Is een werelddiaconaal project ook wat voor ons?

Op zondag 3 december a.s. kunt u na de viering in De Herberg in gesprek over het idee om een werelddiaconaal project te starten.
Carla van der Laan en Gerard van Eck hebben met instemming van de Diaconie plannen ontwikkeld voor een meerjarig en bovenwijks project vanuit de protestantse gemeente Hoogland | Amersfoort-Noord (De Inham, Het Brandpunt, De Herberg, De Veenkerk). Momenteel wordt verkend of hiervoor voldoende draagvlak aanwezig is. De gedachten gaan uit naar twee projecten in Ghana om ons mee te verbinden. Tijdens de korte bijeenkomst na de viering kunt u horen en zien om welke projecten het gaat. Ook kunt u uw mening geven over deelname aan het project vanuit De Herberg gemeenschap.

Noteer ook alvast in uw agenda een bijeenkomst op maandag 11 december a.s. vanaf 20.15 uur. U kunt dan nader kennismaken met twee projecten in Ghana. In het ene project worden van hout leermaterialen gemaakt voor scholen; in het andere verdienen vrouwen inkomen door zeep te maken van kariténoten. Gonda de Haan, regiocoördinator Afrika van Kerk in Actie én Bert van den Akker, secretaris van de Stichting ABaCus zullen presentaties verzorgen. Vervolgens kunt u in gesprek over de projecten en de kansen om vanuit Hoogland | Amersfoort-Noord een betekenisvolle relatie met ze aan te gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla van der Laan (tel.: 455 24 22, e-mail) of Gerard van Eck (tel. 456 62 29, e-mail).