Overzicht livestreams

Hieronder de URL voor de vieringen in de komende periode.
Voor de live-uitzending alleen geluid is er iedere week dezelfde link: https://live.hetbrandpunt.net/
Op deze pagina kunt u ook kiezen voor de viering met beeld via Youtube.

Collecte:
Collecte-bijdragen kunnen worden overgemaakt via:
* Deze link
* Website kerkgeld.pknamersfoortnoord.nl en “Collecte Brandpunt” in het linkermenu.
* Bankrekening NL34 RABO 0123 0518 00 t.n.v. OWR Het Brandpunt o.v.v. collecte viering + datum

Collecte Kinderwoorddienst
Doneer hier de bijdrage voor deze collecte.

Radio Brandpuntparel
Luister via deze link de podcasts van de uitzendingen.