Levensparel beschrijving

Hieronder een korte beschrijving om je een idee te geven van de betekenis van de verschillende parels. De beschrijving komt uit het boekje Levensparels (JOP*, 2008) of is daarop geïnspireerd.

Godsparel
De Godsparel is begin en einde van de armband. God staat aan het begin en aan het einde van het leven. Deze parel is een herinnering aan heilige aanwezigheid. Er is een Aanwezige die ons roept, die ons draagt. Als een levensbron, waarbij je kunt rusten, waarop je terug kunt vallen. Deze parel herinnert je eraan dat je nooit alleen bent.

Stilteparels
We leven in een wereld van snelheid en drukte, van beweging en lawaai. Soms is het goed om je daaruit terug te trekken en stilte te zoeken en rust. Je hoeft niets te denken. Je hoeft niets te presteren. Je kunt gewoon zijn waar je bent, wie je bent, in vrede. Laat de tijd rustig voorbijgaan.

Ik-parel
De Ik-parel is dichtbij de Godsparel. Ze horen bij elkaar. De uitspraak “Ik ben” brengt je bij vragen als: wie ben ik dan? Welke rol heb ik in het leven? Welke dromen heb ik? Een mens  is gemaakt naar Gods beeld. Je bent kostbaar, ook al ben  je beperkt en kwetsbaar. Je bent een parel in Gods hand. De Ik-parel helpt je te kijken naar jezelf zoals God naar jou kijkt: met liefde. Behandel ieder mens, ook jezelf, met respect.

Doopparel
De doopparel vertelt je dat je er mag zijn. Je bent gekend en gewenst door God, precies zoals je bent. Het water van de doop is als een stroom van vernieuwing. Een teken dat je steeds een nieuwe start kunt maken. Durf het oude achter je te laten en opnieuw te beginnen. Laat je bittere herinneringen los en ga in vertrouwen een nieuw leven in. Telkens weer, het is nooit te laat.

Woestijnparel
Het leven lijkt soms een woestijn: droog, dor en eenzaam. De woestijn is een plaats van afwezigheid: geen water, geen groei, geen anderen. In de woestijn zijn is moeilijk. Het is een tijd van afzien, twijfel en strijd, gebrek en behoefte. In een woestijnperiode wordt duidelijk wat er echt toe doet. Wat heb je nodig om te leven?

Relaxparel
Er zijn momenten dat je lekker in je vel zit. Het leven gaat goed, zoals het gaat. Er is even geen druk. Je kunt loslaten en rust voelen. Wees je bewust van deze momenten en geniet ervan. Het zijn momenten van vrede.

Liefdesparels
God geeft ons liefde en God is liefde. Er is liefde die je mag ontvangen. Je bent het waard om liefde te ontvangen. Je mag ook liefde doorgeven. Je bent als een steen die door de warmte van Gods liefde wordt verwarmd. Straal die warmte ook uit.

Geheimenparels
Welk geheim heb jij in jezelf opgeborgen? Ieder mens heeft geheimen waarover je niet met een ander kunt of wilt praten. Het kunnen dromen of wensen zijn, gedachten of gebeden. Schrijf je droom of wens op in een boekje. Bij het benoemen van de droom of wens breng je de vervulling dichterbij.
Er zijn ook geheimen die je in gebed bij God kunt neerleggen. In gebed kun je laten zien wie je bent en wat je voelt.

Nachtparel
De zwarte parel staat voor de donkere momenten van het leven: angst, pijn, verdriet en vertwijfeling. Je hebt zeker ook donkere momenten in je leven gehad. Waar is God? Waarom is er leed en nood? Waarom moeten we sterven? Het geloof geeft geen garantie dat er geen angst en nood meer zal zijn. Je wordt bij angst en nood wel gedragen, ondersteund door God. 

Opstandingsparel
De nacht is voorbij, de morgen breekt aan. De Opstandingsparel geeft je hoop en moed. De Opstandingsparel zegt: ‘Het is toch mogelijk.’ Na de nacht begint weer een nieuw leven. Stop niet daarop te hopen en daarnaar uit te kijken. Vraag God om hoop, vernieuwing en verandering. Laat die hoop niet los.

De Godsparel 
De kring sluit zich. Je bent weer terug bij de Godsparel. God is het begin en het einde. God is met jou op weg, H/Zij is de Bron waar je steeds weer nieuwe kracht uit mag halen. God zegent jouw leven!

*JOP, heet nu Jong Protestant en is de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.