Nieuwsbrief Het Brandpunt

40dagenretraite2015_2

4 april 2019

Komende vieringen Het Brandpunt

Zondag 7 april
10.45 uur: Viering met pastor Josephine van Pampus, Er is deze ochtend Brandhoutcafé.
De liturgie vindt u hier.

Zondag 14 april Palmzondag
10.45 uur: Viering met dr. Geurt Roffel
Matteüspassie o.l.v. Gerard van Amstel

Donderdag 18 april Witte donderdag
20.30 uur: viering met dr. Geurt Roffel en de Cantorij.

Vrijdag 19 april Goede vrijdag
20.30 uur: viering met pastor Josephine van Pampus en ds. Anna Walsma. M.m.v. de Cantorij.

Komende viering De Herberg

Zondag 7 april
11.00 uur Viering met ds. Anna Walsma

Collectes Het Brandpunt

Komende zondag
Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte worden onder meer de kosten voor vrijwilligers betaald.

Collecte voor de wereld
Ghana Vice Versa. Het gemeenschapsproject “Ghana Vice Versa”. Met de collecte ondersteunen we financieel twee projecten. Het PAS-boerinnenproject In Noord-Ghana. De vrouwen verzamelen kariténoten en verwerken deze tot shea butter, een verzorgingsproduct. En het AMO programme. Zij maken kleurrijke en educatieve leermaterialen voor basisscholen. Daardoor kunnen jonge kinderen zich basisvaardigheden beter eigen maken.

Verkoop shea butter helpt Ghanese boerinnen

1-Potjes shea butter
Zondag 7 april a.s. zal er weer geld ingezameld worden voor ons gemeenschapsproject Ghana Vice Versa. Voorafgaand aan de collecte zal een kort filmpje over het PAS Boerinnenproject worden vertoond (https://www.kerkinactie.nl/projecten/karite-noot-zorgt-voor-inkomen). In dit project verwerken boerinnen uit Noord-Ghana noten van de karitéboom tot shea butter, een arbeidsintensief proces. Door de verkoop van deze verzorgende boter weten zij hun inkomen te vergroten.
Naast enkele andere Ghanese producten kunt u na de viering ook potjes shea butter kopen. Kinderen van de kinderwoorddienst hebben de wikkel om de potjes gemaakt. Een aanrader voor wie alvast een leuk moederdagcadeautje zoekt. Neem dus wat kleingeld mee!
Vanzelfsprekend zingen we ook weer het projectlied Believe in sharing.
Meer informatie over het Ghanaproject is te vinden op de webpagina www.hetbrandpunt.net/ghana.

Pasen uitgeplozen

Pasen uitgeplozen
Haas, kruis, brood, licht, verstoppen, goed, matze, graf, wit, Pesach, ei, stok, stil, leerlingen, kuiken… Weet jij nog hoe het nou precies zit met Pasen? In het Brandhout Café van aanstaande zondag doen we ons best dit alles op z’n plek te krijgen. Hoe en waar is ons Paasfeest eigenlijk ontstaan? Hoe zit het in elkaar? En, welke symbolen herkennen we in de verschillende tradities?
In dit Café maak je je eigen Charoset (nog een paar dagen, en je zal weten wat dat is.. ;) en home-made matzes. Zo ontdekken en proeven we de verhalen en gebruiken rond Pasen - en ben je er helemaal klaar voor.
We starten weer om 10.45u in zaal 3 van Het Brandpunt.
Tot aanstaande zondag! Johan | Roland

Wake Kamp van Zeist

Wake Kamp van Zeist
Zondag 7 april 2019 om 16.30 uur Op zondag 7 april is er weer een wake voor de hekken van Detentiecentrum Zeist, waar vrouwen zonder strafblad en af en toe gezinnen opgesloten zijn in afwachting van hun uitzetting uit Nederland. In de 40-dagentijd gingen mensen vanuit Amersfoort/Hoogland naar het uitzetcentrum op Schiphol om daar mee te doen aan de wake. …
Meer lezen

Paasgroetenactie 2019 De Herberg

Paasgroetenactie 2019 De Herberg
Het liefst hebben we mensen om ons heen die gelukkig zijn, gezond, vrij, eerlijk. Maar er zijn ook andere mensen: ernstig ziek, ongelukkig, vluchteling, gedetineerd. We kunnen dan wegkijken, maar is dat een oplossing? Op zondag 7 april zal ik na afloop van de Herbergviering kaarten uitdelen, die u via justitiepastoraat kunt sturen naar een gedetineerde. Als je buiten de maatschappij staat, is het een wonder als iemand die je helemaal niet kent, stilstaat bij jouw bestaan.
Mag ik jou een kaart meegeven? Peter Schrieken, 033 4567740.

Diaconale dag Nieuwland

Diaconale dag Nieuwland
Op zaterdag 13 april zal ik voor de Jumbo staan met 50 rozen. Ik zal aan de mensen vragen of zij iemand kennen die als bedankje, bemoediging, aandacht, wel een bloem verdient. De mensen zijn achterdochtig. Er zal wel iets achter zitten. Een abonnement, gift, bekering. Als blijkt dat dat niet het geval is, verandert de stemming totaal en hoor je de mooiste verhalen over betrokkenheid van mensen. Ik heb één probleempje. Ik heb nog niet iemand die me wil helpen. Ik denk dat het duurt van 10:00 tot ongeveer 11:30 uur. Het is een mooie ervaring. Peter Schrieken, 033 4567740.

Over het leven

Over het leven
Een betrokken gesprek over eenzaamheid ervaren in ziekte en lijden.
Vorig jaar spraken in de kerkzaal van De Inham mensen in kleine kring over de grote thema’s van leven en samenleven. In april doen we dit in de kerkzaal van Het Brandpunt. Het gesprek begint met een kort interview, waarin een lid van de geloofsgemeenschap vertelt over het thema dat in haar leven een rol van betekenis speelt. Daarna gaan we met de geïnterviewde en met elkaar in gesprek. Interview en kringgesprek duren vijf kwartier, daarna sluiten we af met een drankje en een hapje. We hopen dat deelnemers ervaren hoe goed het kan zijn om in een kerk, in een open en vertrouwde sfeer, met elkaar over levensthema's te praten. We zitten in een cirkel en de Paaskaars brandt. Wat wordt besproken, blijft vertrouwelijk.
Het thema op 7 april is ‘eenzaamheid in ziekte en lijden’. Wie chronisch ziek is en aan pijn lijdt (die soms ondraaglijk is), kan daarin heel alleen staan. Niemand is bij machte iets te doen of op te lossen en mensen hanteren die onmacht ieder verschillend. Dat kan leiden tot een ongewilde afstand, want het samen uithouden in die pijn lijkt een bijna onmogelijke opgave. De vraag: ‘Hoe ervaar je de nabijheid van God en mensen als leven lijden is?’ wordt pijnlijk, als het antwoord soms ook luidt: ‘Niet’.
* Leiding: Stella Muns en Geurt Roffel
* Thema: ‘Eenzaamheid in ziekte en lijden’ met Mary Hogenkamp
* Dag en tijd: 7/4, 16.00-17.45 uur
* Plaats: kerkzaal van Het Brandpunt
* Informatie en opgeven (bij voorkeur): Geurt Roffel geurt.roffel@hetbrandpunt.net

Geloven met jonge kinderen

Geloven met jonge kinderen
Geloven met jonge kinderen: voor ouders Waar kan je thuis beginnen met jouw jonge kind(eren) als het om geloven gaat? In een aantal bijeenkomsten krijg je hiervoor handreikingen, materialen, ideeën en bovenal het delen van elkaars ervaringen. We richten ons in deze bijeenkomsten op ouders van kinderen tussen de 0 en 4 jaar. De eerste twee bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 9 april en op woensdag 22 mei, van 20.00-22.00 uur, in Het Brandpunt. De avonden worden begeleid door Josephine van Pampus en Henrike Elzen.
Voor verdere informatie en opgave: Henrike Elzen, henrikeelzen@gmail.com

Palmpasenstok versieren

Palmpasenstok versieren
Kom je 14 april jouw Palmpasenstok versieren?!
Ook dit jaar kun je weer jouw Palmpasenstok komen versieren in de kinderwoorddienst, namelijk op Palmzondag (14 april as.). We starten met elkaar in de kerkzaal, na het zegenen van de palmtakjes gaan we naar onze eigen ruimte. Aan het eind van de viering komen we met onze stokken de kerkzaal weer in, … Meer lezen

Sobere maaltijd bij De Ontmoeting

Sobere maaltijd bij De Ontmoeting
in verbondenheid met Ghana op dinsdag 16 april In de vastentijd wordt ook in inloophuis De Ontmoeting stil gestaan bij mensen in de wereld die het minder hebben. Na een sobere maaltijd vertellen Gerard van Eck en Hennie Sohl over de twee ontwikkelingsprojecten in Ghana die door de geloofsgemeenschap van het Brandpunt ondersteund worden. Aanvang 18:00 uur; vanaf 17:45 uur
is men welkom. Eindtijd: 20:00 uur.
Info en aanmelden: deontmoetingkattenbroek@gmail.com
De eigen bijdrage voor maaltijd en project bedraagt €5,-.
U kunt zich ook aanmelden bij nynkevanbeem@hotmail.nl.
Er liggen eveneens inschrijfformulieren in de Ontmoeting en op de thematafel in het Brandpunt.

