Oecumene

Het Brandpunt staat binnen en buiten Amersfoort bekend als een oecumenische geloofsgemeenschap. Katholieken en protestanten trekken samen op in de viering, in de activiteiten en in het omzien naar elkaar.
Het kerkgebouw staat in Amersfoort-Noord. We werken veel samen met de andere PKN-en RK-vierplekken in Amersfoort-Noord en Hoogland. De pastores vormen één team. Dit houdt concreet in: afstemming van het rooster, een wijkoverstijgend aanbod aan vorming en toerusting en een gezamenlijk jaarthema.

VHWomslag0509.inddLiturgie
De samenwerking tussen de katholieke en de protestantse tradities heeft geleid tot een vierplek waar liturgie in beweging is. Deelhebben aan elkaars liturgische gebruiken werkt inspirerend en het gesprek over verschillen bindt mensen aan de kerk. Oecumene is geen doel maar kan een weg zijn die het vuur in de kerk - ook in deze tijd van secularisering - brandend houdt.

Boekje
Over Het Brandpunt is een boekje verschenen, "Welkom in Het Brandpunt". Het geeft in grote lijnen een beeld van Het Brandpunt. Download hier het boekje.

 

Omzien naar

Het Brandpunt ziet om naar de medemens – dichtbij in de wijk en stad – die hulp of aandacht nodig heeft. Te denken valt aan individuele noodhulp aan degene die onverwacht en ongewild met financiële problemen te maken heeft. Lees meer

Organisatie en beleid

De Oecumenische Wijkraad (OWR) van het Brandpunt  is verantwoordelijk voor het beleid van de geloofsgemeenschap. Deze wijkraad is een samenwerkingsverband van de PKN wijkkerkenraad en het RK locatieteam. Lees meer

Het Brandpunt

Zomaar een dak boven wat hoofden Het Brandpunt als geloofsgemeenschap bestaat sinds 1990. Vanaf 1994 is er het eigen gebouw aan de Laan naar Emiclaer… Lees meer

Contactpagina