Nieuwsbrief Het Brandpunt
28 november 2019

Adventskaarsen_2

Vieringen in Het Brandpunt

zondag 1 december 10.45 uur
1e Advent. Viering met Wim Vlooswijk
Voor liturgie klik hier.

zondag 8 december 10.45 uur
Viering met Anna Walsma
m.m.v. de cantorij.

zondag 15 december 10.45 uur
Viering met Josephine van Pampus
Er is Brandhout Café.

woensdag 18 december 16.00 uur
Seniorenkerst.

Collectes zondag 1 december

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte worden onder meer vorming en toerusting betaald

Collecte voor de wereld
Elk jaar worden er in Amersfoort-Noord ruim 150 kerstpakketten gebracht bij mensen die het financieel moeilijk hebben. Met deze collecte kunnen we de pakketten extra vullen.

Eerste Advent

Eerste Advent
Thema: In diepe nacht daagt Licht
Voorganger is pastor Wim Vlooswijk uit Hilversum. Hij is 68 jaar. Als pastoraal werker werkte hij in de parochies van Laren, Huizen en Hilversum.
Sinds zijn pensionering is hij vooral diaconaal werkzaam. Hij is voorzitter van de Interparochiële Caritas Instellling van Hilversum en Loosdrecht en is voorzitter van Stichting Present Hilversum.
Bij het thema: Je hebt duister nodig om licht te zien....Meer lezen

Opbrengst omkeercollecte

Opbrengst omkeercollecte
Afgelopen zondag 24 november hebben we het geld opgehaald wat we met de omkeercollecte op 27 oktober hebben uitgegeven. Er werd toen gevraagd om de munt die u had gekregen te vermenigvuldigen door iets te maken en te verkopen, eten koken voor anderen enz.
Achteraf bleek het niet zo makkelijk om daadwerkelijk iets met het geld te doen.
Maar de Meer lezen

Kerstpakketten

Kerstpakketten
De decembermaand is bijna aangebroken en dus ook tijd voor onze jaarlijkse kerstpakketten actie. Vanaf zondag 1 december zal er in de hal van Het Brandpunt een doos staan waar u "houdbare" producten in kan doen.
U kunt natuurlijk ook spelletjes, knutselspullen of b.v. kleurpotloden voor kinderen geven. Deze zondag zal de 2e collecte ook voor de kerstpakketten zijn om …Meer lezen

Wake Kamp van Zeist

wake
Na zoveel jaren waken bij Kamp van Zeist is het aantal gedetineerden afgenomen, maar de gezinnen, die geen verblijfsvergunning krijgen, worden nog altijd vastgezet in afwachting om uitgezet te worden.
Daarom blijven we volhouden en houden een maandelijkse wake bij detentiecentrum kamp van Zeist. In deze donkere dagen is een licht welkom: uw aanwezigheid en een kaarsje. Ook de bloemen Meer lezen

Seniorenkerstmiddag

Seniorenkerstmiddag
Het Inloophuis De Ontmoeting en de oecumenische kerk Het Brandpunt organiseren samen weer een verrassende kerstmiddag voor senioren van 70+. Naast de kribbe, koningen en een ster willen wij u een andere kant van het Kerstverhaal laten zien met beelden en muziek. Wij nodigen u van harte uit voor deze middag, inclusief een maaltijd.
Aanmelden hiervoor kan op drie manieren: …Meer lezen

De beleving van de Tafelviering

De beleving van de Tafelviering
Jaarthema: de beleving van de Tafelviering
In de pastoreskamer spreken we op maandag 2 december ’s avonds van acht tot half tien in kleine kring over de Tafelviering. Nieuw is de meditatieve manier waarop we dit doen. We beginnen met het beluisteren van een Tafelgebed, vervolgens kijken we op beeld naar iemand uit onze geloofsgemeenschap die vertelt over de waarde van … Meer lezen

Kinderkerstfeest

Kinderkerstfeest
Hulp gevraagd bij Kinderkerstfeest
We zoeken onder volwassenen, jongeren en kinderen acteurs en figuranten voor het kinderkerstfeest. Ook zoeken we mensen die willen meehelpen met het maken en verzorgen van decor en kleding. Net als de afgelopen twee jaar lopen jonge en oudere bezoekers door de verschillende scènes van het kerstverhaal. Wil je ons helpen?
Je kan je aanmelden bij Kars Oomkes (kars.oomkes@hetbrandpunt.net).
De kinderkerstviering vindt plaats op zondag 22 december om 17.00 uur. Iedereen is welkom. Beleef het mee!

Rekeningnummers gewijzigd

Rekeningnummers gewijzigd
Wijziging rekeningnummers Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord
Zoals u waarschijnlijk al weet, zijn sinds het 4e kwartaal van 2018 de rekeningnummers van de Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort Noord (PG/HAN) gewijzigd. De oude rekeningnummers komen nu per 1 december 2019 te vervallen, waardoor wij uw giften en/of betalingen niet langer ontvangen als u nog de oude rekeningnummers gebruikt. Tot op heden zijn uw overboekingen Meer lezen

Boekenmarkt inloophuis

Boekenmarkt inloophuis
Zaterdag 30 november organiseert inloophuis “De Ontmoeting” weer een boekenmarkt van 10.00 uur tot 14.00 uur. De boeken staan gesorteerd in tien genres en per genre is er een uitgebreide keuze. Er zijn veel nieuwe romans, thrillers en detectives. Kinderboeken, met name kijk- en voorleesboekjes, behoren ook tot het assortiment. Met Sinterklaas en Kerst voor de deur kunt u vast …Meer lezen

Warming Up for Christmas

koor overdag
Het “Overdagkoor Amersfoort” repeteert elke woensdagochtend in “Het Brandpunt”
Na veel goede voorbereidende studie geven we samen met “Overdagkoor Groningen”
en Het Symfonie Orkest op zaterdag 14 december 2019 een uitvoering in Het Brandpunt,
getiteld “Warming Up for Christmas” entree € 19,50
U bent van harte welkom.
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet