Hemelvaart_

Nieuwsbrief Het Brandpunt
22 augustus 2019

Vieringen in Het Brandpunt

Zondag 25 augustus 10.45 uur
Viering met Stella Muns
Klik hier voor het liturgieboekje van komende zondag.

Zondag 1 september 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus

Zondag 8 september 10.45 uur
Viering met Jos van Oord


Zaterdag 14 september 19.00 uur
Viering in Taizéstijl.

Zondag 15 september 10.45 uur
Viering met pastor Bernadette van Dijk
Met muzikale medewerking van de Cantorij.

Collectes

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer het seniorenpastoraat betaald

Collecte voor de wereld
De Kledingbank geeft herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het zelf niet (meer) kunnen betalen. Zo wil zij een steentje bijdragen aan armoedebestrijding in Nederland.
Bijbel-met-kruisje

Bij de viering

Het thema waarmee we enkele weken geleden bezig waren in de viering "ik bid dus ik ben" laat me nog niet los.
Daarom nu "ik bid dus ik ben deel 2 - het gebed zonder eind".
Heeft blijven bidden zin?
Hoeveel, hoe lang? We luisteren naar Psalm 13 en Lukas 18:1-8
Graag tot zondag. Vanaf 10.15 uur is er koffie en gelegenheid voor ontmoeten.
Soepsteen

Soepsteensoep viering!

Viering 1 september
De afgelopen maanden heeft de werkgroep Brandpunt Duurzaam op Weg maaltijdgesprekken georganiseerd. Aan tafel vertelden mensen van verschillende generaties en uit diverse leefsituaties elkaar over hun ervaringen met voedsel, eetgewoonten enzovoort. In de viering van 1 september komen deze verhalen terug onder het motto: Focus op voedsel. De kinderen gaan in die viering op pad met het verhaal van de …Meer lezen

Het boek van de kruisweg

Het boek van de kruisweg
Vanaf Goede Vrijdag hangt de kruisweg van Marijke van Dijk bij ons in de kerk. Bij deze kruisweg hoort een boek: "Een diepe voor in de aarde". Het bevat grote afbeeldingen van de staties en inspirerende teksten van Steven van Campen. U kunt het boek inzien in de hal van het Brandpunt. Omdat we ook volgend jaar nog van deze … Meer lezen
scc-homeplaat3

Geloven tot je groen ziet

In gesprek met ecologisch theologe Trees van Montfoort
Zondag 1 september, Pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31.
Eeuwenlang heeft de mens ongeremd de natuur gebruikt ten eigen bate. Hij gedroeg zich als een eigenmachtig heerser. De grenzen zijn bereikt - misschien al overschreden - van wat de aarde dragen kan. Een omkeer in ons denken en handelen is meer nodig dan ooit...
Lees hier verder voor meer inspirerende activiteiten georganiseerd door SCC Amersfoort (Spiritueel Cultureel Centrum)
typewriter

Vraag niet wat Het Brandpunt voor u kan doen, maar...

Twee, hooguit drie uurtjes per maand, het leuk vinden met de computer te werken en een beetje taalgevoel. Da’s alles wat we van u vragen. En wees eerlijk, dat is toch niet te veel gevraagd. Immers ook u draagt Het Brandpunt een warm hart toe. En wat is er mooier om deze talenten aan te wenden voor de kerk van … Meer lezen
Nieuwsbrief in de vakantie?

Nieuwsbrief in de vakantie?

In verband met de zomervakantie zullen we de komende weken alleen een nieuwsbrief uitbrengen bij dringende zaken of wanneer er voldoende is te melden. Stuur daarom op tijd uw kopij, zodat we kunnen verzamelen en hou voor de actualiteit de website in de gaten. Dank voor uw begrip.
De redactie
MailPoet