Nieuwsbrief Het Brandpunt
6 februari 2020

Brandpunt-winter

Viering in Het Brandpunt

zaterdag 8 februari 19.00 uur
Taizéviering

zondag 9 februari 10.45 uur
Viering met Josephine van Pampus
Link naar de liturgie

zondag 16 februari 10.45 uur
Viering met dr. Geurt Roffel

Collectes

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer de muzikale medewerking aan de vieringen betaald

Collecte voor de wereld
Individuele Noodhulp
Eénmalige of tijdelijke financiële steun door Diaconie of Caritas. Ook in onze wijken is stille armoede en komen mensen in financiële problemen.

Dank en zegen bestuursleden

Dank en zegen bestuursleden
Vier mensen die jarenlang bestuurlijk werk in Het Brandpunt hebben gedaan leggen hun werk neer. Dat mag natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan en daarom zetten we hen komende zondag 9 februari in het zonnetje. Rob van Dijk, Rob van der Laan, Peter Schrieken en Jaap Deinum: achter en vóór de schermen waren en zijn zij aanwezig in Het Brandpunt. Gelukkig staan …Meer lezen

Vasten voor ons gemeenschappelijk huis

Vasten voor ons gemeenschappelijk huis
Vasten voor de Aarde, ons gemeenschappelijk huis De werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg organiseert rond de 40-dagentijd twee inspiratiemomenten om stil te staan bij de vastentijd die begint op Aswoensdag en eindigt op Stille Zaterdag. Eén moment is voorafgaand aan en één is halverwege de 40-dagentijd. Concreet: op woensdag 19 februari en op woensdag 18 maart van 20.00 tot …Meer lezen

Viering in stijl van Taizé

Viering in stijl van Taizé
A.s. zaterdagavond 8 februari om 19.00 uur is er weer een viering in de stijl van Taizé in Het Brandpunt. De viering heeft als thema ‘Licht in de duisternis’. De viering in stijl van Taizé is een meditatieve gebedsviering waarin veel gezongen wordt. Tussen de liederen door lezen we een Bijbeltekst (Mattheus 5, 13-16) en een meditatieve tekst, dit keer …Meer lezen

Extra middag Parochiereis Armenië

Parochiereis Armenië
Extra informatiemiddag 25 februari In de tweede week van september organiseren wij vanuit de parochie een boeiende reis naar het oudste christelijke land van de wereld: Armenië. De sporen van het eeuwenoude christendom zijn nog overal aanwezig in kloosters en kerken, in kunst en cultuur. Specifieke elementen zoals natuurlijk de berg Ararat, de Khatchkars, de kunst en muziek, het eigen …Meer lezen

MUSICAL KAÏN

MUSICAL KAÏN
WIE WIL MEEDENKEN OVER MUSICAL KAÏN? Vanaf de zomervakantie 2020 gaan we vanuit De Inham, St. Martinus, De Herberg, Het Brandpunt, St. Jozef en De Veenkerk aan de slag met musical Kaïn. Dat wordt een musical van én voor kerkelijk Amersfoort-Noord en Hoogland. Er is een productieteam voor deze musical aan de slag, maar wie wil er een avond met …Meer lezen

Nieuwe Taizé bundel

Nieuwe Taizé-bundel
'Adem in ons' is de titel van de nieuwste Taize-liederenbundel. Ds. Gert Landman uit De Bilt heeft een groot aandeel gehad in de Nederlandse teksten. Op woensdagavond 12 februari vertelt hij in De Bron over de totstandkoming en zingt met ons. Entree € 4,00 (of naar draagkracht). Graag tot ziens op woensdag 12 februari. Meer informatie bij ds. Berend Borger, …Meer lezen

Dialoogmiddag

Dialoogmiddag
Soms voel je je kind van twee werelden die zich niet laten verbinden. Over dat ongemakkelijke gevoel organiseren Rolinka Klein Kranenburg en Geurt Roffel een gespreksmiddag. Niet om te praten over oplossingen, maar over het ongemak. Onder de middag ligt een essay van Geurt, dat verscheen op Nieuwwij. Opgave kan via Zindex033, daar vind je ook een link naar het …
Meer lezen

Warme-truienwandeling

Warme-truienwandeling
Op vrijdag 7 februari organiseert Peter Siebe van het netwerk 033GroeneKerken een ‘warme-truienwandeling’. Het is een groene wandeling. Onderweg heb je oog voor de stadsnatuur en ontdek je bovendien wat de Bijbel over de natuur zegt. De wandeling duurt ongeveer drie kwartier en start om 11 uur bij de Onze Lieve Vrouwetoren. Gids is Peter Siebe, spreker van de groene …
Meer lezen

