Levensparels en jij

Je kunt de levensparels op verschillende manieren gebruiken voor gebed, bezinning of gesprek.

Kies (dagelijks of wekelijks) op een rustig moment één parel uit. Als dat kan, neem je hem in je hand. Neem vervolgens de tijd en stel je vragen over wat deze parel voor je betekent. Welke gedachten en gevoelens roepen kleur, grootte en/of vorm ervan bij je op? Welke herinneringen? Welke verlangens? Doet ze je aan een Bijbelverhaal denken? Of aan een lied of muziekstuk? Komt er een gebedsintentie in je op? Nodigt ze je uit om iets te doen of juist te laten?

Je kunt telkens afgaan op je gevoel bij het uitkiezen van een nieuwe parel. Je kunt ze ook alle 18 één voor één langslopen. Of je laat je verrassen door met een dobbelsteen te werpen. Het aantal ogen van je worp bepaalt hoeveel parels je verder gaat.

Houd in een schrijfblokje bij wat de parels bij je oproepen. Zo creëer je een document dat je herinnert aan deze periode.

Stel je ook eens de vraag of jij soms een parel mist? Zo ja, welke?

Je kunt alleen met de levensparels bezig zijn. Maar ook met andere leden van je gezin, familie, vriendenkring of geloofsgemeenschap. Nodig elkaar uit te delen welke betekenis de parels bij ieder oproepen. Bid met elkaar voor wat ieders hart roert. Maak met elkaar afspraken over wat je wilt doen of laten.

Beschikbaarheid
Misschien heb je al een armbandje in huis. Helaas is die niet meer te koop. Gebruik dan bovenstaande afbeelding. Of maak zelf een armbandje of kettinkje. Met rijgkralen of van knutselklei. Of door buiten gekleurde steentjes te zoeken en die in een kring uit te stallen.

Ook het boekje Levensparels – Inspiratie voor je geloof (Boekencentrum 2009) is niet meer verkrijgbaar, wellicht nog wel ergens tweedehands

Achtergrond
Het idee voor een armbandje met 18 levensparels is afkomstig van de evangelisch-lutherse bisschop Martin Lönnebo uit Zweden. Tijdens een reis zag hij Grieks-orthodoxe christenen bidden met een gebedsketting. Het bracht hem op het idee om ook zoiets te ontwikkelen. Om met gemeenteleden, jong en oud, in gesprek te gaan over de kernbegrippen van het christelijk geloof.
Lönnebo stelde zich verschillende vragen. Wat is het allerbelangrijkste voor een mens als hij/zij tot de Schepper nadert? Wat is echt menselijk leven? Hoe ziet een christelijk leven eruit in onze wereldtijd?
Eerst groeide het snoer. Hij bedacht steeds meer parels. Tenslotte deed het snoer hem denken aan een hele reeks eisen. Dus begon hij parels weg te laten. Wat overbleef was één grote parel, de parel die God als oorsprong van alles wat leeft symboliseert. Maar nu was het geen gebedssnoer meer. Alleen het belangrijkste was overgebleven.
Om tot die ervaring, dat inzicht te komen, hebben de meesten van ons hulp nodig. Een gids die ook mensen met een zwak geloof of weinig hoop vertrouwen. In onze geloofstraditie is dat Jezus Christus. Om die reden symboliseren alle overige parels geheimenissen van Christus’ leven. En daarom ook het leven van elk mens persoonlijk. Ze gaan over loslaten, eenzaamheid en zorgeloosheid. Over liefde, geheimen, dood en opnieuw beginnen. Ze gaan dus over een ieder van ons.

Zo kwam Lönnebo uit op een gebedssnoer met achttien kralen, dat het belangrijkste in ons leven bevat.