Hemelvaart_

Nieuwsbrief Het Brandpunt
1 augustus 2019

Vieringen in Het Brandpunt

Zondag 4 augustus 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus

Zondag 11 augustus 10.45 uur
Viering met dr. Geurt Roffel

Zondag 18 augustus 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus

Zondag 25 augustus 10.45 uur
Viering met Stella Muns

Viering in De Herberg

Zondag 4 augustus 11.00 uur
Viering met dr. Geurt Roffel

Collectes 4 augustus Het Brandpunt

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer de bloemengroet betaald

Collecte voor de wereld
Voedselfocus Amersfoort. Zij heeft als missie: het verminderen van (verborgen) armoede in de regio Amersfoort, middels het aanbieden van voedselpakketten aan huishoudens die voor korte of langere termijn onder het bestaansminimum van de bijstandsuitkering leven.


4viii19 Nieuwland persbericht

Bij de viering in De Herberg: "Neem en lees"

Op de eerste zondag van de maand is er kerk voor iedereen in De Herberg. Je hoeft niet ergens bij te horen om mee te kunnen doen. Je bent van harte welkom om met alle anderen in de viering stil te zijn, te bidden, te luisteren en te zingen.
Op 4 augustus is het thema ‘neem en lees’. Mensen lezen dikke boeken en doen de moeilijkste dingen om hun leven zin te geven. Maar, zegt Jezus: ‘Je kunt je leven niet bezitten’. Doen we te moeilijk?
Ook met hun bezit laten mensen zien wat ze belangrijk vinden in hun leven. Bijna iedereen heeft wel lievelingsspullen: een huis, een auto, een lekkere stoel. Dingen waarvan je moeilijk afstand doet. Als dan uit de Bijbel de stem klinkt van iemand die aan het einde van zijn leven concludeert: ‘Bezit? Het is allemaal onbelangrijk…. Je hebt er niets aan in het leven.’ Wat bedoelt hij dan? En wat is dàn belangrijk?
In de viering delen we brood en wijn met elkaar en zingen we zowel liederen uit de rooms-katholieke als de protestantse traditie. Dick Kloosterboer verzorgt de muziek, Esther Terpstra heet ons welkom en Geurt Roffel is voorganger. Na de viering is er koffie en thee en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Weet je van harte welkom!

Wake Zondag 4 augustus

Wake Zondag 4 augustus
Na zoveel jaren waken bij Kamp van Zeist is het aantal gedetineerden afgenomen, maar de gezinnen, die geen verblijfsvergunning krijgen, worden nog altijd vastgezet, in afwachting om uitgezet te worden. Zondag 7 juli hebben was er tijdens de wake speciale aandacht voor een gezin met 4 kinderen uit Afghanistan, die op dat moment vastgezet waren in het Detentiecentrum Kamp van …
Meer lezen

Seniorenochtend

Seniorenochtend
In 2019 is het 400 jaar geleden dat Johan van Oldenbarnevelt werd onthoofd op het Binnenhof in Den Haag. Hij is een belangrijke politieke figuur in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Maar legeraanvoerder Prins Maurits en raadspensionaris Van Oldenbarnevelt krijgen onenigheid over de militaire strategie van de republiek. Er volgt een staatsgreep en Van Oldenbarnevelt wordt gevangen gezet, berecht …
Meer lezen

Zangers/zangeressen gezocht

Zangers/zangeressen gezocht
voor projectkoor in de 'Vredesweek 2019
Op zaterdagmiddag 21 september 2019 wordt van 17.00 - 18.00 uur de Oecumenische Vredesviering gehouden in de Sint Franciscus Xaveriuskerk aan Het Zand 29, Amersfoort. Het is de opening van de Vredesweek. Wij zoeken een aantal zangers en zangeressen die mee willen zingen in het projectkoor om gedurende de viering een aantal vredesliederen ten …
Meer lezen

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018
De jaarrekening 2018 van het College van Kerkrentmeesters van PKN Hoogland/Amersfoort-Noord ligt tot eind augustus ter inzage op het Kerkelijk Bureau.
De openingstijden van het Kerkelijk Bureau zijn:
Maandag en dinsdag van 9.00 tot 14.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Heeft u vragen over deze jaarrekening, dan kunt u deze per mail stellen aan: secretariscvk@pknamersfoortnoord.nl
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ria van Voorst

Nieuwsbrief in de vakantie?

Nieuwsbrief in de vakantie?
In verband met de zomervakantie zullen we de komende weken alleen een nieuwsbrief uitbrengen bij dringende zaken of wanneer er voldoende is te melden. Stuur daarom op tijd uw kopij, zodat we kunnen verzamelen en hou voor de actualiteit de website in de gaten. Dank voor uw begrip.
De redactie
MailPoet