Brandpunt_gebouw_small

Nieuwsbrief Het Brandpunt
28 februari 2019

Komende vieringen Het Brandpunt

Zondag 3 maart
10.45 uur: Viering met pastor Ellen Hogema aansluitend aan de viering spiegelgesprek.
De liturgie vindt u hier.

Woensdag 6 maart
20.00 uur: Aswoensdag. Viering met pastor Josephine van Pampus en ds. Anna Walsma, onder muzikale begeleiding van de cantorij.
De liturgie vindt u hier.

Zaterdag 9 maart
19.00 uur: Viering in Taizéstijl

Zondag 10 maart
10.45 uur: Viering met dr. Geurt Roffel met muzikale medewerking van de Bamboefluitgroep.
Er is deze ochtend Brandhoutcafé.


Zondag 17 maart
10.45 uur: Viering met pastor Josephine van Pampus.Volgende viering in De Herberg

Zondag 3 maart
11.00 uur: Viering met ds. Anna Walsma.Collectes Het Brandpunt

Komende zondag
Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer de liturgische kosten betaald.

Collecte voor de wereld
Straatpastoraat. De stichting Straatpastoraat Amersfoort is opgericht ten dienste van het straatpastoraat voor dak- en thuislozen in Amersfoort.

Collectes De Herberg
Komende zondag
1e collecte: Voor het straatpastoraat Amersfoort. Het straatpastoraat benadert een mens in zijn heelheid. De mens is een schepsel van God en gemaakt voor heil. Daarom zoekt het straatpastoraat de mensen op straat en in de opvang op. Om hen te laten weten dat ze niet alleen zijn. Om hen te laten ervaren dat ze er mogen zijn. Om hen te helpen bij de vragen naar de zin van hun leven en bij hun zoektocht naar God. Een mens is meer dan een ‘junk’, meer dan een ‘overlastbezorger’, meer dan een ‘zwerver en bedelaar’. Ieder mens is een ‘kind van God’ en heeft het recht dat iedere dag te horen.

2de collecte
Voor het kerkenwerk in Hoogland/ Amersfoort-Noord.

Het spiegelgesprek

Het spiegelgesprek
Hebt u er ook wel eens behoefte aan om met anderen nog wat verder na te praten over wat u raakte in de viering, zoals iets in de overweging, in een lied of iets heel anders? En om ook van anderen te horen wat hén raakte? Dat kan! Op zondag 3 maart a.s. is er na afloop van de viering …
Meer lezen

Wake Kamp van Zeist

Wake Kamp van Zeist
Op zondag 3 maart a.s. om 16.30 uur is er weer een wake voor de hekken van Detentiecentrum Zeist. Het thema is: Hoop. De natuur loopt uit, het lijkt wel lente! Vanouds is dit een beeld van de hoop. Hoe ervaren de vrouwen in het Detentiecentrum Zeist dit? Waar kunnen zij op hopen? Met onze wake proberen we hen een …
Meer lezen

De Herberg - Opbrengst collectes

coins-3134147_960_720
De opbrengst van de collectes tijdens de Herbergviering op 3 februari 2019 is als volgt:
1e collecte KIA werelddiaconaat, Bangladesh € 79,05
2e collecte voor het kerkenwerk € 66,12.
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Herberg - 40dagentijd

De Herberg - 40dagentijd
Paaskaarsen
De inschrijflijst voor het bestellen van een paaskaars ligt t/m de Herbergviering op zondag 3 maart in de Herberg. Als u nu inschrijft, heeft u vóór Pasen de kaars in huis.

Vastentijd voor de Voedselbank
Tijdens de 40-dagentijd staat er weer een mand in de Herberg waar u uw bijdrage voor de Voedselbank kunt deponeren.

Caravaggio in Europa
Zonder …
Meer lezen

Seniorenochtend 4 maart

Seniorenochtend 4 maart
Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is …
Wie kent dit spreekwoord niet ?

Maar er zijn veel soorten vogels, en met name in onze directe woon
omgeving. Tijdens de seniorenochtend op maandag 4 maart 2019 komt René de Waal, van de Vogelwacht in Utrecht, hierover vertellen. Daarbij heeft hij prachtige dia’s.
Ook al bent u nog niet eerder op de seniorenochtend geweest, u bent maandag 4 maart van 10.00 tot 12.00 uur hartelijk welkom in Het Brandpunt.
Het is altijd erg interessant en gezellig!
Foto: Guus Timmerman

Begin 40 dagentijd:

Begin 40 dagentijd:
Aswoensdag 6 maart, 20.00 uur Zou je de vastentijd ook kunnen zien als een cadeautje in plaats van een beproeving? Vanaf Aswoensdag krijgen we veertig dagen lang tijd voor verstilling. Tijd om je leven eens anders in te richten, je concentreren op wat er echt toe doet. Dat werkt beter wanneer je soms iets laat liggen of juist andere dingen …
Meer lezen

40dagentijd activiteiten

40dagentijd activiteiten
40dagentijd 2019, activiteiten georganiseerd door de ZWO/MOV Hoogland/Hooglanderveen en Amersfoort Noord.
De 40dagentijd is de periode voor Pasen, we noemen het ook wel de vastentijd. Een tijd van inkeer, bezinning en gebed.
Aan de hand de thema’s: ‘Water verandert alles!’ (Vastenactie) en ’Een nieuw begin’ (Kerk in Actie) willen de MOV/ZWO groepen de ’40dagentijd’ zichtbaar maken voor de …Meer lezen

Penningmeester gezocht!

Penningmeester gezocht!
Wie helpt mee aan de vitaliteit van onze oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt? Waarom? Voor Het Brandpunt is een goed en transparant financieel beheer onmisbaar. Samen met andere bestuursleden draag je bij aan de vitaliteit en toekomst van onze geloofsgemeenschap. Maar ook zorg je ervoor dat we aan onze verplichtingen voldoen en ons huishoudboekje op orde hebben. Daar hebben we een …
Meer lezen

Brandpunt doet mee aan Klimaatmars

Brandpunt doet mee aan Klimaatmars
Op zondag 10 maart organiseren Milieudefensie, de FNV, Greenpeace, Oxfam Novib, DeGoedeZaak en de Woonbond de Eerlijke Klimaatmars in Amsterdam. “Wij gaan met zijn allen de straat op voor het klimaat. Wij willen een veilige toekomst voor onszelf en onze kinderen. Het moet en het kan anders! Onze regering moet kiezen voor échte oplossingen voor gezinnen, jongeren, kleine ondernemers en …
Meer lezen

Sobere Maaltijd

Net als in voorgaande jaren kunt u in het kader van de 40dagentijd weer deelnemen aan de sobere maaltijden Op donderdag 14 maart is om 18.00 uur in ‘De Pastorie’ van de RK Kerk St. Martinus, Kerklaan 22 in Hoogland de sobere maaltijd, die in het teken staat van ‘Water verandert alles!’ Guus Prevoo komt namens de Vastenactie Nederland om ons alles te vertellen …
Meer lezen

Gespreksmaaltijden Focus op Voedsel

Gespreksmaaltijden Focus op Voedsel
Wij mensen zijn zoals andere levende wezens aangewezen op voedsel. Alle dagen weer. Hoe vanzelfsprekend dit ook is, toch is er veel te doen om hoe wij in ons natje en droogje voorzien. Wat eten en drinken we? Wat smaakt ons wel en niet? Hoe bereiden we onze maaltijden? Waar, wanneer en met wie nemen wij eten en drinken tot …
Meer lezen

God heeft mensen nodig

God heeft mensen nodig
De kunst van duurzaam leven Alle vormen van leven maken gebruik van wat de planeet Aarde biedt. Wij mensen maken steeds meer gebruik van de natuurlijke bronnen. Zozeer zelfs dat ze de draagkracht van onze planeet te boven gaat. Onze ecologische voetafdruk is te groot, zo blijkt steeds meer. De mensheid – overheden, bedrijven en burgers – staat voor de …
Meer lezen

Pianisten gezocht!

Pianisten gezocht!
In Het Brandpunt maakt de muziek een belangrijk deel uit van de liturgie zoals we die met elkaar vieren. We zingen veel en graag en maken daarbij gebruik van veel verschillende liedbundels, waaronder ook liederen van Huijbers en Oomen. We zijn dan ook heel blij met de muzikaliteit van de huidige pianisten die ons als gemeente begeleiden! Maar momenteel bestaat … Meer lezen
roostermaker

Roostermakers gezocht!

Waarom? De zondagse viering in Het Brandpunt is een fantastisch en fascinerend netwerk van vrijwilligers en professionals die er samen iets moois van maken. Voorgangers, musici en welkomheters zie je natuurlijk direct; collectanten kom je halverwege tegen, en als je je omdraait zitten de mensen van beeld en geluid in de hoek. Achter de schermen ... Meer lezen
de dag dat God tien jaar werd

‘De dag dat God 10 jaar werd’

Op 15 maart komt Kees van der Zwaard naar De Bron (Vogelplein 1) met zijn nieuwe voorstelling. Kees, van huis uit theoloog, werkt sinds 1998 als freelance schrijver en theatermaker en speelde tot nu toe 10 zelfgeschreven solo-voorstellingen, variërend van een toneelmonoloog tot kleinkunst. Zijn laatste solo-voorstellingen gingen over Maarten Luther en Alzheimer. Meer lezen
MailPoet