Nieuwsbrief tijdens de Zomervakantie

In deze nieuwsbrief is het al te merken, de vakantieperiode is aangebroken.
Weinig of geen activiteiten in onze geloofsgemeenschap.
Daarom zullen we de komende weken alleen een nieuwsbrief uitbrengen bij dringende zaken of wanneer er voldoende is te melden.
Stuur daarom op tijd uw kopij, zodat wij kunnen verzamelen en hou voor de actualiteit de website in de gaten.  Voor informatie over de vieringen kunt u terecht op de website onder het menu vieren. Dank voor uw begrip.

Mooie zomer!
De redactie