Zondag 3 december 2017 Wake Detentiecentrum Zeist om 16.30 uur

Op zondag 3 december 2017 houden de Raden van Kerken van Zeist en Soest weer een wake voor Detentiecentrum Zeist. Het is de eerste zondag van de advent, tijd van waakzaam wachten en hopen. We ontsteken een klein lichtje bij de hoop dat er ook voor de mensen die hier als vreemdelingen worden ‘bewaard’ straks toekomst is, een plek waar zij thuiskomen. Is dat hopen tegen beter weten in?

Neem mensen mee! Neem bloemen mee! Neem voor het gedenken een lichtje mee.

Vertrek vanaf het Brandpunt om 16.00 uur naar het Detentiecentrum Kamp van Zeist aan de Richelleweg in Soesterberg (vanuit Soest aan de “overkant” van de A28 met de fiets via het fietspad over de basis en de Kampweg). 
Rond 17.30 uur zijn we weer bij Het Brandpunt.

Bekijk ook de website.

Voor vragen kunt u terecht bij Nynke van Beem, tel.: 033 707 41 34 of e-mail.