Omzien naar …

De ander dichtbij
Het Brandpunt ziet om naar de medemens - dichtbij in de wijk en stad - die hulp of aandacht nodig heeft. Te denken valt aan individuele noodhulp aan degene die onverwacht en ongewild met financiële problemen te maken heeft. Ook ondersteunt zij het werk van het Inloophuis de Ontmoeting. Daarnaast wordt jaarlijks de kerstpakkettenactie georganiseerd en doet Het Brandpunt mee met het Vakantiegeld Delen project van diverse kerken in Amersfoort.

Elke zondag gaat een bloemengroet vanuit Het Brandpunt naar iemand, als symbool van verbondenheid in lief en leed.

De ander ver weg
Iedere zondag is er een 'collecte voor de wereld' in de viering. Daarnaast sparen de kinderen van de kinderwoorddienst jaarlijks voor een eigen goed doel. In de veertigdagentijd wordt jaarlijks een gezamenlijk project van Kerkinactie of Vastenactie in Amersfoort-Noord/Hoogland gesteund. Ieder jaar is er een kledinginzameling in de kerk voor Mensen in Nood. Er is een paasgroetenschrijfactie voor gevangenen in Nederland en daarbuiten. Er is aandacht voor de uitgeprocedeerde asielzoekers in Kamp van Zeist middels de deelname aan de bloemengroet voor hen. Vanuit het jongerendiaconaat wordt in het najaar van 2011 een Rome-reis georganiseerd waar hulp zal worden geboden aan dak- en thuislozen daar.


 

Organisatie en beleid

De Oecumenische Wijkraad (OWR) van het Brandpunt  is verantwoordelijk voor het beleid van de geloofsgemeenschap. Deze wijkraad is een samenwerkingsverband van de PKN wijkkerkenraad en het RK locatieteam. Lees meer

Het Brandpunt

Zomaar een dak boven wat hoofden Het Brandpunt als geloofsgemeenschap bestaat sinds 1990. Vanaf 1994 is er het eigen gebouw aan de Laan naar Emiclaer… Lees meer

Contactpagina

Oecumene

Het Brandpunt staat binnen en buiten Amersfoort bekend als een oecumenische geloofsgemeenschap. Katholieken en protestanten trekken samen op in de viering, in de activiteiten en in het omzien naar elkaar. Lees meer