Nieuwsbrief Het Brandpunt

40_dagenretraite-small

18 april 2019

Komende vieringen

Donderdag 18 april 20.30 uur:
Witte donderdag Laatste Avondmaal met dr. Geurt Roffel en de Cantorij.
De liturgie voor de Goede Week

Vrijdag 19 april 20.30 uur:
Goede vrijdag
Viering met pastor Josephine van Pampus en ds. Anna Walsma. M.m.v. de Cantorij.

Zaterdag 20 april 21.00 uur:
Paaswake Viering met ds .Anna Walsma en muzikale medewerking van de Cantorij.

Zondag 21 april 10.45 uur:
Pasen
Viering met pastores Josephine van Pampus en Geurt Roffel.
Link naar de liturgie, klik hier.

Collectes

donderdag 18 april
Collecte voor de wereld
Vastenactie RK ‘Water verandert alles’, doel: schoon water op het Indonesische eiland Floris.

Collectes


Collecten zaterdag 20 april
Collecte voor de wereld
Het collectedoel is het straatpastoraat. De groep die na de viering gaan wandelen gaan bij de daklozenopvang langs en hebben een ontmoeting met de straatpastor, Bernadette van Dijk.

Collecten zondag 21 april
Collecte voor de Kerk
Seniorenenpastoraat.

Collecte voor de wereld
KIA Zending/ Pakistan. "Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan."

zaterdagnacht 20 april:
Paasnachtwandeling in en nabij Amersfoort

MetHetLichtOpPad
Na afloop van de Brandpunt-Paaswake brengen we het Licht, dat de Paaswake ‘binnen is gestroomd’, verder de Amersfoortse nacht in. Met het Licht op pad, zeg maar. Deze Paasnachtwandeling brengt ons op bijzondere plekken in en nabij Amersfoort: zo brengen we het licht van Pasen naar De Inham, daklozenopvang, naar de stiltekapel van het Meander en naar Coelhorst. Meer lezen

Paastriduüm in Het Brandpunt

Paastriduüm in Het Brandpunt
Met de viering van Witte Donderdag begint het Paastriduüm in Het Brandpunt, een viering die drie dagen duurt. De verbondenheid met het lijden, sterven en de opwekking van Jezus Christus staat erin centraal.
Evenals vorige jaren begint de viering met leden van onze gemeenschap die zelf het brood bakken dat we in de Tafelviering op Witte Donderdag gebruiken. Meer lezen

zondag 21 april: Bij de Paasmorgenviering

Direct na het Paasontbijt begint de Paasmorgenviering in Het Brandpunt. Jean ‘Toots’ Janssen zit achter de vleugel en de pastores Josephine van Pampus en Geurt Roffel gaan voor. We zingen onder meer ‘De steppe zal bloeien’ en lezen, naast het Paasevangelie, een vertaling van een gedeelte uit Johannes 1 waar het Paaslicht doorheen breekt. Meer lezen

Kerkelijk Bureau gesloten

In verband met de meivakantie is het kerkelijk bureau aan de Hamseweg in de week van 29 april tot en met 3 mei gesloten.

woensdag 15 mei: Het verhaal van Effia en Esi

Het verhaal van Effia en Esi
In het kader van het project Ghana Vice Versa nodigen wij je uit om samen ‘Weg naar huis’ te lezen van de jonge schrijfster Yaa Gyasi (1989). Meer lezen

zaterdag 18 mei:
Kunnen Rome en Reformatie samen op weg?

Kunnen Rome en Reformatie samen op weg?
Dit jaar bestaat de Amersfoortse Raad van Kerken 50 jaar. Ter gelegenheid van dat jubileum wil de Raad een bezinning aanslingeren. Is na vijf eeuwen scheiding van de kerken van Rome en Reformatie hereniging mogelijk? Die vraag staat centraal op de middag die op zaterdag 18 mei gehouden wordt in de Ontmoetingskerk in Amersfoort-Vathorst. Meer lezen

woensdag 29 mei: Nationale synode

29 mei, nationale synode
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat in de grote kerk van Dordrecht de Nationale Synode van Dordrecht plaatsvond. Op deze protestantse synode vergaderden ruim een half jaar lang predikanten, ouderlingen, professoren, vertegenwoordigers van de staten uit diverse gewesten en waarnemers van buiten. Meer lezen

Focus op voedsel

De werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg heeft in de 40dagentijd vier maaltijdgesprekken gehouden met verschillende generaties binnen onze geloofsgemeenschap. Tijdens de maaltijden zijn aan de deelnemers diverse vragen voorgelegd: - Hoe ziet u voedingspatroon eruit? - Waar haalt u uw voedsel vandaan? Meer lezen

In het licht van Pasen...

Paasgedicht
Vanmorgen bracht Geurt Roffel een bezoek aan de PC basisschool Gabrie Mehen om te vertellen over het licht van Pasen. Twee kinderen lazen een gedicht voor over hun gedachten bij het lentelicht (zie illustratie). Meer lezen

Kaartje voor eindexamenkandidaten

Binnenkort starten de eindexamens weer. Voor de laatstejaars scholieren is dit een spannende tijd, waarin vaak nog hard gewerkt moet worden. Vanuit Het Brandpunt willen we deze jongeren graag succes wensen en laten weten dat we aan ze denken. Meer lezen

(Nieuwe) diaconaal opbouwwerker benoemd

JennieHarmelink
Per 1 juli 2019 gaat Joke Koolhof, de diaconaal medewerker van Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA), met pensioen. Dit betekent dat er een opvolger moest worden gezocht ...
Meer lezen

9 juni: Het Brandpunt 25 jaar!

Het Brandpunt 25 jaar!
Op 9 Juni, eerste Pinksterdag, bestaat het Brandpunt 25 jaar en de Brandpuntgemeenschap zelfs 30 jaar! Houdt die dag dus vrij! Wij willen er een feestelijke dag van maken voor iedereen die zich betrokken voelt bij Het Brandpunt en De Herberg. Maar hiervoor hebben we wel jullie hulp hard nodig. Meer lezen
MailPoet