Nieuwsbrief Het Brandpunt
23 januari 2020

Brandpunt-winter

Viering in Het Brandpunt

zondag 26 januari 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus
Link naar de liturgie

zondag 2 februari 10.45 uur
Tafelviering met dr. Geurt Roffel
m.m.v. de Cantorij o.l.v. Esther Ocheng

zaterdag 8 februari 19.00 uur
Taizéviering

zondag 9 februari 10.45 uur
Viering met Josephine van Pampus

zondag 16 februari 10.45 uur
Viering met dr. Geurt Roffel

Collectes

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte worden onder meer de kosten voor vrijwilligers betaald.

Collecte voor de wereld
Het gemeenschapsproject “Ghana Vice Versa”. Met de collecte ondersteunen we financieel twee projecten. Het PAS-boerinnenproject In Noord-Ghana. De vrouwen verzamelen kariténoten en verwerken deze tot shea butter, een verzorgingsproduct. En het AMO programme. Zij maken kleurrijke en educatieve leermaterialen voor basisscholen. Daardoor kunnen jonge kinderen zich basisvaardigheden beter eigen maken.

Collecteopbrengst december 2019

Datum
Kerkenwerk Brandpunt
Collecte voor de wereld
1 december
€ 116,30
€ 164,20 Kerstpakkettenactie
8 december
€ 200,45
€ 314,06 Stichting Clothing4U
Diaconie heeft aangevuld tot € 400,-
15 december
€ 171,90
€ 229.50 Schuldhulpmaatjes
22 december
€ 152,81
€ 180,75 Villa Pinedo
24 december Kerstavond
€ 414,12
€ 622,64 RK-adventsactie
25 december
€ 214,76
€ 343,70 KIA. Kinderen in de Knel
29 december
€ 149,61
€ 140,72 Ind. Noodhulp Diaconie/Caritas
Hartelijk dank voor uw gaven voor het kerkenwerk én voor de wereld.
De kinderen van de kinderwoorddienst en jongeren van Brandhout café hebben deze
maand € 51,10 gespaard voor het AMO-project van Stichting ABaCus in Ghana.

Ghana Vice Versa

Ghana Vice Versa
Ghana Vice Versa
Komende zondag zal er tijdens de viering weer gecollecteerd worden voor het gemeenschapsproject Ghana Vice Versa. Zie collectedoel. En het lied ‘Believe in sharing’ wordt weer gezongen.
Na de viering is de impulsgroep Ghana Vice Versa in de hal aanwezig met een verkooptafel met verschillende Ghanese producten en informatie. Nieuw zijn de van shea butter gemaakte zeepjes.
U kunt ook op een ander moment geld doneren en/of inzamelen voor het project, bijvoorbeeld bij een jubileum, verjaardag of bruiloft. Uw bijdrage kunt u overmaken naar bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord o.v.v. ‘Project Ghana Vice Versa’. Donaties aan het project zijn fiscaal aftrekbaar!
Wist u dat het jaarverslag over 2018-2019 op onze webpagina staat? Hierin kunt u de de resultaten en activiteiten van het afgelopen jaar nog eens nalezen.

Voedselfocus en gift

Voedselfocus en gift
Voedselfocus en gift van de kinderen Op dinsdagavond 21 januari heeft de diaconie geholpen bij de Voedselbank Amersfoort (Voedselfocus) met het inpakken van etenswaren die de volgende dag uitgedeeld gaan worden aan mensen die dat nodig hebben. We hebben ruim 350 dozen ingepakt. De uitdeeldagen zijn woensdag en vrijdag. De voedselbank Amersfoort heeft op 1 januari 2020 511 huishoudens als …Meer lezen

Presentatievieringen Eerste Communicantjes

Presentatievieringen Eerste Communicantjes
Eind januari starten de bijeenkomsten die de kinderen uit groep 4 gaan voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie in mei. In de vieringen van 1 en 2 februari zullen de kinderen gepresenteerd worden, zodat iedereen weet wie de communicantjes van 2020 zijn. Dit jaar starten er drie voorbereidingsgroepen met in totaal 48 communicantjes: 20 kinderen gaan hun eerste communie doen …Meer lezen

Mee op reis naar Ghana

Mee op reis naar Ghana
Er zijn plannen om dit jaar met een niet al te groot gezelschap een reis naar Ghana te organiseren. De reis is bestemd voor leden van geloofsgemeenschappen in de provincie Utrecht. Enkele protestantse gemeenten in deze provincie steunen namelijk ook het Boerinnenproject in Noord-Ghana. De organisatie is in handen van Kerk in Actie en Okwandho, het bedrijf van onze gemeenteleden Joa en Henk Bosch…Meer lezen

Een worsteling met God

Een worsteling met God
Bezield en bezielend, mensen die ons uitdagen Henri Nouwen, een worsteling met God Inleider: Barbara Zwaan, theoloog. Henri Nouwen is Nederlands meest gelezen spirituele schrijver. Ook in het buitenland inspireren zijn boeken vele mensen (van vrijzinnig tot orthodox). Nouwen heeft ons een uitgebreide en rijke spirituele erfenis nagelaten. Hij heeft de gave om diepe menselijke ervaringen – juist ook in …Meer lezen

Gezocht: Fin. ondersteuner

Gezocht: Fin. ondersteuner
Financieel/administratieve ondersteuner gezocht: wie helpt mee het huishoudboekje van onze geloofsgemeenschap op orde te houden? Waarom? Voor het Brandpunt is een tijdig, goed en transparant financieel beheer en ondersteuning van onze vrijwilligers onmisbaar. Hans van Westerlaak is als nieuwe penningmeester bezig de taken van Rob van Dijk over te nemen. Eén taak, namelijk het bijhouden van het huishoudboekje van de …Meer lezen

Kerkelijk bureau gesloten

Kerkelijk bureau gesloten
Vanaf 20 januari 2020 is het kerkelijk bureau wegens een verbouwing tijdelijk gesloten. Rond half februari zal het kerkelijk bureau zeer waarschijnlijk weer bereikbaar zijn. Bestelde collectebonnen zullen met enige vertraging verstuurd worden, mits besteld via rekeningnummer NL05RABO0373722826 (zie vermelding achter in het Lopend Vuur) en onder vermelding van naam, adres en het soort collectebonnen. Collectebonnen besteld via de Kerkgeldapp worden na eind
februari weer verzonden.
Indien u een dringende vraag heeft die niet de ledenadministratie betreft, dan kunt u hiervoor Ria van Voorst benaderen via secretariscvk@pknamersfoortnoord.nl.
Anders blijft uw vraag staan totdat het kerkelijk bureau weer geopend is.
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet