Ghana Vice Versa

In de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt is oktober 2018 het  gemeenschapsproject Ghana Vice Versa van start gegaan. De gemeenschap wil vanuit haar gelovige inspiratie een heen en weer beweging op gang te brengen tussen Ghana en Nederland. Drie jaar lang zullen allerlei activiteiten in en vanuit de geloofsgemeenschap plaatsvinden. Het project sluit thematisch aan bij de door de Verenigde Naties opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelen.

De geloofsgemeenschap verbindt zich met twee Ghanese ontwikkelingsprojecten: het PAS Boerinnenproject en het AMO Educational Programme. Ze doet dat door samen te werken met Nederlandse partnerorganisaties: Kerk in Actie en Stichting ABaCus. Enerzijds zamelt ze geld in voor beide projecten. Anderzijds wil ze leren van de manieren waarop de bij de projecten betrokken mensen  leven, werken en geloven. Vandaar Ghana vice versa!
Meer informatie over het project Ghana Vice Versa van de oecumenische geloofsgemeenschap vindt u in de projectfolder.

PAS BOERINNENPROJECT
In Noord-Ghana verzamelen vrouwen kariténoten. Ze verwerken de noten tot shea butter, een verzorgingsproduct. Met de opbrengst uit de verkoop kunnen de boerinnen in hun levensonderhoud voorzien.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is PAS-logo-1024x215.jpg

De Presbyterian Agricultural Services (PAS) biedt de lokale bevolking in Noord-Ghana hulp, onder andere aan het boerinnenproject. In totaal steunt PAS 50 coöperaties. Steeds meer coöperaties slagen erin winstgevend te zijn waardoor ze zelfstandig verder kunnen.

Kerk in Actie is één van de buitenlandse partnerorganisaties van PAS. De samenwerking sluit aan bij een associatieverdrag tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de Presbyterian Church of Ghana. Meer informatie over het boerinnenproject en de steun vanuit Kerk in Actie is te vinden op de website van Kerk in Actie

AMO PROGRAMME
Het basisonderwijs in Ghana is verplicht en vrij toegankelijk. Het land telt ruim 12.000 basisscholen. De scholen beschikken echter nauwelijks over leer- materialen. Dit leidt tot eenzijdig klassikaal onderwijs. AMO is de afkorting van ‘agodi ma osuahu’. In het  Nederlands  betekent dit  ‘al spelende ervaring opdoen’.

Het AMO Programme maakt in een werkplaats kleurrijke leermaterialen van lokaal gekapt hout. Daardoor kunnen jonge kinderen zich basisvaardigheden op een actieve manier eigen maken.  
Sinds de ingebruikname van een nieuwe werkplaats in Abepotia is schaalvergroting mogelijk. Naast leermaterialen wordt nu ook schoolmeubilair gemaakt. Meer informatie over het AMO Programme is te vinden op de website van AMO Programme .

De Nederlandse stichting voorziet het AMO Programme van financiële middelen om nieuwe investeringen te kunnen doen.
Meer informatie over de steun vanuit ABaCus is te vinden op de website van ABaCus

CORONA in GHANA

(klik op onderstaand bericht om verder te lezen)
– Wachten op de grote uitbraak  (nieuwsbrief 16-04-2020)
Medewerkers AMO werkplaats ongerust (nieuwsbrief 30-04-2020)
Bid vooral voor Afrika (nieuwsbrief 21-05-2020)

JAARVERSLAG 2018-2019

Lees hier over de verschillende activiteiten en opbrengsten voor het gemeenschapsproject.

ARTIKEL Lopend Vuur

Lees hier een verslag van de vakantiereis die  enkele gemeenteleden van Het Brandpunt in Ghana in mei 2019 maakten.

AGENDA

Masterclass door werkgroep Duurzaam op Weg

Woensdag 25 maart 2020

20.00 -21.30 uur

Het Brandpunt

Ons gemeenschapsproject Ghana Vice Versa is het tweede jaar ingegaan. Tijd om verdieping te zoeken. Om die reden organiseert de werkgroep Het Brandpunt Duurzaam op Weg een speciale masterclass over de voedsel- en landbouwsituatie in Noord-Ghana. Het project heeft immers ook als doel dat wij ons hier een concreter beeld kunnen vormen van het leven en werken in Ghana.


Zondag

15 maart, 31 mei
en 2 aug.

Komende vieringen in 2020 met aandacht voor Ghana Vice Versa

Najaar 2020 (?)

Er zijn plannen om dit jaar met een niet al te groot gezelschap een reis naar Ghana te organiseren. De reis is bestemd voor leden van geloofsgemeenschappen in de provincie Utrecht. Enkele protestantse gemeenten in deze provincie steunen ook het Boerinnenproject in Noord-Ghana. De organisatie is in handen van Kerk in Actie en Okwandho, het bedrijf van onze gemeenteleden Joa en Henk Bosch. Mocht je interesse hebben, geef je dan vrijblijvend op bij Carla van der Laan () of Gerard van Eck ()


Donderdag
13 februari 2020

Tijdens de OWR-vergadering tekenen Johan van der Vorm, voorzitter OWR en Rik Oosterbaan, voorzitter stichting Abacus, de samenwerkingsovereenkomst voor het AMO Educational Programma.


Zondag
26 januari 2020

Tijdens de viering is er aandacht voor het gemeenschapsproject en wordt er gecollecteerd.  En het lied ‘Believe in sharing’ wordt weer gezongen.
Na de viering is de impulsgroep Ghana Vice Versa in de hal aanwezig met een verkooptafel met verschillende Ghanese producten en informatie. Nieuw zijn de van shea butter gemaakte zeepjes.


Stand geldthermometer
26 januari 2020

Opbrengst Ghana Vice Versa
In de hal van het Brandpunt is de ‘geldthermometer’ te zien met de stand van de opbrengst van collectes en donaties van het lopende projectjaar. In 2018/19 heeft de gemeenschap het prachtige totaalbedrag van € 4.872,00 bijeengebracht, waarvan € 444,55 door de kinderen van de kinderwoorddienst en het Brandhoutcafé.
Tijdens het nieuwe projectjaar is er tot nog toe  €1410,64 ingezameld. Ook de kinderen van de kinderwoorddienst en het Brandhoutcafé sparen door voor het AMO Educational Programma.
Hartelijk dank voor alle bijdragen.

Zondag
24 november 2019

Deze zondag halen we het resultaat van de omkeercollecte op. Ook konden gemeenteleden een reflectiekaartje invullen om hun ervaringen te melden. Daarnaast was er gelegenheid om, na de dienst, eventueel zelf gemaakte spullen te verkopen op de verkooptafel van de Impulsgroep Ghana Vice Versa.

Zondag
27 oktober 2019

Zondag 27 oktober hebben wij Kerk in Actie voor het PAS boerinnenproject en AMO Educational Programma, onze eerste financiële bijdrage overhandigd, aan elk maar liefst € 2250,00. Dank aan allen, zeker ook aan de kinderen uit de KWD en de jongeren van het Brandhoutcafé. Deze zondag is de 2de collecte een omkeercollecte voor Ghana Vice Versa. Bij een omkeercollecte halen gemeenschapsleden iets uit de collectezak in plaats van dat ze er iets in doen. Het bedrag probeer je te vermenigvuldigen. Er worden enkele ideeën hoe dit uit te voeren.

Meer leren/weten over Ghana? Ga naar deze pagina voor suggesties.

PROJECTLIED ‘WE ALL BELIEVE IN SHARING’

Will you open your heart to me?
Yes, to you I’ll open my heart.
Sharing! Sharing is what we believe in.
We all believe in sharing.

Do you really see what I need?
Yes, I really see what you need!
Hoping! We strongly hope for the best.
For better for you and me.

Are you sharing your gifts with me?
Yes, I’m sharing my gifts with you!
Carry! Worldwide we’ll carry our love.
We’ll share it with friends and strangers.

© Tekst: Gerard van Eck & Esther Ocheng-Grünbauer / Muziek: Esther Ocheng-Grünbauer.

De tekst is ook in het Ghanees (Twi) en Nederlands beschikbaar.