Geloofsopvoeding

Het Brandpunt wil ouders terzijde staan bij het gelovig opvoeden van hun kinderen, of ze nu uit een katholiek ‘nest' komen of een protestantse achtergrond hebben. De ervaring leert dat het verrijkend is om deel te hebben aan elkaars traditionele vormen van geloofsopvoeding, zoals Eerste Communie en Vormsel of het Kind en Kerk-project.

Kind en kerk
Voor kinderen uit groep 5 t/m 8 is er een programma voor geloofsopvoeding. Elk schooljaar wordt in enkele bijeenkomsten een onderwerp behandeld, zoals kerk, geloof, Bijbel. Deelname staat open voor alle kinderen.

Eerste Heilige Communie-project
Kinderen in groep 4 kunnen meedoen aan een project ter voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. In een aantal zondagmiddagen werken ze toe naar de EHC.

Vormsel
Als kinderen in groep 8 zitten, kunnen ze meedoen aan de voorbereiding op het Vormsel en gevormd worden.

Een eigen plek voor tieners

Juist ook voor tieners wil Het Brandpunt van betekenis zijn, daarom is er ‘Het Brandhoutcafé’! Ook zijn er veel tieners die meehelpen bij activiteiten voor kinderen, zoals de knutselclub… Lees meer

Kinderen in Het Brandpunt

Voor alle leeftijden biedt Het Brandpunt wel iets. Ook ouders doen mee: in de geloofsopvoeding en in het mee voorbereiden/organiseren van activiteiten.  Lees meer