Nieuwsbrief Het Brandpunt
19 september 2019

Hemelvaart_

Vieringen in Het Brandpunt

Zondag 22 september 10.45 uur
Viering met dr. Geurt Roffel. Avondmaal.
De liturgie vindt u hier.

Zondag 29 september 10.45 uur
Doopviering met Frank Sieraal en Geurt Roffel. Er is Brandhoutcafé.

Zondag 6 oktober 10.45 uur
Startzondag, viering met Josephine van Pampus en Geurt Roffel. Met muzikale medewerking van de Cantorij.

Collectes

Collecte voor de kerk
Met de kerkenwerk-collecte wordt onder meer het jeugdwerk betaald

Collecte voor de wereld
Vredesweek KIA en PAX. Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers.

Bij de viering

Bij de viering
Het Tafelgebed dat we zondag zingen, is gebaseerd op ‘Ubi Caritas’ (Taizé). We zingen het voor de eerste keer. Iemand uit onze gemeenschap ontdekte het tijdens een Tafelviering in een klooster en nam het mee voor ons. Greetje Koevoets is de cantor, Charlotte Hebels begeleid op de vleugel. Nieuw is ook dat de mensen die voorafgaande aan de viering het …Meer lezen

Brandhout Café en Damascus

Brandhout Café en Damascus
Tijdens het Brandhout Café van zondag 29 september gaan we aan de slag met lyrics van hiphop-formatie Damascus. En omdat het seizoen maar een keer start, maken de jongeren van Brandhout Café daar zaterdag 5 oktober een extra feestje van: Damascus staat dan in Harderwijk. Zij zijn daar bij, en wanneer je wilt, kan je online-meevieren... :) ...Meer lezen

Ghana-Wie van ver komt,

Ghana-Wie van ver komt,
... kan veel verhalen.
Carla en Rob van der Laan en Marinka en Bert van den Akker brachten afgelopen mei hun vakantie in Ghana door. Tijdens hun reis bezochten ze ook de twee ontwikkelingsprojecten die vanuit het gemeenschapsproject Ghana Vice Versa financieel ondersteund worden. Zij delen graag met u wat ze op hun reis gezien en gehoord hebben. Ook is er … Meer lezen

Lopend Vuur zoekt...

Lopend Vuur zoekt...
eindredacteur: Help je mee aan de uitgave van een waardevol magazine voor onze geloofsgemeenschappen? Waarom? Lopend Vuur is het succesvolle en zeer gewaardeerde kerkmagazine van een aantal kerken in Hoogland en Amersfoort Noord. Het magazine verschijnt zeven keer per jaar met thema- en informatieve artikelen en wijknieuws. Lopend Vuur vormt tezamen met andere (social)media een belangrijke schakel in de communicatie, …Meer lezen

Feestelijke vooraankondiging

Feestelijke vooraankondiging
Op 29 september komt Gospelkidz naar Het Brandpunt voor een feestelijke viering. In de viering zullen Frank Sieraal en Geurt Roffel de doop bedienen aan drie meisjes, waaronder Yske, dochter van Anne-Jaap Deinum en Sjoeke Tamminga. We zingen onder meer liederen die speciaal gekozen zijn door de doopouders en aansluiten bij hun visie op de doop, zoals ‘Groot is uw …Meer lezen

Zin in Leven

Zin in Leven
Over existentiële eenzaamheid en hoe hier als professional/vrijwilliger mee om te gaan. In de week van de ontmoeting organiseert de taakgroep Kerk en Samenleving van de Amersfoortse Raad van Kerken, een programma over existentiële eenzaamheid. Over eenzaam als gemis aan zingeving dat niet zomaar verdwijnt door mensen mee te laten doen aan iets gezelligs. In een presentatie eggen we uit … Meer lezen

Tafel van de armen...

Tafel van de armen...
... tafel van de Heer
Ons laten inspireren door moraaltheoloog en zorgethicus Guus Timmerman in het Jaar van de Eucharistie.“Dit is mijn lichaam; het wordt jullie gegeven. Blijf dit doen om mij te gedenken,” zegt Jezus bij het Laatste Avondmaal. In de Eucharistie breken en delen wij Zijn lichaam. We zijn en zien dan alle mensen die in gebrokenheid leven. Én we …Meer lezen

Kerk-op-schootviering

Kerk-op-schootviering
Viering voor de allerkleinsten Op 29 september is er weer een kerk-op-schootviering. Deze keer begint de viering om 10.00 uur. in de Martinuskerk, in verband met de parochiedag. Kerk-op-schoot, dat is vieren, knutselen, bidden en zingen met de allerkleinsten (gemiddeld 0-6 jaar) rond het licht van de Paaskaars. De viering duurt een uur en bevat onder meer een kort Bijbelverhaal, toepasselijke … Meer lezen

Wie trekt de kar?

Wie trekt de kar?
Gezocht een organisator/ kartrekker voor Sint Maarten viering Net als voorgaande jaren willen we als Brandpunt op 11 november graag weer een Sint Maartenoptocht organiseren voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen uit Zielhorst en Kattenbroek trekken dan met hun lampion in optocht naar Het Brandpunt, waar de legende van Sint Maarten verteld zal worden. De laatste jaren compleet met … Meer lezen

De zwarte met het witte hart

De zwarte met het witte hart
Zoals beloofd organiseren we in het kader van het project Ghana Vice Versa, een tweede literatuuravond. Deze keer zullen we ‘De zwarte met het witte hart’ bespreken, van Arthur Japin. Over dit boek wordt het volgende geschreven: ‘In 1837 worden Kwasi en Kwame, twee Afrikaanse prinsjes, aan koning Willem I geschonken als onderpand voor de illegale slavenhandel van de Nederlandse regering. Meer lezen

Aanmelding Vormsel

Aanmelding Vormsel
Aanmelding voor het Vormsel 2020 gestart
Vanaf heden kunnen kinderen die in groep 8 of de brugklas zitten aangemeld worden om mee te doen met de vormselvoorbereiding. De parochie heeft de kinderen persoonlijk aangeschreven in de eerste week van september. Het Vormsel vindt dit jaar plaats op 19 januari in de H.Kruiskerk. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen kan deze opvragen … Meer lezen

Vrede verbindt over Grenzen

Vrede verbindt over Grenzen
De Vredesweek 2019: Vrede verbindt over Grenzen
De vredesweek van 21 t/m 29 september 2019 wordt evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Ambassade van Vrede in Amersfoort. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van diverse kerken en levensbeschouwingen uit Amersfoort, ook zijn diverse wijken vertegenwoordigd. Ambassade van Vrede is een initiatief van PAX. Op dit moment zijn we op zoek naar uitbreiding … Meer lezen

Gemeenschapsavond 2 oktober

Duurzaam
Eerder maakten we u al attent op een bijeenkomst voor de hele gemeenschap rond ‘groen symboliseren’. U wordt gevraagd een symbool mee te nemen dat uitdrukking geeft aan uw verbondenheid met de Aarde. De avond op 2 oktober a.s. begint om 19.45 uur in Het Brandpunt. Voor meer informatie, klik hier.
MailPoet