Feestelijke Drie koningen viering

Het Brandpunt begon 2018 goed met een nieuwe oecumenische activiteit. Men vierde voor het eerst Driekoningen op een manier die in landen als Duitsland, Oostenrijk en Italië in gebruik is. Kinderen, gekleed als de drie koningen, gingen langs huizen om de zegen van het kerstkind verder te brengen in de wereld. Op het bijgaande filmpje een feestelijke impressie.