Ghana Vice Versa

In de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt is oktober 2018 het  gemeenschapsproject Ghana Vice Versa van start gegaan. De gemeenschap wil vanuit haar gelovige inspiratie een heen en weer beweging op gang te brengen tussen Ghana en Nederland. Drie jaar lang zullen allerlei activiteiten in en vanuit de geloofsgemeenschap plaatsvinden. Het project sluit thematisch aan bij de door de Verenigde Naties opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen.

De geloofsgemeenschap verbindt zich met twee Ghanese ontwikkelingsprojecten: het PAS Boerinnenproject en het AMO Educational Programme. Ze doet dat door samen te werken met Nederlandse partnerorganisaties: Kerk in Actie en Stichting ABaCus. Enerzijds zamelt ze geld in voor beide projecten. Anderzijds wil ze leren van de manieren waarop de bij de projecten betrokken mensen  leven, werken en geloven. Vandaar Ghana vice versa!
Meer informatie over het project Ghana Vice Versa van de oecumenische geloofsgemeenschap vindt u in de projectfolder.

PAS BOERINNENPROJECT
In Noord-Ghana verzamelen vrouwen kariténoten. Ze verwerken de noten tot shea butter, een verzorgingsproduct. Met de opbrengst uit de verkoop kunnen de boerinnen in hun levensonderhoud voorzien.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is PAS-logo-1024x215.jpg

De Presbyterian Agricultural Services (PAS) biedt de lokale bevolking in Noord-Ghana hulp, onder andere aan het boerinnenproject. In totaal steunt PAS 50 coöperaties. Steeds meer coöperaties slagen erin winstgevend te zijn waardoor ze zelfstandig verder kunnen.

Kerk in Actie is één van de buitenlandse partnerorganisaties van PAS. De samenwerking sluit aan bij een associatieverdrag tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de Presbyterian Church of Ghana. Meer informatie over het boerinnenproject en de steun vanuit Kerk in Actie is te vinden op de website van Kerk in Actie

AMO PROGRAMME
Het basisonderwijs in Ghana is verplicht en vrij toegankelijk. Het land telt ruim 12.000 basisscholen. De scholen beschikken echter nauwelijks over leer- materialen. Dit leidt tot eenzijdig klassikaal onderwijs. AMO is de afkorting van ‘agodi ma osuahu’. In het  Nederlands  betekent dit  ‘al spelende ervaring opdoen’.

Het AMO Programme maakt in een werkplaats kleurrijke leermaterialen van lokaal gekapt hout. Daardoor kunnen jonge kinderen zich basisvaardigheden op een actieve manier eigen maken.  
Sinds de ingebruikname van een nieuwe werkplaats in Abepotia is schaalvergroting mogelijk. Naast leermaterialen wordt nu ook schoolmeubilair gemaakt. Meer informatie over het AMO Programme is te vinden op de website van AMO Programme .

De Nederlandse stichting voorziet het AMO Programme van financiële middelen om nieuwe investeringen te kunnen doen.
Meer informatie over de steun vanuit ABaCus is te vinden op de website van ABaCus

AGENDA

15 mei 2019

In het kader van het project Ghana Vice Versa nodigen wij je uit om samen ‘Weg naar huis’ te lezen van de jonge schrijfster Yaa Gyasi (1989). Yaa Gyasi  is geboren in Ghana en groeide op in Huntsville, Alabama. Op indringende wijze worden de levens van de nakomelingen van Effia en Esi beschreven. Je wordt meegenomen in de geschiedenis van de stammenstrijd en slavenhandel, naar de burgeroorlog in Amerika en de kolenmijnen. Een tijdspanne van 300 jaar wordt overbrugd.

Het boek heeft ons zeer geraakt, er komen diverse thema’s naar voren. Je bent van harte uitgenodigd om samen over dit boek in gesprek te gaan op woensdag 15 mei, 20.00 uur, bij Stella thuis: Bastion 60 Amersfoort.

Info en aanmelding via wienabakker@planet.nl, 033-4566229.

Stella Muns en Wiena Bakker

5 maart 2019

Opbrengst Ghana Vice Versa

In de hal van het Brandpunt is de ‘geldthermometer’ te zien met de stand van de opbrengst van collectes en donaties tot nog toe. Op dit moment heeft de gemeenschap het prachtige bedrag van € 3031,00 bijeengebracht. Ondertussen sparen ook de kinderen van de kinderwoorddienst voor het AMO Educational Programma.
Hartelijk dank voor alle bijdragen.

10 februari 2019

Tijdens de viering om 10.45 uur wordt er gecollecteerd voor het gemeenschapsproject “Ghana Vice Versa”. Met de collecte ondersteunen we financieel  beide projecten: Het PAS-boerinnenproject in Noord-Ghana en
het AMO programme. Lees hier over de ervaring van een van de vrijwilligers van het AMO programme.
Na de viering is de impulsgroep Ghana Vice Versa in de hal aanwezig met informatie en de verkoop van sleutelhangers ten bate van het project.

Voor eerdere activiteiten zie hier.

Meer leren/weten over Ghana? Ga naar deze pagina voor suggesties.

PROJECTLIED ‘WE ALL BELIEVE IN SHARING’

Will you open your heart to me?
Yes, to you I’ll open my heart.
Sharing! Sharing is what we believe in.
We all believe in sharing.

Do you really see what I need?
Yes, I really see what you need!
Hoping! We strongly hope for the best.
For better for you and me.

Are you sharing your gifts with me?
Yes, I’m sharing my gifts with you!
Carry! Worldwide we’ll carry our love.
We’ll share it with friends and strangers.

© Tekst: Gerard van Eck & Esther Ocheng-Grünbauer / Muziek: Esther Ocheng-Grünbauer.

De tekst is ook in het Ghanees (Twi) en Nederlands beschikbaar.