Doopvieringen

Er is regelmatig een doopviering, zowel in de ochtendviering als in een aparte doopviering ‘s middags. Het betreft altijd meerdere dopelingen tegelijk. De doopouders hebben een actieve inbreng in de doopviering van hun kind.

Dooprituelen uit de RK-traditie zijn door protestanten omarmd. Kinderen (en volwassenen) worden met water gedoopt; ze krijgen een beetje zout te proeven (Jezus zegt: ‘wees het zout der aarde’); ze worden gezalfd en een doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars. Omdat we oecumenisch dopen, zijn er twee voorgangers.

Doopvoorbereiding
De voorbereiding op de doop in Het Brandpunt bestaat uit twee avonden. Er wordt verwacht dat de doopouders samen op beide avonden aanwezig zijn. Behalve het doopgesprek met de pastores is er daaraan voorafgaand begeleid door de werkgroep dopen=vieren.

Deze avonden vinden plaats in Het Brandpunt en starten om 20.00 uur. Meld je tijdig aan voor een doopviering, zodat je ook de dopen=vieren avond bij kunt wonen. Voor het plannen van dopen kun je contact opnemen met het Centraal secretariaat van de parochie OLV van Amersfoort, 033-4893599.  Geopend iedere ochtend tussen 9.00 en 13.00 uur. Of e-mailen naar 

 

Muziek in de vieringen

In de vieringen van het Brandpunt vormt muziek een belangrijk aspect. We zingen veel liederen en worden op vleugel en soms op orgel inspirerend begeleid door betrokken musici.
Lees meer …

Vieringenrooster

In dit rooster kunt u het overzicht zien van de komende periode.
Lees meer »