Passion voor Kids in de St.Martinuskerk

Passion voor Kids in de St.Martinuskerk
Op 18 april, Witte Donderdag, wordt om 16.00 uur de Passion for Kids opgevoerd in de St. Martinuskerk in Hoogland. Samen met een groot kinderkoor en de Passion for Kidsband wordt het verhaal van de laatste dagen uit het leven van Jezus verteld. Niet alleen met woorden, maar ook met filmpjes. Speciaal voor kinderen, maar ook voor een groot deel …
Meer lezen

Het Brandpunt 25 jaar!

Het Brandpunt 25 jaar!
Op 9 Juni a.s. 1ste Pinksterdag, bestaat het Brandpunt 25 jaar en de Brandpuntgemeenschap zelfs 30 jaar! Houdt die dag dus vrij! Wij willen er een feestelijke dag van maken voor iedereen die zich betrokken voelt bij Het Brandpunt en De Herberg. Maar hiervoor hebben we wel jullie hulp hard nodig . 25 jaar is een hele tijd, veel anekdotes …
Meer lezen

Kunnen Rome en Reformatie samen op weg?

Kunnen Rome en Reformatie samen op weg?
Dit jaar bestaat de Amersfoortse Raad van Kerken 50 jaar. Ter gelegenheid van dat jubileum wil de Raad een bezinning aanslingeren. Is na vijf eeuwen scheiding van de kerken van Rome en Reformatie hereniging mogelijk? Die vraag staat centraal op de middag die op zaterdag 18 mei gehouden wordt in de Ontmoetingskerk in Amersfoort-Vathorst.Dr. Arjan Plaisier (prot.), predikant en voormalig …
Meer lezen

Samen de Cantorij steunen

Samen de Cantorij steunen
Ook dit jaar wil onze huisbakker, bakker van der Meer, heerlijke paasbroden bakken en daarmee de cantorij steunen. De broden kosten evenals vorig jaar € 7,95 per stuk.
Voor opgave liggen er lijsten in Het Brandpunt. Je kunt de paasbroden ook via mijn e-mailadres: devriesdolly@gmail.com bestellen.
Wel graag naam en telefoonnummer opgeven.
Dolly de Vries

Activiteiten Franciscus Xaverius

Activiteiten Franciscus Xaverius
Zaterdag 6 april ‘Etty Hillesum’, Unieke mensen – derde bijeenkomst
10:30 -12:30 uur Pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31
Zondag 14 april Concert door vocaal ensemble Voxtet ‘Het negende Uur’
15.30 uur (inloop 15:00 uur) Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 29
Unieke mensen – mensen die ons uitdagen Het humanisme van Etty Hillesum, menselijk blijven tegen de verdrukking … Meer lezen

Passion 4U

passion4u

Graag informeren wij u erover dat in de Sint Ansfriduskerk aan de Jacob Catslaan in Amersfoort in april de volgende activiteiten plaatsvinden:
Passieconcert 14 april
Passion 4U 16 april

  Klik voor meer informatie hier

  Matteüspassie in Het Brandpunt

  Matteüspassie in Het Brandpunt
  Alvast om in de agenda te schrijven: op Palmpasen (14 april) komt Gerard van Amstel naar Het Brandpunt met de door hemzelf gecomponeerde Matteüspassie.
  De Palmpasenviering begint om 10.45 uur zoals gebruikelijk, met een gedeelte waarin de takjes worden gezegend, een gesprek met de kinderen en enkele woorden ter overweging. Dan komt een gemengd koor, bestaand uit leden van twee … Meer lezen

  Paasontbijt in Het Brandpunt

  Paasontbijt in Het Brandpunt
  Zondag 21 april vieren we Pasen in een feestelijke viering. Op deze dag van Opstanding zoeken we naar sporen van Licht. Traditiegetrouw biedt het Brandpunt vooraf aan de viering het Paasontbijt aan. Om 09.30 uur kunnen jong en oud aanschuiven in zaal 1 en 2 en in de hal. Marinka van den Akker en Kees van Dijke staan met een …Meer lezen
  MailPoet