende lichamen, waar ieder symbolisch zijn/haar plek in de gemeenschap nam. Als het goed is, heeft iedereen een plek kunnen vinden. Maar waarom heeft iemand die plek gekozen? Voor de …
Meer lezen

Allerzielen

Allerzielen
Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar op zaterdag 2 november 2019, Allerzielen, een R.K. Gedachtenisviering worden gehouden in Aula 1 van de Amersfoortse begraafplaats “ Rusthof ” Dodeweg 31 te Leusden. Aanvang: 15.00 uur. In deze viering zal worden voorgegaan door pastoraal werker Josephine van Pampus. Na afloop zal er een kopje koffie of thee worden aangeboden in …Meer lezen

Gespreksgroep Leven met verlies

Gespreksgroep Leven met verlies
Een dierbaar iemand verliezen verandert je leven. In grote en kleine dingen word je geconfronteerd met het gemis van degene die er niet meer is. Leven met verlies kan veel van je vragen, soms jaren later nog. Deelnemers aan deze gespreksgroep weten wat dat is. In deze groep kun je je verhaal en je ervaringen delen en met anderen verkennen hoe je verder komt.
Aanmelding (tot 13 november) en begeleiding: ds. Anna Walsma, 06-23973284, a.walsma@protestantsekerk.nl
Data: woensdag 27 november, 11 december, 8 januari, 22 januari, 5 februari en 19 februari
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Het Brandpunt
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet