Nieuwsbrief Het Brandpunt
26 maart 2020

brandpunt winter smal

VOORLOPIG GEEN VIERINGEN

Mede op advies van de Overheid, RIVM en berichtgeving van PKN is besloten tot nader order de vieringen van Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt op te schorten. Dit om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Deelname aan de viering van zondag is wel mogelijk door het luisteren via de volgende livestream:
https://live.hetbrandpunt.net . De liturgie van de viering vindt u via : https://drive.google.com/file/d/1QVy4jrz9opobgqjLVJVQkI4RvH3QuqiH

Collectes van zondag 29 maart over te maken op NL34RABO0123051800 tnv OWR Het Brandpunt
Collecte voor kerkenwerk : Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer de kosten voor de kinderwoorddienst betaald
Collecte voor de wereld : RK Vastenactie

Alle in deze nieuwsbrief en alle op de website vermelde bijeenkomsten zijn om die reden onder voorbehoud. Kijk op de website voor actuele informatie of informeer bij de contactpersoon van de activiteit, indien u een bijeenkomst zou willen bezoeken.
De redactie

Goed resultaat Actie Kerkbalans 2020

Goed resultaat Actie Kerkbalans 2020
We kunnen een goed resultaat van de Actie Kerkbalans 2020 melden. Met grote dankbaarheid mogen we vaststellen dat de inkomsten dit jaar waarschijnlijk iets hoger zullen uitkomen dan in 2019. Vorig jaar hebben we met elkaar ca € 362.000 opgebracht. Veel mensen hebben dit jaar meer gegeven dan vorig jaar. Daar zijn we heel blij mee. Hartelijk dank voor uw …Meer lezen

Telefonische hulp- en luisterdienst Houvast

Telefonische hulp- en luisterdienst Houvast
In deze vreemde tijd, waarin het nieuws gedomineerd wordt door het coronavirus, willen we als kerken blijven zoeken naar verbinding en onderlinge hulp. Hoe kunnen we elkaar vast houden, zonder dat we elkaar kunnen ontmoeten zoals gewoonlijk? En wat kunnen we voor elkaar betekenen in deze tijd, waarin onzekerheid en zorgen toenemen?Als kerken denken we daarbij aan verschillende mogelijkheden. Eén …Meer lezen

Materiaal Kind op Zondag

Materiaal Kind op Zondag
De kerk is dicht, de kindernevendienst gaat door!De meeste kerken houden de komende zondagen hun deuren gesloten en/of zenden online diensten uit. Dat wil niet zeggen dat het kinderwerk stilvalt! De redactie van Kind op Zondag vindt het belangrijk dat het kinderwerk doorgaat. Voor u als abonnee, maar ook voor gezinnen, die in deze onzekere tijden de kerkelijke gemeenschap en …
Meer lezen

Seniorenochtend (nieuwe opzet)

Seniorenochtend (nieuwe opzet)
Nu vanwege het Corona-virus de meeste bijeenkomsten afgelast worden, zal ook de Seniorenochtend op de eerste maandag van de maand worden uitgesteld van 6 april a.s. tot hopelijk 4 mei a.s. - een gedenkwaardige dag voor velen van ons, waarvoor we zeker nog passende zang en muziek kunnen vinden. Zonder tegenbericht worden we dan ontvangen met muziek, drinken we om …Meer lezen

Boodschap kardinaal Eijk

Boodschap kardinaal Eijk
Broeders en zusters, nu in ons land het coronavirus zich meer en meer heeft verspreid met alle gevolgen van dien voor mensen persoonlijk alsook voor de hele samenleving, inclusief onze parochies en instellingen, wil ik u allen graag een woord ter bemoediging doen toekomen. Als bisschoppen hebben wij tot en met 31 maart a.s. de zondagsvieringen (waar de zaterdagavond deel …Meer lezen

Master Class Ghana uitgesteld

25 maart: Master Class Ghana
De masterclass over voedsel en landbouw in Noord-Ghana op 25 maart in Het Brandpunt is vanwege het coronovirus tot nader order uitgesteld .

De Ontmoeting nu ook helemaal dicht

De Ontmoeting nu ook helemaal dicht
Deelde Inloophuis De Ontmoeting vorige week nog mee dat er maar een aantal activiteiten i.v.m. het coronavirus waren geschrapt, het SIA bestuur heeft nu besloten dat alle inloophuizen en dus ook De Ontmoeting tijdelijk dicht gaan. De maatregel geldt voorlopig tot 6 april a.s. In moeilijke tijden wil De Ontmoeting er juist zijn voor de wijkbewoners. Daarom bekijkt zij of …Meer lezen

SCC bijeenkomsten afgelast

SSC bijeenkomsten afgelast
Twee activiteiten in maart en begin april zijn afgelast. In verband met de aangescherpte maatregelen en adviezen van het RIVM is er besloten om de bijeenkomsten tot en met 5 april af te gelasten. Het gaat om De Mattheus Passie op 21 maart Lezing van Herman Wijffels, 28 maart De zanguitvoering Passio Domini nostri Jesu Christi op 5 april. Met …Meer lezen

Bereikbaarheid Kerkelijk Bureau

Bereikbaarheid Kerkelijk Bureau
Vanwege de aangescherpte overheidsmaatregelen omtrent het coronavirus is besloten om het Kerkelijk Bureau in ieder geval t/m 6 april te sluiten. De medewerkster van het Kerkelijk Bureau, Hanneke Goumare, werkt thuis en is bereikbaar op 06 82 71 12 36 en natuurlijk ook via de e-mail: kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl Voorlopig werkt Hanneke op de maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 tot 13.00 …Meer lezen

Roostermakers gezocht!

Roostermakers gezocht !
De Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt is een oecumenische geloofsgemeenschap in Hoogland/Amersfoort Noord. Commissie Vieringen draagt zorg voor de vieringen in het Brandpunt onder de verantwoordelijkheid van de OWB. Wij streven ernaar om de vieringen herkenbaar te laten zijn voor onze oecumenische geloofsgemeenschap. Tevens is er ruimte voor experiment en vernieuwing. Bij de vieringen kunnen ook... Meer lezen

Bent u al Vriend van de cantorij?

Bent u al Vriend van de cantorij?
Twee jaar geleden is een actie gestart om de kwaliteit van de inbreng van de cantorij te waarborgen. Met de inbreng van onze dirigent lukt dit zeker. De cantorij maakt kosten en de kas van de Oecumenische Wijkraad is beperkt. Met de werving van ‘Vrienden’ hoopten we jaarlijks een bedrag van € 2.000,- op te halen. De eerste toezeggingen waren … Meer lezen
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet