Proeven met de beamer

Zoals al aangekondigd in lopend vuur (nr 5) zullen vanaf oktober drie proeven van elk twee zondagen plaatsvinden met het via de beamer tonen van (delen) van de liturgie. Komende zondag (14 oktober) is de eerste en volgende week (21 oktober) de tweede zondag van proef 1. In proef 1 zullen we de liederen en de teksten van de liturgie beamen terwijl er daarnaast nog gewoon een complete papieren liturgie beschikbaar is. Proef 2 en 3 volgen later en wel op 4 en 11 november en op 25 november en 2 december. In de nieuwsbrieven voor de eerste zondag van elke proef zullen we aangeven hoe die proef zal gaan verlopen.
Na deze serie proeven volgt een evaluatieperiode waarin uw input meer dan welkom is. Afhankelijk van de uitkomst van die evaluaties gaan we dan over tot een uitvoeriger pilot. Mochten er tot slot vragen zijn, neem dan contact met ons op via beamerteam@hetbrandpunt.net
Het Brandpunt Beamerteam