Contact

Kerkelijk centrum Het Brandpunt
Laan naar Emiclaer 101
3823 EG Amersfoort
telefoon 033-4554666

Geopend op werkdagen: 10.00-12.00 uur.
Zondagse viering: 10.45 uur

Kosters
Marinka van den Akker
Kees van Dijke (06-53989627)
e-mail: koster@hetbrandpunt.net

Pastores

PKN: Geurt Roffel, email: geurtroffel@hetbrandpunt.net, tel: 06-52353726 (ook whatsapp) vrij: zaterdag en een wisselende dag per week
PKN: Anna Walsma, email: a.d.walsma@gmail.com, tel: 06-23973284 vrij: maandag en vrijdag
RK: Josephine van Pampus , email: jvanpampus@casema.nl, tel: 06-30099163 (noodnummer: 06-57541222) vrij: vrijdag
RK Pastoresteam, email: pastoraalteam@katholiekamersfoort.nl tel: 033-4893599.

Oecumenische wijkraad
Voorzitter OWR: Johan van der Vorm 4563697/06-21134472 johanvandervorm@kpnmail.nl
Secretaris: Rob van der Laan secretaris.owr@hetbrandpunt.net

Ledenadministratie en secretariaat
Kerkelijk Bureau (PKN) kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl
tel. 033-4805096
Centraal Secretariaat OLV (RK) centraalsecretariaatolva@katholiekamersfoort.nl
maandag, woensdag,
vrijdag van 09.00 – 13.00 uur
tel. 033-4893599
Website en Nieuwsbrief
webredactie@hetbrandpunt.net voor aanvullingen, opmerkingen, tips en suggesties m.b.t. de website
nieuwsbrief@hetbrandpunt.net voor kopij voor de wekelijkse nieuwsbrief, lees hier meer