Nieuwsbrief Het Brandpunt
16 januari 2020

Brandpunt-winter

Viering in Het Brandpunt

zondag 19 januari 10.45 uur
Viering met Truus Valstar
Brandhoutcafé
Link naar de liturgie

zondag 26 januari 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus

zondag 2 februari 10.45 uur
Tafelviering met dr. Geurt Roffel
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Esther Ocheng

Viering in De Herberg

zondag 2 februari 11.00 uur
Viering met ds. A. Walsma

Collectes

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer de kosten voor vorming en toerusting tbetaald

Collecte voor de wereld
Voor Raad van Kerken. De Raad van Kerken Amersfoort is een verband van elf kerken, bestaande uit een groot aantal wijkgemeenten/kerkgebouwen, en geloofsgemeenschappen. Zij zijn zich bewust van het belang elkaar te kennen, te informeren en samen te werken. Zo krijgt de oecumene – de eenheid van christenen – inhoud. Zij treden op allerlei manieren samen naar buiten. Zij is namens de kerken aanspreekpunt voor de burgerlijke gemeente en maken deel uit van het Amersfoortse Platform voor Levensbeschouwingen en Religies.

How to: nieuwe wijn maken

How to: nieuwe wijn maken
De mensen op de bruiloft in Kana staan perplex: het feest was op zijn hoogtepunt, het beste leek geweest. En dan laat een gast zien dat er meer is; dat het beste nog kan komen. Ons Café is natuurlijk dé plek om dit bijbeldeel te proeven als sommeliers: we draaien, ruiken en duiden wat we -in en tussen de regels- tegen komen. Samen ontdekken we misschien verrassende accenten en tonen. In ieder geval gaan we het zelf ook ff doen: water in wijn veranderen. En laten die smaken. O ja, als je wilt, kom na afloop van de viering gerust even bij ons proeven. Als het nodig is, maken we -waar je bij staat- gewoon nog wat nieuwe. ;)
Johan | Roland

19 januari: Geen kinderwoorddienst

Geen Kinderwoorddienst in het Brandpunt Onlangs hebben we ons, als leiding kinderwoorddienst, gerealiseerd dat we vanuit de kinderwoorddienst in het verleden weinig oog hebben gehad voor de kinderen die bijvoorbeeld communie doen of het Vormsel ontvangen. Om hier verandering in te brengen, hebben we besloten met (een aantal van) de leiding de viering van ... Meer lezen

19 januari: H. Vormsel in de H.Kruiskerk

19 januari: H. Vormsel in de H.Kruiskerk
Op 19 januari zullen 15 jonge mensen in de H.Kruiskerk het H.Vormsel ontvangen van Mgr. T.C.M. Hoogenboom. Het zijn: Alicia Catania, Amy Duijvesteijn, Elin Timmerman, Isabelle Groenewegen, Jasper Scholten, Jhelane Marie, Kai Swiebel, Laurie de Ruiter, Maurits Duijvestijn, Milan Meulman, Pepijn Wegman, Sofia de Lange, Stephanie Shaba, Swen Prinsen, Vicky van den Hengel.In de feestelijke viering zingen de koren 2Gether … Meer lezen

Kerkbalansactie 2020 van start!

Kerkbalansactie 2020 van start!
Geef voor je kerk! Kerkbalans 2020: De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans gaat zaterdag 18 januari a.s. van start. De lopers voor de kerkbalansactie gaan op pad voor uw kerk in Amersfoort-Noord. Dat is hard nodig. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden elkaar ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten …
Meer lezen

Gezocht: Fin. ondersteuner

Gezocht: Fin. ondersteuner
Financieel/administratieve ondersteuner gezocht: wie helpt mee het huishoudboekje van onze geloofsgemeenschap op orde te houden? Waarom? Voor het Brandpunt is een tijdig, goed en transparant financieel beheer en ondersteuning van onze vrijwilligers onmisbaar. Hans van Westerlaak is als nieuwe penningmeester bezig de taken van Rob van Dijk over te nemen. Eén taak, namelijk het bijhouden van het huishoudboekje van de …
Meer lezen

Urnenwand Coelhorst

Urnenwand Coelhorst
Zoals u weet, wordt er op de begraafplaats Coelhorst een urnenwand gebouwd. Misschien heeft u het al gezien: deze urnenwand is inmiddels klaar. Op de foto, genomen op 23 december, kunt u zien hoe de wand en de naaste omgeving er inmiddels uitzien. Op de gevelpanelen die u ziet, kan een gedenkplaat worden aangebracht waarop, in overleg met de beheerder, …
Meer lezen

