Korenfestival in de Sint Franciscus Xaverius

De cantorij van het Brandpunt zingt in de Sint Franciscus Xaveriuskerk aan het Zand. Zondagmiddag 8 oktober komen alle koren van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort daar bijeen om het tweehonderdjarig bestaan van de Sint Franciscus Xaverius muzikaal te vieren. De cantorijleden vinden het belangrijk namens onze Brandpuntgemeenschap dit feest bij te wonen en zelf drie mooie liederen ten gehore te brengen. Greetje Koevoets dirigeert en Dick van der Niet begeleidt de cantorij.
Namens de cantorij, Dick van der Niet