Nieuwsbrief Het Brandpunt
5 maart 2020

brandpunt winter smal

Vieringen in Het Brandpunt

zondag 8 maart 10.45 uur
Vrouwendag, viering met ds. Anna Walsma en theoloog Guus Timmerman.
Deze zondag is er Brandhoutcafé.
Link naar de liturgie


zaterdag 14 maart 19.00 uur
Viering Taizé stijl

zondag 15 maart 10.45 uur
Viering met dr. Geurt Roffel.
(Ghana Vice Versa)

zondag 22 maart 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus.

Collectes

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte worden onder meer de kosten voor vorming en toerusting betaald.

Collecte voor de wereld
Voedselfocus. Zij heeft als missie: het verminderen van (verborgen) armoede in de regio Amersfoort, door het aanbieden van voedselpakketten aan huishoudens die voor korte of langere termijn onder het bestaansminimum van de bijstandsuitkering leven.

Bij de viering op Int. Vrouwendag

Viering op Int. Vrouwendag
8 Maart is sinds 1912 Internationale Vrouwendag. Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt staat daar in haar zondagse viering op 8 maart bij stil. Ze doet dat met Gregoriaanse gezangen en teksten over het leven van vrouwen. Met het Gregoriaans sluiten we aan bij de eeuwenoude traditie van vieringen ter nagedachtenis van maagd-martelaressen als Agnes, Emerentiana, Agatha en Catharina. We lezen teksten …
Meer lezen

Heilige boontjes

Heilige boontjes
Je eigen kamer, je handbal-avond, je knuffels, het schilderijtje van oma, je besties, oreo's of lievelingssong… Er is best veel wat voor jou heilig kan zijn. Maar, heilig… wat is dat eigenlijk? In het Brandhout Café, van aanstaande zondag 8 maart, ontdekken we dat: we hebben het er met elkaar over, wat voor onszelf ‘heilig’ is, en wat heiligen zijn. Welkom voor iedereen: heel of minder heilig boontje..Tot aanstaande zondag; we starten 10.45u in zaal 3.
Johan | Roland

Amnesty 8 maart in het Brandpunt

Amnesty 8 maart in het Brandpunt
A.s. zondag - Internationale Vrouwendag - is de lokale afdeling van Amnesty met een stand aanwezig in het Brandpunt. Er zal aandacht worden gevraagd voor de Iraanse Saba Kordafshari (22). Zij voerde actie tegen de verplichting om een hoofddoek te dragen. Op 1 juni 2019 werd ze door elf agenten in burger opgepakt. Na een zeer oneerlijk proces werd ze …
Meer lezen

Collecte-opbrengst februari 2020

Datum Collecte Brandpunt Collecte voor de wereld
2-2 10.45 € 215,35 € 258,32 Hereniginsfonds NVA
9=2 10.45 € 147,98 € 178,30 Indiv. Hulp Diaconie/Caritas
16-2 10.45 € 191,25 € 259,05 KiA Werelddiaconaat
23-2 10.45 € 170,10 € 219,15 Koffiebus
.
Hartelijk dank voor uw gaven voor het kerkenwerk én voor de wereld.

De kinderen van de kinderwoorddienst hebben deze maand € 17,15 gespaard voor het AMO-project van Stichting ABaCus in Ghana.

Vasten voor de Aarde

Vasten voor de Aarde
Vasten voor de Aarde, ons gemeenschappelijk huis De werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg organiseert rond de 40-dagentijd twee inspiratiemomenten om stil te staan bij de vastentijd. Voorafgaand aan de 40-dagentijd is een eerste inspiratiemoment gehouden. Het tweede inspiratiemoment is op woensdag 18 maart van 20.00 tot 21.00 uur in Het Brandpunt. In een meditatieve sfeer zal worden stilgestaan bij …
Meer lezen

40-dagentijd activiteiten

40-dagentijd activiteiten
De 40-dagentijd; een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Aan de hand de thema’s: ‘Werken aan je toekomst!’ (RK Vastenactie) en ‘Sta op’ (Kerk in Actie) willen de MOV/ZWO groepen van Hoogland/Hooglanderveen en Amersfoort Noord de ’40-dagentijd’ zichtbaar maken voor de gemeenteleden van de R.K.-, de Protestantse- én de Oecumenische geloofsgemeenschap.
In de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt is er aandacht …. Meer lezen

Wie gunt u een uitstapje?

Wie gunt u een uitstapje?
Dit jaar wordt de actie 'Vakantiegeld Delen' weer georganiseerd. Hierbij vragen we iedereen die het kan missen om een klein deel van zijn/haar vakantiegeld bij te dragen. Met de opbrengst maken we het mogelijk dat mensen met weinig geld ook een uitstapje kunnen maken. Vorig jaar hebben we met de verschillende PKN-kerken in heel Amersfoort 169 adressen (gezinnen, paren en …
Meer lezen

Vesperviering Hoeksteen

Vesperviering Hoeksteen
Liederen voor onderweg Dit seizoen staan 7 van de 15 zogenaamde Pelgrimspsalmen centraal. Die reeks begint met psalm 120 en eindigt met psalm 134. Waarschijnlijk vormen deze psalmen samen een kleine liedbundel voor pelgrims die driemaal per jaar bij de joodse feesten (Pesach, Wekenfeest en Loofhuttenfeest) ‘opgaan’ naar Jeruzalem. Ze vormen als het ware een liederen-ladder en helpen pelgrims op …
Meer lezen

De waarde van ontvankelijkheid voor je relatie

De waarde van ontvankelijkheid voor je relatie
Weinig mensen zijn zo belangrijk voor je als je partner. Luisteren is belangrijk om elkaar goed te verstaan. Geduld, het uitstellen van een oordeel en het invoelen van de gevoelens van de ander zijn daarin heel wezenlijk. Stichting ‘Encounter’ helpt partners deze vaardigheden te oefenen op weekenden. Er zijn ook weekenden voor singles. Op maandagavond 16 maart (20-21.30u.) vertellen vrijwilligers …
Meer lezen

Boekenmarkt "De Ontmoeting"

Boekenmarkt "De Ontmoeting"
Zaterdag 14 maart organiseert inloophuis “De Ontmoeting” weer een boekenmarkt van 10.00 uur tot 14.00 uur. Er zijn weer heel veel mooie en goede tweedehands boeken in ons assortiment te vinden. Dit keer is er extra aandacht besteed aan muziekboeken. De boeken staan verder gesorteerd in tien genres en per genre is er veel keuze. U vindt o.a. literaire romans, …
Meer lezen

Betrokken theologiseren...

Betrokken theologiseren...
over kerkvernieuwing
Zondagmiddag 15 maart vervolgt in Het Brandpunt de serie ‘Betrokken theologiseren’. Elke maand komt een Amersfoortse theoloog langs om met ons een thema te bespreken waar hij zowel persoonlijk bij is betrokken als door studie. De derde keer is dat Henk de Roest, protestants hoogleraar praktische theologie, en onderzoeker van mogelijkheden tot kerkvernieuwing aan zowel rooms-katholieke als protestantse kant. Gerard van Eck leidt het gesprek, Geurt Roffel is als pastor aanwezig. De middagen duren van 16u tot 17.15u., vinden plaats in de kerkruimte, en eindigen met een hapje en een drankje. Meer informatie: https://www.zindex033.nl/eventer/betrokken-theologiseren-3/edate/2020-03-15/

Een geloofsgemeenschap die schuurt?!

Een geloofsgemeenschap die schuurt?!
Enkele weken geleden namen wij deel aan de dialoogmiddag Vrijheid verbindt? De directe aanleiding voor deze middag was de sterfdag van Frans Kellendonk, 30 jaar geleden. De van huis rooms-katholieke, homoseksuele schrijver overleed aan de gevolgen van AIDS.  In het laatste boek dat hij schreef, Mystiek Lichaam, tekent hij de teloorgang van alles wat mensen samenbindt. Een boek dat je …
Meer lezen

Nieuw traject: God heeft mensen nodig

Nieuw traject: God heeft mensen nodig
Wij mensen maken steeds meer gebruik van de natuurlijke bronnen die de Aarde ons biedt. Zozeer zelfs dat ze de draagkracht van onze planeet te boven gaat. Onze ecologische voetafdruk is te groot. De mensheid – overheden, bedrijven en burgers – staat voor de uitdaging haar op een rechtvaardige wijze te verkleinen. In het traject God heeft mensen nodig ga je samen op zoek …
Meer lezen

Samen lezen: Taiye Selasi, Ghana ga weg

Ghana ga weg
We hebben weer een bijzonder boek gevonden om samen te lezen. ‘Ghana ga weg’ is de veelgeprezen debuutroman van Taiye Selasi. Het vertelt het verhaal van een Ghanees-Nigeriaanse artsenfamilie die een succesvol bestaan opbouwt in de Verenigde Staten, maar als familie uit elkaar valt. Waaraan ging de ooit zo succesvolle immigrant kapot, om vervolgens zijn gezin mee de afgrond in …
Meer lezen

Master Class Ghana

Master Class Ghana
Duurzaam
Save the date: woensdag 25 maart a.s. Ons gemeenschapsproject Ghana Vice Versa is het tweede jaar ingegaan. Tijd om verdieping te zoeken. Om die reden organiseert de werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg een speciale masterclass over de voedsel- en landbouwsituatie in Noord-Ghana. Het project heeft immers ook als doel dat wij ons hier een concreter beeld kunnen vormen van …
Meer lezen

Op weg naar Pasen...

Op weg naar Pasen...
met het hele gezin. Dit jaar volgen we met de kinderwoorddienst het project “Teken van leven”.We lezen uit Exodus en beginnen bij het verhaal van Mozes bij de brandende braamstruik. Daar geeft God een teken van leven aan Mozes en zijn volk. Hij heeft hun hulpgeroep gehoord en zal hen bevrijden. Door de verhalen heen zal God steeds opnieuw tekens … Meer lezen
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet