Contact

Kerkelijk centrum Het Brandpunt
Laan naar Emiclaer 101
3823 EG Amersfoort
tel: 033-4554666

Geopend op werkdagen: 10.00-12.00 uur.
Zondagse viering: 10.45 uur

Kosters
Marinka van den Akker
Kees van Dijke (06-53989627)
e-mail: koster@hetbrandpunt.net

Pastores
PKN: Geurt Roffel, e-mail: geurt.roffel@hetbrandpunt.net, tel: 06-52353726 (ook whatsapp)
vrij: zaterdag en een wisselende dag per week
PKN: Anna Walsma, e-mail: a.walsma@pkn.nl, tel: 06-23973284, vrij: maandag en vrijdag
RK: Josephine van Pampus, e-mail: jvanpampus@casema.nl, tel: 06-30099163 (noodnummer: 06-57541222) vrij: vrijdag
RK Pastoresteam, e-mail: pastoraalteam@katholiekamersfoort.nl, tel: 033-4893599.

Meldpunt pastoraat 
e-mail: pastoraat@hetbrandpunt.net
Dolly de Vries, tel: 033-4561705
Janna Specken, tel: 033-4556398

Oecumenische wijkraad
Voorzitter OWR: Johan van der Vorm, tel: 033-4563697/06-28650667
e-mail: johanvandervorm@kpnmail.nl
Secretaris: Rob van der Laan, e-mail: secretaris.owr@hetbrandpunt.net

Ledenadministratie en secretariaat:
Kerkelijk Bureau (PKN) kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl
tel: 033-4805096
Centraal Secretariaat OLV (RK) centraalsecretariaatolva@katholiekamersfoort.nl
maandag, woensdag,
vrijdag van 09.00 – 13.00 uur
tel: 033-4893599
Website en Nieuwsbrief:
webredactie@hetbrandpunt.net voor aanvullingen, opmerkingen, tips en suggesties m.b.t. de website
nieuwsbrief@hetbrandpunt.net voor kopij voor de wekelijkse nieuwsbrief, lees hier meer