Maria-devotie in deze tijd

Mariaverering speelt van oudsher een belangrijke rol in kerken. Dit komt door uitdrukking in gebeden en gezangen, in kunst en literatuur, in kerken en bij mensen thuis. Wiel Logister, hoogleraar en Montfortaan vertelt wat de betekenis van Maria is in onze tijd.
Zaterdag 14 oktober, 10.30 – 12.30 uur
Pastorie St Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31, Amersfoort.