Nieuwsbrief Het Brandpunt

40_dagenretraite-small

11 april 2019

Komende vieringen

Zondag 14 april 10.45 uur:
Palmzondag Viering met dr. Geurt Roffel
Matteüspassie o.l.v. Gerard van Amstel
De liturgie vindt u hier.

Donderdag 18 april 20.30 uur:
Witte donderdag Laatste Avondmaal met dr. Geurt Roffel en de Cantorij.
De liturgie voor de Goede Week

Vrijdag 19 april 20.30 uur:
Goede vrijdag
Viering met pastor Josephine van Pampus en ds. Anna Walsma. M.m.v. de Cantorij.

Zaterdag 20 april 21.00 uur:
Paaswake Viering met ds .Anna Walsma en muzikale medewerking van de Cantorij.

Zondag 21 april 10.45 uur:
Pasen
Viering met pastores Josephine van Pampus en Geurt Roffel.

Collectes

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer de kosten voor de kinderwoorddienst betaald

Collecte voor de wereld
Kerk in actie ondersteunt de organisatie Mwana Ukundwa in Rwanda wat betekend "Geliefd Kind" De organisatie ondersteunt kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin.

Collecteopbrengst maart


Datum
Kerkenwerk
Collecte voor de wereld
03 maart
€ 89,05
€ 134,15 Straatpastoraat
10 maart
€ 125,41
€ 184,67 Voedselbank Amersfoort
17 maart
€ 171,55
€ 218,35 Stichting Exodus
24 maart
€ 161,03
€ 270,52 KIA Kinderarbeid India
31 maart
€ 129,45
€ 172,31 RK Vastenactie
Hartelijk dank voor uw gaven voor het kerkenwerk én voor de wereld.
De kinderen van de kinderwoorddienst en de jongeren van Brandhout café sparen in de
40-dagentijd extra voor het AMO-project van Stichting ABaCus in Ghana.

Matteüspassie in Het Brandpunt

Palmpasen (1)
De Palmpasenviering begint zondag zoals gebruikelijk. De takjes worden gezegend, de kinderen delen de takjes rond en het Palmpasenverhaal klinkt. Daarna gaan de kinderen naar de Kinderwoorddienst om aan de Palmpasenstokken te knutselen.
In de kerkruimte komt op dat moment een gemengd koor binnen, bestaand uit leden van twee vocal-groups van Gerard van Amstel. Zij voeren een Mattheüspassie uit waarin …Meer lezen

Paastriduüm in Het Brandpunt

Paastriduüm in Het Brandpunt
Met de viering van Witte Donderdag begint het Paastriduüm in Het Brandpunt, een viering die drie dagen duurt. De verbondenheid met het lijden, sterven en de opwekking van Jezus Christus staat erin centraal.
Evenals vorige jaren begint de viering met leden van onze gemeenschap die zelf het brood bakken dat we in de Tafelviering op Witte Donderdag gebruiken. Wie wil, … Meer lezen

Diaconale rozenactie

Diaconale rozenactie
Zaterdag 13 April organiseert de PKN in samenwerking met vele andere kerken in de hele stad de diaconale rozenactie. Vanuit het Brandpunt staan we, samen met de lichtkring, op Emiclaer.
Tussen 11.00 en 13.00 uur delen we rozen uit in het kader van omzien naar elkaar. Vind je het leuk om mee te helpen? We kunnen nog wel wat … Meer lezen

Vespers in de stille week

Vespers in de stille week
Aan het begin van de stille week, de dagen voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen, worden er ’s avonds oecumenische vpasespers gehouden. Deze gebedsvieringen hebben een ingetogen karakter. De nadruk ligt op inkeer, rust en bezinning. Vooral de stilte vormt een wezenlijk onderdeel van de viering. In onze wereld vol lawaai is stilte schaars geworden. Toch is stilte kostbaar. …Meer lezen

Met het Licht op pad

MetHetLichtOpPad
Zaterdagnacht 20 april: Paasnacht-wandeling in en nabij Amersfoort. Na afloop van de Brandpunt Paaswake brengen we het Licht, dat de Paaswake ‘binnen is gestroomd’, verder de Amersfoortse nacht in.
Loop je mee? Deze Paasnacht-wandeling brengt ons op bijzondere plekken in en om Amersfoort. Tijdens de wandeling – van ongeveer twee en half uur - staan we op bijzondere plekken stil …Meer lezen

Palmpasenstok versieren

Palmpasenstok versieren
Kom je 14 april jouw Palmpasenstok versieren?
Ook dit jaar kun je weer jouw Palmpasenstok komen versieren in de kinderwoorddienst, namelijk op Palmzondag (14 april). We starten met elkaar in de kerkzaal, na het zegenen van de palmtakjes gaan we naar onze eigen ruimte. Aan het eind van de viering komen we met onze stokken de kerkzaal weer in, … Meer lezen

Samen de Cantorij steunen

Samen de Cantorij steunen
Bestellen van de paasbroden kan tot komende zondag 14 april. Lijsten liggen in de hal van Het Brandpunt. De broden kosten € 7,95 en bij het ophalen betalen.
Ophalen kan zaterdagmorgen 20 april tussen 11.00 en 12.00 uur en zaterdagavond na de Paaswake. Of na de viering op zondagmorgen (Paasochtend).
U kunt ook via mijn e-mailadres bestellen: devriesdolly@gmail.com

Pasen uitgeplozen

Pasen uitgeplozen
Brandhout Café 7 april: Pasen uitgeplozen
Misschien heeft u afgelopen zondag na de dienst de geur van versgebakken brood geroken in de hal en dacht u; waar komt dat vandaan? Het antwoord op deze vraag is: uit zaal 3!
Tijdens het Brandhout Café van afgelopen zondag hebben wij eens wat verder ingezoomd op het Paasfeest. We hebben ons afgevraagd wat …Meer lezen

Nationale synode

29 mei, nationale synode
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat in de grote kerk van Dordrecht de Nationale Synode van Dordrecht plaatsvond. Op deze protestantse synode vergaderden ruim een half jaar lang predikanten, ouderlingen, professoren, vertegenwoordigers van de staten uit diverse gewesten en waarnemers van buiten. In 180 zittingen probeerden ze een einde te maken aan een godsdienstig conflict dat de Republiek …Meer lezen

Life Teen

Life Teen
Hierbij weer een link naar de nieuwsbrief van Jong Katholiek Amersfoort met aandacht
voor de volgende onderwerpen:
Life Teen: Barmhartigheid
Meeleefdagen (17+)
Tienerkampen (12+)
Muziek: Holding me Still

Het verhaal van Effia en Esi

Het verhaal van Effia en Esi
In het kader van het project Ghana Vice Versa nodigen wij je uit om samen ‘Weg naar huis’ te lezen van de jonge schrijfster Yaa Gyasi (1989).
Yaa Gyasi is geboren in Ghana en groeide op in Huntsville, Alabama. Op indringende wijze worden de levens van de nakomelingen van Effia en Esi beschreven.
Je wordt meegenomen in de geschiedenis van de stammenstrijd en slavenhandel, naar de burgeroorlog in Amerika en de kolenmijnen..Meer lezen

Met vakantie

vw-camper-336606__340
In verband met de meivakantie is het kerkelijk bureau aan de Hamseweg
in de week van 29 april tot en met 3 mei gesloten.

Het Brandpunt 25 jaar!

Het Brandpunt 25 jaar!
Op 9 Juni, eeste Pinksterdag, bestaat het Brandpunt 25 jaar en de Brandpuntgemeenschap zelfs 30 jaar! Houdt die dag dus vrij! Wij willen er een feestelijke dag van maken voor iedereen die zich betrokken voelt bij Het Brandpunt en De Herberg. Maar hiervoor hebben we wel jullie hulp hard nodig . 25 jaar is een hele tijd, veel anekdotes …Meer lezen
MailPoet