Hemelvaart_

Nieuwsbrief Het Brandpunt
29 augustus 2019

Beste [subscriber:firstname | default:lezer],
Het zit er weer op! De scholen gaan weer beginnen. De lege straten en tuinen vullen zich weer met stemmen van ouders en spelende kinderen. Hier en daar staat nog een caravan en staan buren met elkaar bij te praten over hun vakantieavonturen.
Na de rust gaat het dagelijkse leven langzaam over in regelmaat en orde van de dag.
Voor de mensen die niet met de schoolvakanties rekening hoeven te houden is het vast ook wel fijn dat alles weer van start gaat.
Nou, dan is er goed nieuws, onze gemeenschap heeft weer veel te bieden. Maar kijk ook eens op
Zindex033, daar vind je activiteiten van de hele stad. Eén daarvan wil ik nog even noemen: Aanstaande zondag het 100-jarige jubileum van het Martinuskoor.
En via deze wekelijkse nieuwsbrief houden we je op de hoogte van wat komen gaat.
Veel leesplezier en een mooi weekend!
De redactie

Vieringen in Het Brandpunt

Zondag 1 september 10.45 uur
Viering met pastor Josephine van Pampus
Klik hier voor het liturgieboekje van komende zondag.
Zondag 8 september 10.45 uur
Viering met Jos van Oord
Zaterdag 14 september 19.00 uur
Viering in Taizéstijl.
Zondag 15 september 10.45 uur
Viering met pastor Bernadette van Dijk
Met muzikale medewerking van de Cantorij.
Zondag 21 september 10.45 uur
Avondmaal. Viering met dr. Geurt Roffel

Viering in de Herberg

Zondag 1 september
Viering met Anna Walsma, muzikale begeleiding van Rian Monkhorst

Collectes

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer het welkomstwerk betaald

Collecte voor de wereld
De stichting Straatpastoraat Amersfoort is opgericht ten dienste van het straatpastoraat voor dak- en thuislozen in Amersfoort

Collecteopbrengst augustus

Datum
Kerkenwerk Brandpunt
Collecte voor de wereld
04-08 10:45 uur
€ 114,32
€ 149,65 Voedselbank Amersfoort
11-08 10:45 uur
€ 128,08
€ 185,70 KIA Wereld diaconaat
18-08 10:45 uur
€ 165,83
€ 224,57 Ghana Vice Versa
25-08 10:45 uur
€ 110,10
€ 157,80 Kledingbank Amersfoort
De kinderen van de kinderwoorddienst hebben deze maand € 11,90 gespaard voor het AMO-project van Stichting ABaCus in Ghana.
Hartelijk dank voor uw gaven voor het kerkenwerk én voor de wereld.

Soepsteensoep viering!

Soepsteen
Viering 1 september De afgelopen maanden heeft de werkgroep Brandpunt Duurzaam op Weg maaltijdgesprekken georganiseerd. Aan tafel vertelden mensen van verschillende generaties en uit diverse leefsituaties elkaar over hun ervaringen met voedsel, eetgewoonten enzovoort. In de viering van 1 september komen deze verhalen terug onder het motto: Focus op voedsel. De kinderen gaan in die viering op pad met het verhaal van de …Meer lezen

Kerk voor iedereen in De Herberg

Gedekte tafel
Op de eerste zondag van de maand is er kerk voor iedereen in De Herberg. Je hoeft niet ergens bij te horen om mee te kunnen doen. Je bent van harte welkom om met alle anderen in de viering stil te zijn, te bidden, te luisteren en te zingen.
Op zondag 1 september is het thema " Het echte geluk". Veel jongeren willen tegenwoordig “influencer” worden, iemand die een bron van inspiratie voor anderen is en veel volgers heeft op Instagram en YouTube. Want dan ben je iemand. Iemand zijn, gezien worden, status: het voelt vast goed. Word je er ook gelukkig van? In het verhaal van deze zondag zet Jezus de mensen om hem heen aan het denken over status en geluk. Weet je van harte welkom om mee te denken!
Anna Walsma is voorganger, Rian Monkhorst zorgt voor de muziek. Na de viering is er koffie en thee en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Seniorenochtend

bord voor seniorenochgend 190902
Aan tafel?! Seniorenochtend 2 september
De werkgroep Brandpunt duurzaam onderweg heeft de afgelopen tijd een paar gespreksmaaltijden georganiseerd voor mensen van alle leeftijden. Dat werden boeiende avonden waar vooral werd gesproken over voedsel, eten en wat dat nou met jou te maken heeft.
Op de komende seniorenochtend gaan we daar verder op in, aan de hand van Bijbelse maaltijdverhalen en eigentijdse ervaringen.
Om 09.45 uur staat de koffie klaar, we beginnen om 10.00 uur.
Josephine

Wake Kamp van Zeist

Wake Kamp van Zeist
Zondag 1 september Na zoveel jaren waken bij Kamp van Zeist is het aantal gedetineerden afgenomen, maar de gezinnen, die geen verblijfsvergunning krijgen, worden nog altijd vastgezet, in afwachting om uitgezet te worden.
In het detentiecentrum verblijven ook ongeveer 30 vrouwen, die op hun uitzetting wachten. Een uitzetting die vaak niet doorgaat, omdat het land van herkomst niet meewerkt. Deze … Meer lezen

Vrede verbindt over Grenzen

Vrede verbindt over Grenzen
De Vredesweek 2019: Vrede verbindt over Grenzen.
De vredesweek van 21 t/m 29 september 2019 wordt evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Ambassade van Vrede in Amersfoort.
Deze bestaat uit vertegenwoordigers van diverse kerken en levensbeschouwingen uit Amersfoort, ook zijn diverse wijken vertegenwoordigd. Ambassade van Vrede is een initiatief van PAX. Op dit moment zijn we op zoek naar uitbreiding Meer lezen

Nieuwsgierig naar Ghana?

Nieuwsgierig naar Ghana?
Wil je ook graag een keer op reis naar dit voor jou onbekende land in Afrika?
Dat kan! Op vele mogelijkheden:
Alleen op stap, Als gezin, Met een groep.
Verder: rondtrekken met openbaar vervoer of met een 4x4 auto met chauffeur of laten rondtoeren met een busje? Dan nog specifieker:
Wil je iets zien van de natuur, cultuur, geschiedenis en … Meer lezen
MailPoet