Herbergviering 3 december: Waakzaam

Hij komt, hij komt … het lieve goede kind? Waar kijk je eigenlijk naar uit, in de weken van Advent die met deze zondag beginnen?
Naar het kleine kindje in de kribbe dat ieders zachtheid weer wekt?
Of naar iemand die in Gods naam deze wereld pijnlijk op zijn kop komt zetten? Hou je ogen open, zegt Jezus, en wees waakzaam.
Want er staat heel wat te gebeuren, in deze tijd.
In deze viering delen we brood en wijn aan de tafel van verbondenheid.
Er is 12+ voor de tieners en na de viering is er gelegenheid om elkaar bij de koffie te ontmoeten.