Contactlijst medewerkers

Kerkelijk centrum Het Brandpunt
Laan naar Emiclaer 101
3823 EG Amersfoort
telefoon 033-4554666

Geopend op werkdagen: 10.00-12.00 uur.
Zondagse viering: 10.45 uur

Kosters
Marinka van den Akker
Kees van Dijke (06-53989627)
e-mail: koster@hetbrandpunt.net

Pastores
PKN: Geurt Roffel, email: geurtroffel@hetbrandpunt.net, tel: 06-52353726 (ook whatsapp) vrij: zaterdag en een wisselende dag per week
PKN: Anna Walsma, email: a.d.walsma@gmail.com, tel: 06-23973284 vrij: maandag en vrijdag
RK: Josephine van Pampus , email: jvanpampus@casema.nl, tel: 06-30099163 (noodnummer: 06-57541222) vrij: vrijdag
RK Pastoresteam, email: pastoraalteam@katholiekamersfoort.nl tel: 033-4893599.

Medewerkerslijst
Hier vind u contactgegevens van de diverse werkgroepen en vrijwilligers.

Oecumenische Wijkraad:
 Voorzitter Johan van der Vorm 4563697/
06-28650667
johanvandervorm@kpnmail.nl
Secretaris Jan Bentvelzen 06-26488645 secretaris.owb@hetbrandpunt.net
Penningmeester Rob van Dijk 4550445 dijkvanr@ziggo.nl
Portefeuille Jeugd en Jongeren Victor Niks victorniks@hotmail.com
Portefeuille Beheer Albert Paans 4565578 albert@paanslamers.nl
Portefeuille Pastoraat Ytzen Tamminga 4551652 ytamminga@xmsnet.nl
Portefeuille RvK/RK Rob van der Laan 4552422 rob@vdlaantjes.nl
Portefeuille AK (vacature) Johan van der Vorm 4563697/06-21134472 johanvandervorm@kpnmail.nl
Portefeuille Vrijwilligerswerk vacature
Portefeuille Diaconie Peter Schrieken 4567740 schrieken@xmsnet.nl
Portefeuille Communicatie Jaap Deinum 2459006 pr@hetbrandpunt.net
Bloemen Mirjam Jeurissen 4558233 mirjam@beechleaf.nl
Collecterooster Carla van der Laan 4552422 caatjevdl@hotmail.com
Inloophuis De Ontmoeting Christa Reinhoudt inloophuis@hetnet.nl
Kaarsenrooster Heleen Dixon bobenheleendixon@gmail.com
Kerkdienst via internet René Zwiggelaar 4563426 geluid@hetbrandpunt.net
Koffierooster Timo Paans 06-27450662 timo@paanslamers.nl
Tafelrooster Carla van der Laan 4552422 caatjevdl@hotmail.com
Beamer tijdens kerkdienst René Zwiggelaar 4563426 zwiggelaar2@zonnet.nl
Werkgroep oecumene Hieke van der Meulen hvdm5540@kpnmail.nl
ZWO/MOV Esther Roelofs 4800620 estherroelofs@versatel.nl
PR Jaap Deinum 2459006 pr@hetbrandpunt.net
PKN  Kerkenraad Bert van de Akker 4559612 scriba.wkr@hetbrandpunt.net
RK Locatieraad Rob van der Laan 4552422 secretaris.rk@hetbrandpunt.net
Rooster RK Marjolein Draijer marjoleindraijer@planet.nl
Voorlopig non actief Tiny Grevengoed 4552267 10ygretim@vodafonethuis.nl
Vervoer naar kerk Theo Polet 06-21903488 theoenankie@casema.nl
Ledenadministraties:
Kerkelijk Bureau (PKN)     kerkelijkbureau@pknamersfoortnoord.nl   tel. 033-4805096
Centraal Secretariaat OLV (RK)    centraalsecretariaatolva@katholiekamersfoort.nl  tel. 033-4893599
Website en Nieuwsbrief
webredactie@hetbrandpunt.net 
nieuwsbrief@hetbrandpunt.net
voor aanvullingen, opmerkingen, tips en suggesties m.b.t. de website
voor kopij voor de wekelijkse nieuwsbrief, lees hier meer