Bewust duurzaam

HomeDuurzaamBewust duurzaam

BRANDPUNT DUURZAAM OP WEG  – het begin van een verhaal dat verder gaat… 

Brandpunt Duurzaam op Weg is een groep mensen die vanuit hun gelovige inspiratie zoekt naar wegen om in hun eigen dagelijks leven én in en vanuit hun oecumenische geloofsgemeenschap op een duurzame wijze te voorzien in de behoefte aan energie en voedsel.

Wij zijn mensen die deel uit maken van de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt in Amersfoort-Noord (Zielhorst, Kattenbroek en Nieuwland)  In deze gemeenschap ontmoeten wij elkaar – vrouwen en mannen, jongeren en ouderen – omdat wij verlangen naar inspiratie om onze wegen door een almaar veranderende wereld, vol tegenstellingen, te kunnen gaan.

Wij zijn bezorgd over de dikwijls onduurzame wijze waarop momenteel wordt voorzien in de behoefte aan voedsel en energie. Wij zijn ons ervan bewust dat wij hierin ook zelf een aandeel hebben. Wij zien uit naar een wereld, waarin  mensen, dieren en planten – dichtbij en verder weg, nu en later – floreren, doordat ze kunnen beschikken over essentiële levensbehoeften. Wij zijn dan ook blij en dankbaar, dat velen in en buiten onze gemeenschap verantwoordelijkheid nemen voor een duurzamere wijze voedsel- en energievoorziening.

Wij voelen ons met deze andere zoekers en zieners verbonden en willen daarom in en vanuit onze geloofsgemeenschap naar vermogen duurzame initiatieven ontplooien. Wij doen dit op een drietal terreinen:

  • Stimuleren van een duurzame levensstijl van onszelf, andere leden van de geloofsgemeenschap en daarbuiten.
  • Kerkelijke bestuurders informeren over en enthousiasmeren voor manieren om op een duurzame wijze geloofsgemeenschap te zijn.
  • Samen werken met en participeren in duurzame projecten voor wijk en stad.

Jaarlijks maken wij plannen voor welke activiteiten wij op het gebied van voedsel- en energievoorziening ter hand zullen nemen. Wij sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij de thema’s en activiteiten, die in kerk en samenleving actueel zijn. Waar mogelijk werken wij samen met wie wij in dit verband op onze wegen tegenkomen.

Start typing to see posts you are looking for.