Talent voor vieringen

Talent voor vieringen
Binnen de Brandpuntgemeenschap zijn er mensen met allerlei talenten waarvan we mogen genieten tijdens vieringen: een lied, een instrumentale solo, een tekening op de liturgie/beamer, een leuk filmpje. Mocht jij of je kind ook een bijdrage willen leveren, dan kun je voor 8 februari 2020 een e-mail sturen aan majannewolters@gmail.com, ook als je al eerder wat hebt gedaan en weer wilt meedoen. .....Meer lezen

Gluren bij de buren

Gluren bij de buren
In het kader van ‘Gluren bij de buren’ is er weer muziek in De Ontmoeting. Op zondag 9 februari a.s. om 13:30, 15:00 en 16:30 uur een optreden van Broos. Twee broers maken swingende muziek onder begeleiding van hun gitaar. Gezellig als je komt! En … neem gerust mensen mee.

Vacature ondersteuning financiën Inloophuis

Vacature ondersteuning financiën Inloophuis
Vacature: iemand met financiële kwaliteiten gezocht! De Ontmoeting heeft behoefte aan iemand met financiële kwaliteiten. Tot zijn/haar taken behoren het ondersteunen van de coördinator bij subsidie-aanvragen en verantwoording, doen van betalingen, overleg met en financiële verantwoording aan de penningmeester van de SIA. Meer informatie bij Sandra van der Werf, coördinator, telefoon di & do 033 - 456 28 05

Films rond het jaarthema

Films rond het jaarthema
Films rond het jaarthema – Mar adentro (The Sea Inside) De tweede film rond het thema DIT IS MIJN LICHAAM gaat over Ramón, die al dertig jaar verlamd in bed ligt, en verzorgd wordt door zijn familie. Zijn slaapkamerraam is zijn enige raam naar de wereld. Hij kijkt uit over de zee waar hij tijdens zijn jeugd een vreselijk ongeluk …Meer lezen

Mee op reis naar Ghana

Mee op reis naar Ghana
Er zijn plannen om dit jaar met een niet al te groot gezelschap een reis naar Ghana te organiseren. De reis is bestemd voor leden van geloofsgemeenschappen in de provincie Utrecht. Enkele protestantse gemeenten in deze provincie steunen namelijk ook het Boerinnenproject in Noord-Ghana. De organisatie is in handen van Kerk in Actie en Okwandho, het bedrijf van onze gemeenteleden Joa en Henk Bosch…Meer lezen

Een worsteling met God

Een worsteling met God
Bezield en bezielend, mensen die ons uitdagen Henri Nouwen, een worsteling met God Inleider: Barbara Zwaan, theoloog. Henri Nouwen is Nederlands meest gelezen spirituele schrijver. Ook in het buitenland inspireren zijn boeken vele mensen (van vrijzinnig tot orthodox). Nouwen heeft ons een uitgebreide en rijke spirituele erfenis nagelaten. Hij heeft de gave om diepe menselijke ervaringen – juist ook in …Meer lezen

Gezocht: Fin. ondersteuner

Gezocht: Fin. ondersteuner
Financieel/administratieve ondersteuner gezocht: wie helpt mee het huishoudboekje van onze geloofsgemeenschap op orde te houden? Waarom? Voor het Brandpunt is een tijdig, goed en transparant financieel beheer en ondersteuning van onze vrijwilligers onmisbaar. Hans van Westerlaak is als nieuwe penningmeester bezig de taken van Rob van Dijk over te nemen. Eén taak, namelijk het bijhouden van het huishoudboekje van de …Meer lezen

Kerkelijk bureau gesloten

Kerkelijk bureau gesloten
Vanaf 20 januari 2020 is het kerkelijk bureau wegens een verbouwing tijdelijk gesloten. Rond half februari zal het kerkelijk bureau zeer waarschijnlijk weer bereikbaar zijn. Bestelde collectebonnen zullen met enige vertraging verstuurd worden, mits besteld via rekeningnummer NL05RABO0373722826 (zie vermelding achter in het Lopend Vuur) en onder vermelding van naam, adres en het soort collectebonnen. Collectebonnen besteld via de Kerkgeldapp worden na eind
februari weer verzonden.
Indien u een dringende vraag heeft die niet de ledenadministratie betreft, dan kunt u hiervoor Ria van Voorst benaderen via secretariscvk@pknamersfoortnoord.nl.
Anders blijft uw vraag staan totdat het kerkelijk bureau weer geopend is.
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet