Nieuwsbrief Het Brandpunt

25 april 2019

Komende vieringen Het Brandpunt


Zondag 28 april
10.45 uur: Viering met ds. Alex Baarslag. Spiegelgesprek.
De liturgie vindt u hier.

Zondag 5 mei
10.45 uur: Viering met pastor Josephine van Pampus.

Vrijdag 10 mei
19.00 uur: Viering van vergeving met pw. Edith Vos.

Zaterdag 11 mei
19.00 uur: Viering in Taizéstijl

Zondag 12 mei
10.45 uur: Viering Avondmaal met dr. Geurt Roffel.

Komende viering De Herberg

Zondag 5 mei
11.00 uur: Viering Avondmaal met ds. Anna Walsma.

Collectes 28 april Het Brandpunt

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte worden onder meer de kosten voor het jeugdwerk betaald.

Collecte voor de wereld
Individuele Noodhulp. Eénmalige of tijdelijke financiële steun door Diaconie of Caritas. Ook in onze wijken is stille armoede en komen mensen in financiële problemen.

Ken je mij?

Ken je mij?
Zondag 28 april 2019: Het verhaal van de Emmaüsgangers zal klinken op de 1ste zondag na Pasen, 28 april a.s. Een rode draad in dit verhaal is herkenning. Dat thema deed mij denken aan het prachtige lied van Huub Oosterhuis:: “Ken je mij”, bekend vanuit de uitvoering door zijn dochter Trijntje. In de viering van 28 april zal het lied gezongen worden door Ilse van ’t Wout-Jonker.
Over herkenning gesproken; het is niet de eerste keer dat ik in het Brandpunt voorga. Voor wie mij niet kent: ik ben predikant geweest o.a. in Vinkeveen en Uithoorn. Na een ongeluk, met als gevolg chronische zenuwpijn aan mijn rechterarm, ben ik uit dit mooie werk geraakt; sinds 9 jaar wonen we nu in Zielhorst.
Alex Baarslag

Het spiegelgesprek

Het spiegelgesprek
Hebt u er ook wel eens behoefte aan om met anderen nog wat verder na te praten over wat u raakte in de viering, zoals iets in de overweging, in een lied of iets heel anders? En om ook van anderen te horen wat hén raakte? Dat kan! Op zondag 28 april as. is er na afloop van de viering …
Meer lezen

Opbrengst paasbroden

Opbrengst paasbroden
De opbrengst van de paasbroden is evenals vorig jaar voor de Cantorij. We hebben ook dit jaar kunnen genieten, tijdens de vieringen in de stille week, van de muzikale bijdrage van de Cantorij. Er zal € 200,90 worden overgemaakt, dat is het mooie resultaat van de opbrengst, naar de penningmeester. Hartelijk dank allemaal.

Vastentijd voor Voedselfocus

Vastentijd voor Voedselfocus
Iedereen beleeft de Paascyclus op zijn eigen manier. Veel mensen geven de aanloop tot de Paascyclus, de Vastentijd, een inhoudelijke beleving. Wij even hiertoe de gelegenheid om artikelen af te staan voor de Voedselbank. Op de foto is te zien, dat hier in De Herberg dankbaar gebruik van is gemaakt. Wij willen alle gevers van artikelen namens de Voedselbank hartelijk bedanken.
De diaconie.

Dodenherdenking 4 mei 2019

Dodenherdenking 4 mei 2019
Oecumenische gebedsviering in Sint Ansfriduskerk Op zaterdag 4 mei 2019 van 18.00-18.40 uur vindt in de Sint Ansfriduskerk, een oecumenische gebedsviering plaats in verband met Dodenherdenking. Met stilte, woord, gebed en muziek worden de doden herdacht.De viering is een gezamenlijk initiatief van de Sint Ansfriduskerk en de protestantse wijkgemeenten in Amersfoort-Zuid (Bergkerk, Fonteinkerk en Nieuwe Kerk). Voorgangers zijn ds. Wim …
Meer lezen

Tafelviering in de Herberg op 5 mei

Tafelviering in de Herberg op 5 mei
Een beetje anders dan anders. Dat is de Herbergviering van 5 mei.In het licht van de nieuwe paaskaars vieren we de maaltijd van de Heer, deze keer in een grote kring én met gebeden uit Iona. "Vrede voor jou" is het thema op deze Bevrijdingsdag, en daar beginnen we de tafelviering ook mee, met elkaar zingend vrede toe te wensen. …
Meer lezen

The Bastard; documentaire

The Bastard; documentaire
Film met veerkracht op vrijdag 10 mei 2019 Een Friese fietsenmaker krijgt op een dag het onwaarschijnlijke bericht dat hij een Ethiopische halfbroer heeft. Hij heet Daniel en zit gevangen in een dodencel in Addis Abeba. Dat nieuws is het startpunt van een onthutsende familiegeschiedenis. Over een verstoten kind dat opgroeit voor galg en rad, en een bejaarde vader die …
Meer lezen

Kaartje voor eindexamenkandidaten

Kaartje voor eindexamenkandidaten
Het zijn weer spannende tijden op de middelbare scholen. Veel scholieren bereiden zich voor op de komende eindexamenperiode. Vanuit Het Brandpunt willen we deze jongeren graag een kaartje sturen, om ze succes te wensen en te laten weten dat we aan ze denken. Doet uw zoon of dochter ook eindexamen, of kent u een andere eindexamenkandidaat in ons midden, geef zijn/haar naam en adres dan aan ons door. Dan zorgen wij voor een kleine attentie namens Het Brandpunt.
Namens de diaconie, Marian Aalberts (marian_aalberts@hotmail.com).

Kerkelijk Bureau gesloten

In verband met de meivakantie is het kerkelijk bureau aan de Hamseweg in de week van 29 april tot en met 3 mei gesloten.

Het Brandpunt 25 jaar!

Het Brandpunt 25 jaar!
Op 9 juni, eerste Pinksterdag, bestaat het Brandpunt 25 jaar en de Brandpuntgemeenschap zelfs 30 jaar! Houdt die dag dus vrij! Wij willen er een feestelijke dag van maken voor iedereen die zich betrokken voelt bij Het Brandpunt en De Herberg. Maar hiervoor hebben we wel jullie hulp hard nodig . 25 jaar is een hele tijd, veel anekdotes en …
Meer lezen

zaterdag 18 mei:
Kunnen Rome en Reformatie samen op weg?

Kunnen Rome en Reformatie samen op weg?
Dit jaar bestaat de Amersfoortse Raad van Kerken 50 jaar. Ter gelegenheid van dat jubileum wil de Raad een bezinning aanslingeren. Is na vijf eeuwen scheiding van de kerken van Rome en Reformatie hereniging mogelijk? Die vraag staat centraal op de middag die op zaterdag 18 mei gehouden wordt in de Ontmoetingskerk in Amersfoort-Vathorst. Meer lezen

woensdag 29 mei: Nationale synode

29 mei, nationale synode
Dit jaar is het 400 jaar geleden dat in de grote kerk van Dordrecht de Nationale Synode van Dordrecht plaatsvond. Op deze protestantse synode vergaderden ruim een half jaar lang predikanten, ouderlingen, professoren, vertegenwoordigers van de staten uit diverse gewesten en waarnemers van buiten. Meer lezen
MailPoet