Contact

Ziekenzalving

In verband met de beperkte beschikbaarheid van de priesters -vanwege vakantie- kan in de periode van 15 januari t/m 27 januari alleen de ziekenzegen toegediend worden.
Een ziekenzalving kan na deze periode weer toegediend worden. Neem hiervoor contact op met het secretariaat van  de OLVvA, zie hier onder.

Kerkelijk centrum Het Brandpunt
Laan naar Emiclaer 101
3823 EG Amersfoort
tel: 033-4554666

Geopend op werkdagen: 10.00-12.00 uur.
Zondagse viering: 10.45 uur

Kosters
Marinka van den Akker
Kees van Dijke (06-53989627)
e-mail: koster@hetbrandpunt.net

Pastores
PKN: Geurt Roffel, e-mail: geurtroffel@hetbrandpunt.net, tel: 06-52353726 (ook whatsapp)
vrij: zaterdag en een wisselende dag per week
PKN: Anna Walsma, e-mail: a.d.walsma@gmail.com, tel: 06-23973284, vrij: maandag en vrijdag
RK: Josephine van Pampus, e-mail: jvanpampus@casema.nl, tel: 06-30099163 (noodnummer: 06-57541222) vrij: vrijdag
RK Pastoresteam, e-mail: pastoraalteam@katholiekamersfoort.nl, tel: 033-4893599.

Meldpunt pastoraat 
e-mail: pastoraat@hetbrandpunt.net
Dolly de Vries, tel: 033-4561705
Janna Specken, tel: 033-4556398

Oecumenische wijkraad
Voorzitter OWR: Johan van der Vorm, tel: 033-4563697/06-21134472
e-mail: johanvandervorm@kpnmail.nl
Secretaris: Rob van der Laan, e-mail: secretaris.owr@hetbrandpunt.net

Ledenadministratie en secretariaat
Kerkelijk Bureau (PKN) kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl
tel: 033-4805096
Centraal Secretariaat OLV (RK) centraalsecretariaatolva@katholiekamersfoort.nl
maandag, woensdag,
vrijdag van 09.00 – 13.00 uur
tel: 033-4893599
Website en Nieuwsbrief
webredactie@hetbrandpunt.net voor aanvullingen, opmerkingen, tips en suggesties m.b.t. de website
nieuwsbrief@hetbrandpunt.net voor kopij voor de wekelijkse nieuwsbrief, lees hier meer