Nieuwsbrief Het Brandpunt
10 december 2019

kruiskerk

Toekomstvisie OLVvA

OLVvA
Beste Brandpunters,

Hubert Fermina en ik waren vanavond in een bijeenkomst van het parochiebestuur van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. De voorzitter en vice voorzitter van de OLVvA presenteerden een onontkoombare toekomstvisie. Wat we vreesden was dat die visie een zware zakelijke inhoud heeft. Helaas moet er al weer een kerkgebouw sluiten.

Met deze spoednieuwsbrief willen we jullie langs de kortst mogelijke weg van dit voor het bestuur moeilijke besluit op de hoogte brengen. Zondag zal dit nog worden toegelicht in onze viering.
We vermelden hier integraal de tekst die ook op www.katholiekamersfoort.nl is verschenen.

“De parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort staat voor ingrijpende veranderingen. Niet alleen omdat de huidige tijd andere manieren van actief geloven met zich meebrengt, maar ook omdat de parochie financieel in zwaar weer zit. Het parochiebestuur kiest in de dinsdagavond gepresenteerde toekomstvisie voor het ‘Levend Kloppend Hart’.
In de toekomstvisie benadrukt het bestuur dat ‘Onze Lieve Vrouw van Amersfoort een toegankelijke, veelkleurige parochie is én blijft waar iedereen altijd welkom is en waar enthousiast het Woord van Jezus klinkt’. Daarbij gaat het om het hart waarmee gelovigen elkaar weten te vinden.
Meest ingrijpende beslissing is de verplaatsing van het Eucharistisch Centrum en de daarmee samenhangende sluiting op termijn van de H. Kruiskerk in Liendert. ‘De verplaatsing en onttrekking is een moeilijk besluit’, schrijft het bestuur, ‘maar maakt het mogelijk kosten te besparen en de pastorale capaciteit beter te concentreren.’ Het parochiebestuur verwacht dat de kerk bij verhuur of verkoop aanzienlijke opbrengsten kan genereren. Welke van de vier overgebleven locaties het nieuwe Eucharistisch Centrum wordt, zal later bepaald worden.
Het bestuur ziet het werk van de pastores als absolute prioriteit voor de toekomst. Ook wordt gekeken hoe de locatieraden meer zelfstandige verantwoordelijkheid kunnen krijgen. ‘Lokaal doen waar dat het beste kan, beter samenwerken waar dit mogelijk is’, schrijft het bestuur, als uitnodiging om met elkaar de schouders onder de parochie te zetten.”

We leven mee met onze mede parochianen van de geloofsgemeenschap van het Heilige Kruis en wensen het OLVvA-bestuur sterkte en wijsheid toe met de nog te zetten stappen.

Meer nieuws en achtergrondinformatie is te vinden op de website:
Visiedocument van het parochiebestuur
Meest gestelde vragen en antwoorden

Mochten er meer vragen zijn, dan kunt u die richten aan het parochiebestuur.

Hubert Fermina en Johan van der Vorm (vice voorzitter en voorzitter van de Oecumenische Wijkraad Het Brandpunt)
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet