Nieuwsbrief Het Brandpunt
26 maart 2020

brandpunt winter smal

VOORLOPIG GEEN VIERINGEN

Mede op advies van de Overheid, RIVM en berichtgeving van PKN is besloten tot nader order de vieringen van Oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt op te schorten. Dit om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Deelname aan de viering van zondag om 10.45 uur is wel mogelijk door te luisteren via de volgende livestream: https://live.hetbrandpunt.net .
De liturgie van de viering vindt u via : https://drive.google.com/file/d/1QVy4jrz9opobgqjLVJVQkI4RvH3QuqiH

Collecte voor kerkenwerk
: Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer de kosten voor de kinderwoorddienst betaald
Collecte voor de wereld : RK Vastenactie
Collecte-bijdragen van de komende weken kunnen worden overgemaakt via: https://kerkgeld.pknamersfoortnoord.nl/gift/ef7bcff2327e7f984a4c09248a58188a
of via de QR-code in de liturgie.

Maatregelen verspreiding Coronavirus (3)

Maatregelen verspreiding Coronavirus (3)
Tussen al het slechte nieuws komt gelukkig inmiddels ook een klein sprankje licht door. De eerste voorzichtige analyses duiden her en der op een ommekeer in de stijging van het aantal coronabesmettingen.
Het coronavirus ging en gaat ook onze geloofsgemeenschap niet voorbij. We wensen iedereen die het raakt heel veel sterkte toe. Zoals jullie weten volgt de Taakgroep ‘Omgaan met … Meer lezen

Corona - Hoe houd je het vol?

Corona - Hoe houd je het vol?
Help mee veerkracht te behouden of te hervinden.
De periode die wij nu als gevolg van het Coronavirus doormaken, vraagt van ieder van ons de nodige veerkracht. Zeker als deze ongewone tijd langer blijft duren.
Binnen onze geloofsgemeenschap is ongetwijfeld veel veerkracht aanwezig. Toch stelt deze tijd die ook op de proef. Veel van ons zullen herkennen dat alleen zijn … Meer lezen

Luister en Ondersteunings Team (LOT)

Luister en Ondersteunings Team (LOT)
Als een luisterend oor zijn wij, als Protestantse kerken Amersfoort Noord-Hoogland, aanwezig voor mensen die door de Corona maatregelen, geestelijk of praktisch in problemen komen.
27 mensen hebben zich aangemeld als teamlid van LOT(genoten);
het LuisterOndersteuningsTeam.
Zij kunnen praktische hulp vragen, financiële hulpvragen en/of serieuze of ernstige situaties doorverwijzen naar pastorale ouderlingen, diakenen en/of het Wijkteam Amersfoort.
Let wel, … Meer lezen

Paasgroetenactie gedetineerden

Paasgroetenactie gedetineerden
Al vele jaren doen we vanuit het Brandpunt mee met de Paasgroeten actie voor gedetineerden. En ook dit jaar doen we daar zeker aan mee.
Maar wel op een andere, carona vrije manier. Het insturen van de kaarten aan de gedetineerden was al uitgesteld tot 24 April. Deze verplaatsing doet geen afbreuk aan de actie, omdat de groeten vanuit de … Meer lezen

Palmpaas-takjes gevraagd

Palmpaas-takjes gevraagd
Op palmzondag zullen ook dit jaar palmtakjes gezegend worden in Het Brandpunt, ze worden alleen niet uitgedeeld.
In verband met de preventiemaatregelen worden ze na het zegenen bewaard tot uitdelen weer kan. We zijn echter op zoek naar takjes, want de rupsen hebben de buxus bij de Martinuskerk kaal gegeten. Van vrijdag 27 maart tot en met woensdag 1 april …Meer lezen

Van het pastoraal team

Van het pastoraal team
20 maart 2020
Beste medeparochianen en andere betrokkenen, Sinds een week ligt heel onze maatschappij overhoop. Een onbekend virus heeft kans gezien om ons te verwarren en te verlammen. Het effect daarvan is merkbaar in het dagelijks leven van iedereen. Je hoeft alleen maar naar buiten te kijken om te zien dat er minder verkeer is dan gewoonlijk. Maar het …Meer lezen

Een teken van leven

Een teken van leven
kracht van boven
Een vriend van mij reist de hele wereld rond als pastor voor zeelieden. Hij hield deze week een overweging op Facebook waarin hij het beeld gebruikte van een rolletje visdraad.
Hij liet een stukje visdraad zien. "Kijk," zei hij, "je ziet het bijna niet, maar het is ijzersterk. Zo is het ook met de lijntjes die wij hebben … Meer lezen

Palmpasenstok versieren

Palmpasenstok versieren
Zondag 5 april is het palmpasen. Normaal gesproken zouden we dan tijdens de viering palmpasenstokken gaan versieren, en deze aan het eind van de viering aan alle mensen in de kerk laten zien.
De afgelopen jaren gingen we daarna naar Villa Hoogerheide, om daar te zingen en paaseitjes uit te delen. Je begrijpt dat het dit jaar anders zal zijn. …Meer lezen

Vespers gaan niet door

Vespers gaan niet door
We hebben besloten om de vespers van 6, 7 en 8 april in de inham niet door te laten gaan, ook niet via internet.
Het thema dat we gekozen hadden past niet in deze tijd. Het omvormen kost teveel tijd. We zullen niet samen kunnen zingen en stil zijn in de rust van de vallende avond in een mooie kerkomgeving. We … Meer lezen

Layouter liturgie gezocht

Layouter liturgie gezocht
Er is een klein groepje dat om de beurt de layout van de zondagse liturgie voor Het Brandpunt verzorgt. Zo ongeveer één keer in de 5 weken.
Binnenkort valt er iemand uit. Het zou fijn zijn als zich een vervanger meldt. Deze persoon zal moeten beschikken over en kunnen omgaan met een redelijk recente versie van Word (docx) en krijgt …Meer lezen

Bestellen van Paasbroden

Bestellen van Paasbroden 
Onze huisbakker, bakker van der Meer, gaat ook dit jaar lekkere Paasbroden voor ons bakken gevuld met spijs en andere heerlijkheden.
De opbrengst is bestemd voor de Cantorij.
Bestellen per: E-mail: schrieken@xmsnet.nl
Telefoon: 033-4567740 onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en aantal Paasbroden.
Prijs: De Paasbroden kosten € 7,95 per stuk.
Graag overmaken op NL25 INGB 0001 6298 49 t.n.v. P. van Schrieken.... Meer lezen

Herbergviering

Herbergviering
van 5 april gaat niet door
Door de bijzondere omstandigheden vanwege het corona-virus gaat de Herbergviering van zondag 5 april niet door.
Het is niet anders. Laten we thuis maar een kaarsje aansteken voor elkaar en zo toch een beetje verbonden blijven... Gelukkig zijn we niet helemaal van vieringen verstoken: de viering van De Inham is te beluisteren via de … Meer lezen

Niet parkeren achteringang

Niet parkeren achteringang
Een verzoek van de achterburen van ons Brandpunt om geen auto’s te parkeren op de inrit naar de achteringang van de kerk! Deze hoort te allen tijden vrij te blijven voor hulpverlenende diensten zoals ambulance, politie en brandweer. A.u.b. ook geen auto’s in de berm!
Bij voorbaat dank.

Materiaal Kind op Zondag

Materiaal Kind op Zondag
De kerk is dicht, de kindernevendienst gaat door!De meeste kerken houden de komende zondagen hun deuren gesloten en/of zenden online diensten uit. Dat wil niet zeggen dat het kinderwerk stilvalt! De redactie van Kind op Zondag vindt het belangrijk dat het kinderwerk doorgaat. Voor u als abonnee, maar ook voor gezinnen, die in deze onzekere tijden de kerkelijke gemeenschap en …
Meer lezen

Seniorenochtend (nieuwe opzet)

Seniorenochtend (nieuwe opzet)
Nu vanwege het Corona-virus de meeste bijeenkomsten afgelast worden, zal ook de Seniorenochtend op de eerste maandag van de maand worden uitgesteld van 6 april a.s. tot hopelijk 4 mei a.s. - een gedenkwaardige dag voor velen van ons, waarvoor we zeker nog passende zang en muziek kunnen vinden. Zonder tegenbericht worden we dan ontvangen met muziek, drinken we om …Meer lezen
Colofon:
Deze wekelijkse nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die op de hoogte wil blijven over activiteiten van, in en om Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
Uitschrijven | Abonnement beheren
Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101, Amersfoort
MailPoet