Nieuwsbrief Het Brandpunt
9 januari 2020

Brandpunt-winter

Viering in Het Brandpunt

zaterdag 11 januari 19 uur
Viering Taizestijl

zondag 12 januari
10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus
Link naar de liturgie

zondag 19 januari 10.45 uur
Viering met Truus Valstar

zondag 26 januari 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus

Collectes

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer het wijkpastoraat betaald

Collecte voor de wereld
Stichting Timon is een organisatie voor jeugdzorg en (jong)volwassenenzorg, o.a. werkzaam in de provincie Utrecht. Daarnaast heeft Timon begeleid wonen voorzieningen in de vorm van woongroepen zoals de Wissel in Kattenbroek.

Terugblik Driekoningen

Terugblik Driekoningen
Op Facebook staat een uitgebreide fotoreportage met leuke reacties en ‘likes’ en wat was het weer leuk op 5 januari. Iets over zessen vertrokken drie groepjes kinderen uit het Brandpunt om de zegen van het Kerstkind de wereld in te brengen. Want de drie Koningen hebben in Bethlehem geleerd dat alleen kinderen dat kunnen. De kinderen droegen een verlichte ster … Meer lezen

19 januari: Geen kinderwoorddienst

Geen Kinderwoorddienst in het Brandpunt Onlangs hebben we ons, als leiding kinderwoorddienst, gerealiseerd dat we vanuit de kinderwoorddienst in het verleden weinig oog hebben gehad voor de kinderen die bijvoorbeeld communie doen of het Vormsel ontvangen. Om hier verandering in te brengen, hebben we besloten met (een aantal van) de leiding de viering van ... Meer lezen

Gift voor Brandpunt

Gift voor Brandpunt
Op 5 januari ontving Geurt Roffel een anonieme gift van € 20,- als bijdrage in de onkosten van de Drie Koningen activiteit.

19 januari: Betrokken theologiseren

19 januari: Betrokken theologiseren
In de kerkruimte van Het Brandpunt is op vier zondagmiddagen een kleine kring opgesteld. De brandende Paaskaars is onderdeel van de kring. Bezoekers kunnen aanschuiven om samen een thema te bespreken dat speelt in de kerk van nu. Elke keer is een theoloog te gast die op het thema heeft gereflecteerd en bereid is om vanuit zijn eigen betrokkenheid iets … Meer lezen

19 januari: H. Vormsel in de H.Kruiskerk

19 januari: H. Vormsel in de H.Kruiskerk
Op 19 januari zullen 15 jonge mensen in de H.Kruiskerk het H.Vormsel ontvangen van Mgr. T.C.M. Hoogenboom. Het zijn: Alicia Catania, Amy Duijvesteijn, Elin Timmerman, Isabelle Groenewegen, Jasper Scholten, Jhelane Marie, Kai Swiebel, Laurie de Ruiter, Maurits Duijvestijn, Milan Meulman, Pepijn Wegman, Sofia de Lange, Stephanie Shaba, Swen Prinsen, Vicky van den Hengel.In de feestelijke viering zingen de koren 2Gether … Meer lezen

Wie komt voorlezen?

Wie komt voorlezen?
Op 22 januari 2020 starten de Nationale Voorleesdagen. Het is al een paar jaar een goede gewoonte om op die woensdag met mensen uit de parochie te gaan voorlezen bij de katholieke basisscholen. Alle scholen hebben van ons ook dit jaar weer het aanbod van een groepje voorlezers gekregen. In de groepen 1 en 2 komen we zo een cadeautje … Meer lezen

22 januari: In gesprek met Hubert Fermina

22 januari: In gesprek met Hubert Fermina
Deze maand verscheen de autobiografie 'Mijn waarheid' van Hubert Geronimo Fermina. Geboren in 1948 in/op Curaçao, zette hij zich in zijn werkzame leven onder meer in voor politiek, maatschappij en diversiteit. Inmiddels is hij als bestuurslid actief voor de oecumenische wijkraad van Het Brandpunt. In zijn autobiografie blikt hij onder meer terug op ... Meer lezen

24 januari: Informatieavond Parochiereis 2020

24 januari: Informatieavond Parochiereis 2020
Spiritueel en Gastvrij Armenië, dat is de naam voor onze Parochiereis 2020 die we meekregen van Drietour, de organisatie die de reis (van 7 tot en met 16 september 2020) voor ons uitwerkte. In 2018 bezochten Josephine en Edith Armenië. Toen werd met een al duidelijk dat dit land een goede kandidaat voor een parochiereis was. Armenië is een bijzonder land. … Meer lezen

25 januari: Oecumenische maaltijd en vesper

25 januari: Oecumenische maaltijd en vesper
Januari is de maand waarin kerken overal in de wereld samenkomen om te bidden en vieren dat we weer één mogen worden met elkaar. Dat vraagt om visioenen en hoop, maar ook om slagkracht, uithoudingsvermogen en geduld. Het verlangen om samen te gaan is er van alle kanten, maar obstakels zijn er ook. … Meer lezen

Films met een thema

Films met een thema
In januari zullen we weer starten met de filmavonden op De Pastorie. Ook dit jaar proberen we met de filmkeuze aan te sluiten bij het jaarthema 'Dit is mijn lichaam'. De eerste film is The fault in our stars, een romantisch drama gebaseerd op de bestseller van John Green, waarin twee jonge kankerpatiënten elkaar ontmoeten bij een praatgroep en al … Meer lezen

Energieverbruik Brandpunt 2019

Energieverbruik Brandpunt 2019
Het afgelopen jaar 2019 was het eerste jaar dat de 67 zonnepanelen op het dak van Het Brandpunt het hele jaar zon hebben opgevangen. In totaal werd er 16.250 kWh door de zonnepanelen geleverd. Dit komt goed overeen met onze inschatting dat de panelen per jaar 16.000 kWh zouden moeten opleveren. Het werkelijk elektriciteitsverbruik is in 2019 t.o.v. 2018 met … Meer lezen

Bent u al Vriend van de cantorij?

Bent u al Vriend van de cantorij?
Twee jaar geleden is een actie gestart om de kwaliteit van de inbreng van de cantorij te waarborgen. Met de inbreng van onze dirigent lukt dit zeker. De cantorij maakt kosten en de kas van de Oecumenische Wijkraad is beperkt. Met de werving van ‘Vrienden’ hoopten we jaarlijks een bedrag van € 2.000,- op te halen. De eerste toezeggingen waren … Meer lezen
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet