Hemelvaart_

Nieuwsbrief Het Brandpunt
20 juni 2019

Vieringen in Het Brandpunt

Zondag 23 juni 10.45 uur
Viering met ds. Paul van der Harst
De liturgie vindt u hier.

Zondag 30 juni 10.45 uur
Viering met dr. Geurt Roffel

Zondag 7 juli 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus.
M.m.v. de Cantorij o.l.v. Esther Ocheng.

Vieringen in De Herberg

Zondag 7 juli 11.00 uur
Viering met ds. Anna Walsma

Collectes 23 juni

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer de vorming en toerusting betaald.

Collecte voor de wereld
KiA. Wereldvluchtelingendag. Bouwen aan vrede in Nigeria. De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. Door de terreur van Boko Haram zijn de conflicten en gewelddadigheden onderling nog meer toegenomen. De organisatie Justice Peace and Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, brengt mensen bij elkaar.

Bij de viering 23 juni


‘Hier ben ik’ zegt de Eeuwige tegen zijn volk. Maar wordt er geluisterd als Hij zich wil laten vinden? In de lezing uit de profeet Jesaja (hoofdstuk 65) deze zondag blijkt dat niet of nauwelijks het geval. En in Lucas 8 lezen we van een reddingsactie van Jezus in het gebied van de Gerasenen, maar ook daar is de reactie niet echt enthousiast.
Reden genoeg om naar ons zelf te kijken als we horen ‘Hier ben Ik’.

Tussenstand Vakantiegeld delen

Tussenstand Vakantiegeld delen
De actie Vakantiegeld delen is tot nu toe zeer succesvol verlopen. In Hoogland/Amersfoort-Noord is er tot nu toe ruim 12.000,- euro opgehaald. Dat is meer dan vorig jaar. En het bedrag zal iets hoger worden omdat er nog steeds bedragen binnenkomen. Onze hartelijke dank voor al uw giften. En mocht u het toch nog even vergeten zijn? Er kan nog steeds een gift overgemaakt worden op NL39RABO 0123003131 t.n.v. Diaconie PKN HAN onder vermelding Vakantiegeld delen.Namens alle mensen die een gift hebben of nog zullen ontvangen. Heel erg bedankt.
Marian en Carla

Terugblik leesgroep

Terugblik leesgroep
Zeven vrouwen uit het Brandpunt gaven gehoor aan onze oproep om samen ‘Weg naar huis’ te lezen van schrijfster Yaa Gyasi (1989), geboren in Ghana, opgegroeid in Alabama. Op indringende wijze worden in het boek de levens van de nakomelingen van Effia en Esi beschreven. Meer dan 300 jaar geschiedenis van o.a. slavernij, macht en machtsmisbruik en familiebanden door de generaties heen, wordt overbrugd.
We hadden veel te bespreken, de eerste avond. Voldoende stof voor nog een tweede bijeenkomst! Deze tweede avond spraken we aan de hand van een passage die ons raakte of waarover we nog door wilden praten. Het was rijk en waardevol om dit zo samen te doen. Aan de hand van de thema’s van het boek hebben we veel gedeeld en ook meegegeven aan elkaar.
Deze eerste boekbespreking smaakt naar een vervolg. Dit zullen we doen in het najaar, waarschijnlijk De Zwarte met het Witte Hart, van Arthur Japin. Wie wil kan meedoen, uitnodiging volgt.
Stella Muns en Wiena Bakker

Gastvrouw gezocht tijdens Bakkie Troost

Gastvrouw gezocht
Vind je het leuk om ca. 2x per maand gastvrouw te zijn voor ouders met hun jonge kids op woensdag van 8:30 tot 10:30 uur? Je zorgt voor een gastvrije ontvangst met koffie/thee en luisterend oor. Mail, bel of kom langs voor meer info: info@inloophuisdeontmoeting.nl / 033 4562805 (di en do) https://www.inloophuisdeontmoeting.nl/

Activiteiten De Ontmoeting

Zoals gebruikelijk heeft Inloophuis De Ontmoeting weer zoveel onderwerpen op haar agenda staan dat het te veel is dat hier allemaal op te sommen. Het goede nieuws is dat het ‘huis’ sinds kort een nieuwe website heeft waar gelukkig ook veel ruimte is gereserveerd voor alle bijeenkomsten, voordrachten en trips. Het is zinvol regelmatig die site even te bezoeken, want los van de
vaste onderdelen als: de Inloop, Bakkie Kroost, de dinsdagmaaltijden, Wandelgroep, Yoga op de stoel, de Spelletjesmiddag, Gespreksgroep ‘Open Deur’, de Interreligieuze gespreksgroep of het Gratis juridisch spreekuur worden er ook andere zaken georganiseerd. Voor elk wat wils.
https://www.inloophuisdeontmoeting.nl/

Over vogelpoep en ander geluk

Over vogelpoep en ander geluk
Bongiorno, Vanuit Castel d’Aiano in de Apennijnen weer een stukje reisverslag van mijn bijzondere tocht. Afgelopen weekend nam de Italiaanse Enzo, die ik 6 jaar geleden ontmoette onderweg naar Santiago en die ik natuurlijk moest opzoeken nu in Italië, mij een dagje mee naar Venetië. Even niet fietsen, maar lekker toerist zijn in een prachtige stad! Het was echt heerlijk …
Meer lezen

Hoe zat het ook alweer?

Hoe zat het ook alweer?
Kopij aanleveren
Wij merken dat het soms niet helemaal duidelijk is hoe de kopij aangeleverd dient te worden. Daarom hieronder de regels nog eens:
Heeft u een bericht (kopij) voor de Nieuwsbrief van Het Brandpunt, dan moet dat uiterlijk donderdag vóór 18.00 uur via e-mailadres nieuwsbrief@hetbrandpunt.net in bezit van de redactie zijn. Later ontvangen berichten zullen die week niet meer worden … Meer lezen

Wegens vakantie gesloten

Wegens vakantie gesloten
Kerkelijk bureau gesloten tijdens vakantie Van maandag 17 juni tot en met vrijdag 7 juli is het kerkelijk bureau wegens vakantie gesloten.
MailPoet