Vriend van Het Brandpunt

HomeVriend van Het Brandpunt

Geloven in wat je verbindt – en je laten uitdagen door diversiteit en zorg voor de wereld. Dat is waar de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt voor staat. Vanuit verschillende geloofsachtergronden (vooral rooms-katholiek en protestant) en met interesse voor en delen van elkaars tradities, symbolen en sacramenten trekken we samen met gelovigen uit verschillende tradities op. In de zondagse vieringen en in veel verschillende en vernieuwende doordeweekse kerkelijke activiteiten, in social media maar ook in het omzien naar elkaar. Het Brandpunt staat als oecumenisch centrum open voor allen die naar zingeving en inspiratie zoeken.

Binnen een kerkgemeenschap, zowel bij PKN Hoogland/Amersfoort-Noord als bij OLVvA (RK, Onze Lieve Vrouw van Amersfoort) is er een onderscheid in de besteding van de opbrengsten van de gemeenschapsgelden. De jaarlijkse kerkbijdragen (kerkbalans) worden besteed aan de salariskosten van de pastores en kosters, en de huisvestingskosten zoals onderhoud, verzekering e.d. De meer dagelijkse uitgaven (schoonmaak, koffie, klein onderhoud) en uitgaven voor jeugdwerk, pastoraat en vieringen als ook de muzikale ondersteuning worden betaald uit de collecte.

Met het besluit van OLVvA om zich per 1 januari 2023 terug te trekken uit Het Brandpunt komt de financiële toekomst van Het Brandpunt er anders uit te zien. Haar financiële armslag wordt kleiner. Er is geen bijdrage meer van OLVvA voor salariskosten van de pastores en kosters, en de huisvestingskosten. Om in de directe toekomst structureel een solide financiële basis te kunnen leggen is als aanvulling op de huidige inkomsten van Het Brandpunt het initiatief genomen om een Vrienden van Het Brandpunt op te richten. Met Vrienden van Het Brandpunt willen wij via donaties uit een brede kring van mensen die Het Brandpunt een warm hart toedragen, onze geloofsgemeenschap financieel ondersteunen.

Hoe word ik Vriend van Het Brandpunt
Met het opgeven van uw naam en emailadres kunt u zich via het aanmelden als Vriend van Het Brandpunt. Met uw donatie vanaf € 20 maakt u het mede mogelijk dat Het Brandpunt haar plek als oecumenisch centrum kan blijven innemen in Amersfoort. Uw bijdrage kunt u overmaken op NL34RABO0123051800 t.n.v. PG Hoogland/Amersfoort-N Het Brandpunt. Als onderdeel van de geloofsgemeenschap Het Brandpunt is uw bijdrage fiscaal aftrekbaar. (ANBI 241.37.632).

Aan het donateurschap zijn voor u ook voordelen verbonden. U wordt op de hoogte gehouden van alle activiteiten die Het Brandpunt organiseert zoals bijzondere vieringen, concerten, lezingen, symposia etc. Maar het belangrijkste van uw donateurschap is: u draagt bij aan een financieel gezonde toekomst van Het Brandpunt als oecumenische gemeenschap.

Eerst meer informatie?
Wilt u eerst meer informatie over Vrienden van Het Brandpunt voor u zich aanmeldt als donateur? Stuur dan een berichtje naar .

Wij zien uw aanmelding als donateur graag tegemoet,

Oecumenische Wijkraad Het Brandpunt,
Hans van Westerlaak, Edith Vos en Jaap Deinum

Start typing to see posts you are looking for.