Kerkelijk bureau gesloten

Kerkelijk bureau gesloten
Vanaf 20 januari 2020 is het kerkelijk bureau wegens een verbouwing tijdelijk gesloten. Rond half februari zal het kerkelijk bureau zeer waarschijnlijk weer bereikbaar zijn. Bestelde collectebonnen zullen met enige vertraging verstuurd worden, mits besteld via rekeningnummer NL05RABO0373722826 (zie vermelding achter in het Lopend Vuur) en onder vermelding van naam, adres en het soort collectebonnen. Collectebonnen besteld via de Kerkgeldapp worden na eind
februari weer verzonden.
Indien u een dringende vraag heeft die niet de ledenadministratie betreft, dan kunt u hiervoor Ria van Voorst benaderen via secretariscvk@pknamersfoortnoord.nl.
Anders blijft uw vraag staan totdat het kerkelijk bureau weer geopend is.

Activiteiten Sint Anfridus

Tijdens het weekeinde van 25 en 26 januari a.s. vinden er in de Sint Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan in Amersfoort volop activiteiten plaats: Boekenmarkt voor goed doel Rondleiding in de Sint Ansfriduskerk Orgelspel in de Sint Ansfriduskerk Zie flyer voor verdere informatie.

19 januari: Betrokken theologiseren

19 januari: Betrokken theologiseren
In de kerkruimte van Het Brandpunt is op vier zondagmiddagen een kleine kring opgesteld. De brandende Paaskaars is onderdeel van de kring. Bezoekers kunnen aanschuiven om samen een thema te bespreken dat speelt in de kerk van nu. Elke keer is een theoloog te gast die op het thema heeft gereflecteerd en bereid is om vanuit zijn eigen betrokkenheid iets … Meer lezen

Wie komt voorlezen?

Wie komt voorlezen?
Op 22 januari 2020 starten de Nationale Voorleesdagen. Het is al een paar jaar een goede gewoonte om op die woensdag met mensen uit de parochie te gaan voorlezen bij de katholieke basisscholen. Alle scholen hebben van ons ook dit jaar weer het aanbod van een groepje voorlezers gekregen. In de groepen 1 en 2 komen we zo een cadeautje … Meer lezen

22 januari: In gesprek met Hubert Fermina

22 januari: In gesprek met Hubert Fermina
Deze maand verscheen de autobiografie 'Mijn waarheid' van Hubert Geronimo Fermina. Geboren in 1948 in/op Curaçao, zette hij zich in zijn werkzame leven onder meer in voor politiek, maatschappij en diversiteit. Inmiddels is hij als bestuurslid actief voor de oecumenische wijkraad van Het Brandpunt. In zijn autobiografie blikt hij onder meer terug op ... Meer lezen

24 januari: Informatieavond Parochiereis 2020

24 januari: Informatieavond Parochiereis 2020
Spiritueel en Gastvrij Armenië, dat is de naam voor onze Parochiereis 2020 die we meekregen van Drietour, de organisatie die de reis (van 7 tot en met 16 september 2020) voor ons uitwerkte. In 2018 bezochten Josephine en Edith Armenië. Toen werd met een al duidelijk dat dit land een goede kandidaat voor een parochiereis was. Armenië is een bijzonder land. … Meer lezen

25 januari: Oecumenische maaltijd en vesper

25 januari: Oecumenische maaltijd en vesper
Januari is de maand waarin kerken overal in de wereld samenkomen om te bidden en vieren dat we weer één mogen worden met elkaar. Dat vraagt om visioenen en hoop, maar ook om slagkracht, uithoudingsvermogen en geduld. Het verlangen om samen te gaan is er van alle kanten, maar obstakels zijn er ook. … Meer lezen

Films met een thema

Films met een thema
In januari zullen we weer starten met de filmavonden op De Pastorie. Ook dit jaar proberen we met de filmkeuze aan te sluiten bij het jaarthema 'Dit is mijn lichaam'. De eerste film is The fault in our stars, een romantisch drama gebaseerd op de bestseller van John Green, waarin twee jonge kankerpatiënten elkaar ontmoeten bij een praatgroep en al … Meer lezen
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet