Nieuwsbrief Het Brandpunt

40dagenretraite2015_2

21 maart 2019

Komende vieringen

Zondag 24 maart
10.45 uur: Avondmaalsviering met dr. Geurt Roffel Hier vindt u de liturgie

Zondag 31 maart
10.45 uur: Viering met dr. Geurt Roffel

Zondag 7 april
10:45 uur: Viering met pastor Josephine van Pampus, Er is deze ochtend Brandhoutcafé,

Zondag 14 april Palmzondag
10:45 uur: Viering met dr. Geurt Roffel
Matteüspassie o.l.v. Gerard van Amstel

Collectes Het Brandpunt

Komende zondag
Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte worden onder meer vorming en toerusting betaald.

Collecte voor de wereld
Stop kinderarbeid in India In het droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit district, in de Indiase deelstaat Telangana, moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs.

Bij de viering

De voorbereidingen voor de Tafelviering van zondag beginnen al vroeg. Broodbakkers komen naar Het Brandpunt en bereiden zelf het brood dat ons in de viering met God en met elkaar verbindt.
Als bezoekers binnenkomen, ruiken ze de geur van het pas gebakken brood. In het Tafelgebed zingen we onder meer lied 390 uit het nieuwe liedboek: ‘Het brood in de aarde gevonden.’
De kinderen, die ook mee delen in de Tafelviering, ontdekken in de liturgische schikking een plant die maar niet tot bloei wil komen. ‘Hakken of helpen?’ is de vraag.
In de Bijbelteksten die klinken (Exodus 6:2-8 en Lucas 13:1-9) en in de andere liederen gaat het over hoe God gestalte krijgt bij mensen.
Wie na afloop iets van het resterende brood wil meenemen naar huis, kan daarvoor de welkomheter of de koster aanschieten. Het brood wordt meegegeven met de wens: ‘Eet dit brood met wat we vanmorgen verbonden vierden in gedachten’.
De viering begint om 10.45 uur, koffie en limonade staan al klaar vanaf 10.15 uur

Samen de Cantorij steunen

Samen de Cantorij steunen
Ook dit jaar wil onze huisbakker, bakker van der Meer, heerlijke paasbroden bakken en daarmee de cantorij steunen. De broden kosten evenals vorig jaar € 7,95 per stuk.
Voor opgave liggen er lijsten in Het Brandpunt. Je kunt de paasbroden ook via mijn e-mailadres: devriesdolly@gmail.com bestellen.
Wel graag naam en telefoonnummer opgeven.
Dolly de Vries

Boekenmarkt in De Ontmoeting

Boekenmarkt in De Ontmoeting
Zaterdag 23 maart organiseert inloophuis “De Ontmoeting” weer een boekenmarkt van 10.00 uur tot 14.00 uur. De boeken staan gesorteerd in tien genres en per genre is er veel keuze. Er zijn de afgelopen maanden weer veel boeken binnen gekomen.
U vindt o.a. literaire romans, streekromans en een gevarieerd aanbod thrillers en detectives. Voor het komende voorjaar kunt u boeken over …Meer lezen

Activiteiten in de 40dagentijd

Activiteiten in de 40dagentijd
Sobere Maaltijd
U kunt u nog aanmelden voor de sobere maaltijd op donderdag 28 maart om 18.00 uur in de Inham. De maaltijd staat in het teken van “Een Nieuw Begin” Het thema is “ Verlaat de gevangenis en dan…?"
Centraal staan mensen die na een periode van detentie hun leven in de maatschappij weer op moeten pakken. Een medewerker van de … Meer lezen

Opvoeden en opgroeien in het digitale tijdperk

Opvoeden en opgroeien in het digitale tijdperk
Het internet stelt ouders en opvoeders voor nieuwe uitdagingen. Wanneer geef je je kind een eigen smartphone? Hoe zorg je dat je kind online veilig is?
Voor kinderen is het belangrijk om te leren hoe zij zich op een veilige manier door het digitale verkeer kunnen bewegen. Voor ouders zit de online wereld vol vraagstukken waar zij zelf niet eerder …Meer lezen

Matteüspassie in Het Brandpunt

Matteüspassie in Het Brandpunt
Alvast om in de agenda te schrijven: op Palmpasen (14 april) komt Gerard van Amstel naar Het Brandpunt met de door hemzelf gecomponeerde Matteüspassie.
De Palmpasenviering begint om 10.45 uur zoals gebruikelijk, met een gedeelte waarin de takjes worden gezegend, een gesprek met de kinderen en enkele woorden ter overweging. Dan komt een gemengd koor, bestaand uit leden van twee … Meer lezen

Katholieken en protestanten samen?

Katholieken en protestanten samen?
Kunnen katholieken en protestanten nu samengaan? Dit jaar bestaat de Amersfoortse Raad van Kerken 50 jaar. Ter gelegenheid van dat jubileum wil de Raad een bezinning aanslingeren. Is na vijf eeuwen scheiding van de kerken van Rome en Reformatie hereniging mogelijk?
Die vraag staat centraal op de middag die op zaterdag 18 mei gehouden wordt in de Ontmoetingskerk in Amersfoort-Vathorst. …Meer lezen

Top 2000 2019

Top 2000 2019
SAVE THE DATE: TOP 2000-viering We vierden een feest van verbondenheid, eind december 2018 in De Inham. Ruim 250 bezoekers, een live-band, solozangers uit onze eigen geloofsgemeenschappen, telefoonkaarsjes, persoonlijke verhalen en een olijke vlog… De Top 2000-viering was een feestje dat velen niet snel meer vergeten. Natuurlijk is er ook in 2019 een Top 2000-viering. Schrijf alvast in je agenda …
Meer lezen

Misa Criolla

Opnieuw heeft het Projectkoor Brandpunt een verrassend én boeiend programma ingestudeerd voor het concert van 30 maart a.s. De Misa Criolla is een baanbrekende mis uit 1964. In de Misa Criolla zit niet alleen volkstaal, maar ook volksmuziek. Het is een mis met Argentijnse ritmes en instrumenten uit het Andesgebergte. In de Misa a Buenos Aires heeft Martin Palmeri, geïnspireerd … Meer lezen

Samen eten op zaterdag 6 april?

Samen eten op zaterdag 6 april?
Velen van jullie zien we regelmatig in het Brandpunt, maar het komt er niet altijd van om nader kennis te maken. Wie heeft er zin om zaterdag 6 april, 18.30 uur met ons mee te eten? We willen 5 mensen uitnodigen, wij zorgen voor het hoofdgerecht. Als je niet kunt, laat het even weten, dan plannen we wellicht nog een …Meer lezen

Paasontbijt in Het Brandpunt

Paasontbijt in Het Brandpunt
Zondag 21 april vieren we Pasen in een feestelijke viering. Op deze dag van Opstanding zoeken we naar sporen van Licht. Traditiegetrouw biedt het Brandpunt vooraf aan de viering het Paasontbijt aan. Om 09.30 uur kunnen jong en oud aanschuiven in zaal 1 en 2 en in de hal. Marinka van den Akker en Kees van Dijke staan met een …Meer lezen
MailPoet