Hemelvaart_

Nieuwsbrief Het Brandpunt
13 juni 2019

Komende vieringen

Zondag 16 juni 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus
Na de viering Spiegelgesprek.

Zondag 23 juni 10.45 uur
Viering met predikant Paul v d Harst.

Zondag 30 juni 10.45 uur
Viering met pastores Geurt Roffel en Frank Sieraal. Er is ook Brandhoutcafé.

Collectes

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer het seniorenpastoraat betaald

Collecte voor de wereld
Kinderhospîce de Glind is een huis, net als thuis, waar ernstig zieke kinderen kortere of langere tijd kunnen verblijven, zodat ouders en het gezin even op adem kunnen komen terwijl de zorg voor hun kinderen in goede handen is.


Bij de viering


‘Hier ben ik’ zegt de Eeuwige tegen zijn volk. Maar wordt er geluisterd als Hij zich wil laten vinden? In de lezing uit de profeet Jesaja (hoofdstuk 65) deze zondag blijkt dat niet of nauwelijks het geval. En in Lucas 8 lezen we van een reddingsactie van Jezus in het gebied van de Gerasenen, maar ook daar is de reactie niet echt enthousiast.
Reden genoeg om naar ons zelf te kijken als we horen ‘Hier ben Ik’.

Feliciteren in Quatro!

Quatro
1 Overstappers
Zondag staan in de eerste plaats Jarno Dixon, Florian Smid, Casimir Chatsikian en Jetske de Boer centraal. Na jaren meegedaan te hebben met de Kinderwoorddienst in Het Brandpunt, maken zij nu de overstap naar het Brandhoutcafé voor de jongeren. Dat doen ze natuurlijk niet onopgemerkt. Ze zijn al heel lang gekend in Het Brandpunt maar zondag zullen ze …Meer lezen

Het spiegelgesprek

Het spiegelgesprek
Heeft u er ook wel eens behoefte aan om met anderen nog wat verder na te praten over wat u raakte in de viering, zoals iets in de overweging, in een lied of iets heel anders?
En om ook van anderen te horen wat hén raakte? Dat kan! Op zondag 16 juni as. is er na afloop van de viering …Meer lezen

Collecteopbrengst mei

Datum
Kerkenwerk Brandpunt
Collecte voor de wereld
05-05
€ 213,63
€ 272,11 KIA. Noodhulp Syrië
12-05
€ 165,32
€ 182,95 KIA Jeugdwerk
19-05
€ 145,00
€ 284,70 Vakantiegeld delen
26-05
€ 156,32
€ 218,34 Kledingbank
De kinderen van de kinderwoorddienst en de jongeren van Brandhout Café hebben deze maand€ 27,10.- gespaard voor het AMO-project van Stichting ABaCus in Ghana
Hartelijk dank voor uw gaven voor het kerkenwerk èn voor de wereld.

(Toch) verder door Italië?!

(Toch) verder door Italië?!
Bongiorno Brandpunters,
Afgelopen zaterdag, net voor Pinksteren, passeer ik na een prachtige reisdag met fiets, trein en weer fiets (van Thur, via Thusis en St Moritz) de Italiaanse grens. Ik heb dan al 1470 km in de benen en ben inmiddels 8 landsgrenzen gepasseerd. Bella Italia, ik ben er, echt!
Nou ja, nog lang niet in Rome natuurlijk 😉, maar … Meer lezen

Deel je vakantiegeld en verdubbel het plezier!

Vakantiegeld Delen 2019
De actiezondagen zijn inmiddels voorbij, maar bijdragen voor de actie Vakantiegeld Delen 2019 zijn nog steeds van harte welkom! We hopen dat we nog meer mensen blij kunnen maken met een klein beetje vakantiegeld. Tijdens deze actie delen mensen een deel van hun vakantiegeld met mensen/gezinnen die geen geld hebben om op vakantie te gaan, omdat zij … Meer lezen

Hoe zat het ook alweer?

Hoe zat het ook alweer?
Kopij aanleveren
Wij merken dat het soms niet helemaal duidelijk is hoe de kopij aangeleverd dient te worden. Daarom hieronder de regels nog eens:
Heeft u een bericht (kopij) voor de Nieuwsbrief van Het Brandpunt, dan moet dat uiterlijk donderdag vóór 18.00 uur via e-mailadres nieuwsbrief@hetbrandpunt.net in bezit van de redactie zijn. Later ontvangen berichten zullen die week niet meer worden … Meer lezen

Nieuws-gierig

Nieuws-gierig
Voor de redactie van deze nieuwsbrief zijn we op zoek naar versterking. Vind je het leuk om op de hoogte te zijn van de activiteiten en nieuwsfeiten in onze geloofsgemeenschap? Ben je een beetje handig met de computer en vind je het leuk om met taal en tekstverwerking bezig te zijn, misschien is redactielid zijn van deze nieuwsbrief dan wat voor jou. … Meer lezen

Wegens vakantie gesloten

Wegens vakantie gesloten
Kerkelijk bureau gesloten tijdens vakantie Van maandag 17 juni tot en met vrijdag 7 juli is het kerkelijk bureau wegens vakantie gesloten.
MailPoet